Szerző Téma: Példaképek, hősök a Bibliában  (Megtekintve 25749 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2009. December 30. - 13:48:40
Válasz #15

Kamilla

 • Vendég

   14.   A filiszteusok elutasítják Dávidot  (29)

     Dávid természetes szinten kilátástalan helyzetbe került volna, ha résztvesz a filiszteusok és Izrael között készülő harcban: ha nem akart volna fegyvert fogni saját népe ellen, akkor Izrael oldalán vesztes háborúban kellett volna résztvennie.
       
     Ebből a helyzetből úgy szabadult meg, hogy a filiszteus vezérek nyomására Ákis visszaküldte őt Siklágba. Dávidnak ezúttal sem kellett semmiféle elkötelezettséget sem bizonyítani népe ellenségei felé.


      15.  Dávid bosszút áll Siklág elpusztításáért (30)

      Siklágba visszatérve Dávid és emberei már csak otthonuk füstölgő romjait láthatták - távollétükben rabló amálekiták kifosztották a várost, családjaikat pedig elhurcolták.
 
      Emberei elkeseredésükben kishíján megkövezik Dávidot, ő azonban "megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében." (Érdemes megjegyezni: ha Saul annak idején teljesen kiirtotta volna az amálekitákat, Dávid most nem került volna ilyen nehéz helyzetbe.)

      Dávid meglepte az elbizakodott rablókat, és 400 ember kivételével megsemmisítette őket. Eképpen Isten ezt a próbát is javára fordította: Dávidék mindenüket visszaszerezték, és nagy zsákmányhoz is jutottak, amelyből Dávid ajándékot küldött Izrael kormányzó testületének.

      A prédát egyenlőképpen osztotta szét azok között, akik a fáradtság miatt az amálekiták üldözése helyett a hátrahagyott holmit őrizték, és azok között, akik ténylegesen harcoltak.
   Ettől fogva ez a bánásmód törvény lett Izraelben.

                                       (folyt.köv.)   ms2

2009. December 31. - 12:52:29
Válasz #16

Kamilla

 • Vendég

  16.  Saul halála  (31;  1Krón 10:1-14;)

      A filiszteusok elleni nagy csatában Izrael súlyos vereséget szenvedett, s az endori jóslat beteljesedéseként Saul három fiával együtt meghalt a harcmezőn, Gilboa hegyén.  A filiszteusok kitették a testüket közszemlére, de Jábes-Gileádból való férfiak elmentek a holttestekért, majd eltemették és meggyászolták Sault és fiait.

      A Krónikák könyve szerint Saul halála engedetlenségének végső büntetése volt, Dávid előtt pedig megnyílt a felemelkedés útja.
1Krón 10:13  Meghalt azért Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett * az Úr ellen, az Úr Igéje ellen, melyet nem őrzött meg, sőt, az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze;

Előzmény: Saul idő előtti áldozata ...
*1Sám 13:13-14  Akkor mondta Sámuel Saulnak: - Esztelenül cselekedtél. Nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek a parancsolatait, melyet parancsolt neked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett.
 Most azonban a királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az Ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked.   


Előzmény: "Saul és a nép megkímélte Agágot, az amálekiták királyát, és a juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát...."


1Sám 15:19-21  Miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és miért estél neki a prédának, és cselekedted azt,  ami bűnös az Úr szemei előtt?.....
-> 15:22  Vajon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség,
  Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél!
[/b][/color]
1Sám 28:8-16  - Saul az endori jövendőmondó nőnél. - ....
  Sámuel: - Ugyan miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled és ellenségeddé lett?!

1Sám 10:14 És nem az Urat kérdezte. Ezért elvesztette őt, és adta az ő országát Dávidnak *, az Isai fiának.
* 1Sám 16:1  És mondta az Úr Sámuelnek: - Ugyan meddig bánkódsz még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjon Izrael felett?
  Töltsd meg szarudat olajjal és eredj el; én elküldelek a Bethelehemben lakó Isaihoz, mert a fiai közül választottam magamnak királyt.
   16:13  Vevé azért Sámuel az olajos szarut, és felkente őt /Dávidot/ testvérei között. És attól a naptól fogva az Úr Szelleme Dávidra szállt, és azután is. Felkelt azután Sámuel és elmnent Rámába.

                                            (folyt.köv.)   ms2

2009. December 31. - 12:56:01
Válasz #17

Kamilla

 • Vendég

  Összefoglalás:

  Dávid menekülésének útvonala:

   RÁMA  ->  Sámuellel  NÁJÓTHBA (Ráma egyik kerülete)
 
   -> NÓB : a papok városa, Akhimélek pap; Dóég,  ->  DNY: GÁTH : filiszteus, Ákis király; őrültnek tetteti  magát; 56. és 34. zsoltár;
 
-> DÉL: ADULLÁM BARLANGJA : 400 bujdosó; 142. zsoltár; szüleit Moáb királyhoz;

-> Gád próféta tanácsára: JÚDÁBA - HÉRETH ERDEJE // Akhimélek + 84 pap megölése Dóég által, csak Abjátár menekült meg; 52. zsoltár: Dóég ellen; 

-> Kehilla ostroma; -> ZIF PUSZTÁJA: utoljára találkozott Jonathánnal; 600 bujdosó; 54. zsoltár;

 -> MÁON PUSZTÁJA: "menekülés kősziklája";

-> ENGEDI : Holt-tengeri tekercsek; levágja Saul köntösének darabját; Saul kijelentése: Dávid lesz az uralkodó Izraelben; 

-> Vissza JÚDA HEGYSÉGEIBE  -> Sámuel halála - Rámában temették el;

-> PÁRÁN PUSZTÁJA ; MÁON : Nábál és Abigail: Kileáb; Ahinoám; Mikált Páltinak adta Saul, Isbóset adta vissza neki; 

-> ZIF PUSZTÁJA : Dávid megszerzi Saul vizeskorsóját és dárdáját; "ki emelhetné fel a kezét az Úr felkentje ellen büntetlenül?"; Saul megáldja Dávidot;

-> FILISZTEA : Gáth királya, Ákis; határvárost kap: SIKLÁG : 1év és 4 hónap; Ákis és Saul döntő ütközete: Saul az endori varázslónőnél; // Dávidot visszaküldte Ákis Siklágba: nem kellett  harcolnia; DE: az amálekiták megtámadták! Dávid bosszút állt;
 = törvény lett: a holminál maradók ugyanannyi részt kaptak a zsákmányból, mint a 
                      harcolók;

-> Saul és fiai meghaltak a Gilboa hegyén; a Jábes-Gileád-i férfiak eltemették, meggyászolták. 


DÁVID - uralkodása Izrael történelmének egyik legtündöklőbb időszaka volt: 
- egyesítette a népet;
- jól szervezett központi kormányzatot állított fel és törvényt hozott;
- Izrael nemzeti identitásra jutott;
- fővárost nyert;
 - a birodalmat kiterjesztette a Földközi-tengertől az Eufráteszig, a libanoni hegységtől a Vörös-tengerig;
- alattvalói legalább 5 millióan voltak;
- a templom építését annyira előkészítette, hogy Salamon már az első évben elkezdhette.
- Ószöv. 1087-szer említi Dávidot;
- az Újszöv. 47-szer, pl. Csel 13:22;

                                             Á M E N   ms4   sl8
   

2014. Január 02. - 15:39:47
Válasz #18

Kamilla

 • Vendég

Szia Barnus   bye2

Neked ki a példaképed a Bibliában és miért?

Persze, gondolom, mindenki előtt Jézus, de Rajta kívül? :)

2014. Január 02. - 18:00:51
Válasz #19

Nem elérhető vabarnus

 • fórumtag
 • ***
 • Hozzászólások: 182
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2014. December 31. - 17:36:01
 • Testvér
 • Regisztrált: 13/11/2013

Szia Barnus   bye2

Neked ki a példaképed a Bibliában és miért?

Persze, gondolom, mindenki előtt Jézus, de Rajta kívül? :)

Nekem a kedvenc bibliai szereplőm:Noé.
Azért a kedvenc szereplőm Noé mert sok állat van Noénál.

És neked Kamilla, melyik a kedvenc szereplőd?
Varga Barnabás

2014. Január 02. - 21:47:23
Válasz #20

Kamilla

 • Vendég
 Nem is tudom, talán Dániel... és az ő történetében is vannak állatok, oroszlánok :)

Ismered?   qa38

2014. Január 03. - 13:52:39
Válasz #21

Nem elérhető vabarnus

 • fórumtag
 • ***
 • Hozzászólások: 182
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2014. December 31. - 17:36:01
 • Testvér
 • Regisztrált: 13/11/2013
Igaz, Dániel történetében is vannak állatok, de Noénál több állat van. bari2 ok30 papgj csacsi1
Varga Barnabás

2014. Január 03. - 13:58:49
Válasz #22

Kamilla

 • Vendég
Bizony, sokkal, sokkal több!  s28  :)

Közös bennük, hogy nem bántották őket.. pedig Dániel esetében jól ki voltak éhezve az oroszlánok.

Különbség, hogy Noé örült az állatoknak, Dániel nem annyira  qa42

2014. Január 03. - 14:14:28
Válasz #23

Nem elérhető vabarnus

 • fórumtag
 • ***
 • Hozzászólások: 182
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2014. December 31. - 17:36:01
 • Testvér
 • Regisztrált: 13/11/2013
Bizony, sokkal, sokkal több!  s28  :)

Közös bennük, hogy nem bántották őket.. pedig Dániel esetében jól ki voltak éhezve az oroszlánok.

Különbség, hogy Noé örült az állatoknak, Dániel nem annyira  qa42


Ez igaz. Dániel nem annyira örült az állatoknak, Noé pedig örült az állatoknak.
De meg van az ok hogy Dániel miért nem örült az állatoknak, Noé meg örült az állatoknak.
Dánielt meg eheték volna az oroszlánok, Noét meg nem.
Varga Barnabás

2014. Január 03. - 14:15:42
Válasz #24

Kamilla

 • Vendég

 Miért nem?  s46

2014. Január 03. - 14:19:01
Válasz #25

Nem elérhető vabarnus

 • fórumtag
 • ***
 • Hozzászólások: 182
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2014. December 31. - 17:36:01
 • Testvér
 • Regisztrált: 13/11/2013
Nem azért mert akkor békések voltak az állatok?
Varga Barnabás

2014. Január 03. - 14:38:58
Válasz #26

Kamilla

 • Vendég

Hát, lehet benne valami... :)


2014. Január 03. - 15:44:14
Válasz #27

Kamilla

 • Vendég

Tudsz még valakit, aki jóban volt az állatokkal?  s46

2014. Január 03. - 19:28:48
Válasz #28

Nem elérhető vabarnus

 • fórumtag
 • ***
 • Hozzászólások: 182
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2014. December 31. - 17:36:01
 • Testvér
 • Regisztrált: 13/11/2013
Ádám és Éva még jóba voltak az állatokkal. Vagy nem?
Varga Barnabás

2014. Január 03. - 19:31:04
Válasz #29

Kamilla

 • Vendég
Jóban   c19

Nem jól kérdeztem, bocsi.
Tudsz olyan valakiről, akinek egy állat segített?   :)

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu