Szerző Téma: Figyelmeztető írások  (Megtekintve 83520 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2009. November 10. - 11:36:13

Nem elérhető nagyika7

 • Adminisztrátor
 • Hős tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 5588
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 15:18:35
 • katona
 • Regisztrált: 31/07/2009
   • Hajnalcsillag
Örálló hangja

A testies evangélium
Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrízőivé tett titeket a Szent Szellem, hogy legeltessétek Isten egyházát, amelyet Ő Fiának vére által szerzett!
Tudom, hogy távozásom után gonosz farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. ApCs. 20,28-30
Kérve kérlek az Örökkévaló/Isten és a Messiás Jesua/Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az Ő megjelenésekor - és királyságára kérlek: Hirdesd a Szót, állj elő vele, alkalmas és alkalmatlan időben, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással!
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyüjtenek maguknak tanítókat akik csiklandozzák füleiket.
Az igazságtól elfordítják a fülüket de a mondákhoz/kitalálmányokhoz odafordulnak. 2.Tim. 4,1-4

Ha az ember mérlegeli a modern karizmatikus/evangélikus egyházakban történő dolgokat, arra a következtetésre jut, hogy a hívők többségének ezekben a körökben egyáltalán nincsen tudatában, mely időkben élünk ma. Jóllehet e végidő jelei egyszerűen felismerhetők, de úgy látszik sok hívő képtelen ezt látni.

A fő jele a mi dicsőséges Urunk és Megmentőnk hamari visszajövetelének a zsidók visszatérése a Föld négy 'sarkából' Izráel földjére. A zsidó ország helyreállításának ténye kell hogy tudatosítsa bennünk: ezen végidő utolsó napjait éljük.

A végső napokban széleskörű megtévesztés lesz. Hamis próféták lépnek elő és elvonják a hívőket az "egészséges tanítás útjáról". A hamis tanítás célja az lesz, hogy az emberek kívánságait kielégítsék. A tanítások központjában az "én, nekem, enyém" irányzat van. Az ember a kívánságaival van a fókuszban.
A testies evangélium magja az önszeretet.

Az USA-ban egy mega-gyülekezet vezetőjét megkérdezték arról a gyakorlatról, hogy a vasárnapi istentiszteleten nem prédikál Isten Szava alapján, hanem könnyen emészthető komédiákat kínál. Válasza a következő volt: Azt kell adnunk az embereknek amit akarnak!

Mégha a hívők el is hiszik, hogy az utolsó idők végén vagyunk -, melynek másik fő jele a hamis apostolok és próféták fellépése - képtelenek felismerni kik azok és hol működnek.

Az egyik legutóbbi leleplezés a Charisma Magazin kiadója, J. Lee Grady írásából került napfényre. Nagyon bátran foglalt állást az alábbi dolgokkal szemben:

Híres keresztények halálos vírusa J. Lee Grady, 2007. julius 27.
Némely prédikátor olyan bánásmódot vár el mint egy rock sztár. Ha Pál apostol ma élne kővel dobálnák meg...
Piros szőnyeg, limuzin és kíséret az előadónak. A 'híresség-vírusnak' egy új fajtája terjed az egyház szegmentjein.
Mi ez a betegség ami Krisztus Testén terjed? Minden amit tudok az, hogy Isten szomorú e szégyenteljes testiesség miatt.

2007-ben egy testvérnő Texas-ban érdeklődött egy prédikátornő után, hogy a konferenciáján beszélne-e. Az asszisztense egy listát faxolt vissza az elvárásokkal - amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy eljöjjön. A lista (követelés) a következőket tartalmazta:
a.. egy ötszámjegyű honorárium (dollárban! megj. ford.)
b.. 10.000 $ értékben kerozin a magán repülőjébe
c.. egy manikűrös és fodrász
d.. egy lakosztály egy ötcsillagos hotelban
e.. egy luxuskocsi a hotelhoz

Ezek után csodálkozom hogyan tudott Pál, Timóteus vagy Priscilla olyan sok ember felé szolgálni Efézusban, Korinthusban és Thessalonikiben. Hogyan élhették túl manikűrös nélkül ha letört a körmükből mialatt szolgáltak vagy a betegekre helyezték kezüket?
Megkönnyebbülten vettem tudomásul, hogy nem követelt a híres prédikátornő fegyveres testőrt - mert talán kéretlenül beugrottam volna Rolls-Royce kocsijába és mondtam volna néhány szót neki.

Még rosszabb is van: Egy karizmatikus konferencián egy városban a keleti partnál, felállt a helyi pásztor a pódiumra és tudatta a nagy létszámú hallgatósággal, a vendég prédikátor több mint egy apostol. Akkor felszólította a jelenlévőket hogy hajoljanak meg a vendég előtt. Ez az egyetlen módja annak, hogy a kenetet megkaphasd! - magyarázta és maga is meghajolt. A gyülekezetnek a 80%-a azonnal a padlóra vágta magát. Azon kevesek akik kellemetlenül érezték magukat e sajátságos szellemi ellenőrzés miatt vagy elhagyták a helyiséget vagy csendben protestálva állva maradtak.

Tehát manapság nem elég már a híres prédikátorok egoizmusát kielégíteni midőn az ember úgy bánik velük mint egy rock sztárral - elvárják tőlünk, hogy imádjuk őket.

Némely helyen a velük való beszélgetésért nagy összegeket kell fizetni.
Egy déli városban, egy nagyon neves prédikátor arról ismert, hogy öt- vagy nyolc- perces tanácsadó beszélgetést drágán megfizettet. 'Isten szolgája' a Péld. 18,16-ot idézi: Az ember ajándéka tág teret nyit és az előkelők elé juttatja. Ezzel indokolja bizarr követelését. Kis fizetésű emberek ne is jelentkezzenek.
Ez a mód a leprásokat, vak koldusokat, asszonyokat Samáriából vagy más kitaszítattakat - akiket Jesua/Jézus fizetség nélkül gyógyított meg - kizárná.

Mi lett az amerikai egyházból? Mi ez a betegség ami a Messiás/Krisztus Testén terjed? Nem is tudom, hogy kit kell inkább bűnösnek látnom: A nárcisztikus szolgákat akik a figyelem középpontjában akarnak szerepelni, vagy a szellemileg igénytelen tömegeket, melyek ezeket az arogáns embereket ingatag talapzatra állítják. Minden amit tudok, hogy az Örökkévaló szomorú e szégyenteljes testiesség miatt!

Milyen messze vagyunk az Újszövetség hiteles tanításától! Saul/Pál, aki az apostoli kenetet birtokolja, de magát gyakran szolgának nevezi, a következőt mondta a thesszalonikaiaknak: Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket/életünket is, mert annyira megszerettünk titeket. 1.Thessz. 2,8

Az újszövetségi kereszténység alázatos, önzetlen és hiteles. És azok akiknek az igazság hirdetése a feladatuk nem önző nyerészkedésből vagy hatalom és elismerés utáni vágyból szolgálnak.
Isten segítsen, hogy felszámoljuk a hamis apostolokat és hamis tanítókat, akik az amerikai egyházat megbetegítik az ő ember központú és pénzre összpontosított eretnekségeikkel.

SOURCE: http://www.charismanews.com

A materializmus evangéliuma
Hihetetlen, hogy szellemi vezetők így viselkednek - mint ahogy ez a sokkoló dokument igazolja. Természetesen nem szellemi vezetők ők, sokkal inkább testi vezetők.
Milyen más a bibliai felhívás hívőkhöz és vezetőkhöz - egy olyan életre, ami az igazi evangéliumhoz méltó. Jesua/Jézus aki az egyház feje, hogyan utasította követeit amikor kiküldte őket, hogy az evangéliumot prédikálják?:
Menjetek el, és hirdessétek, mondván: elközelített a Mennyek királysága!
Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok, démonokat űzzetek ki! Ajándékként kaptátok, ajándékként adjátok! Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe. Mt. 10,7-9
Ne aggódjatok tehát mondván: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra?
Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok tudja, hogy minderre szükségetek van.
De keressétek először Isten királyságát és az Ő igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mt. 6,31-33

A következőket mondta Saul/Pál apostol:
Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. 1.Tim. 6,6-9

Mindezek a balga, pénz és hatalom éhes vezetők szégyent hoznak Istenre és az igaz evangéliumra. Testies viselkedésükkel visszaélnek és Isten tiszta Szavát elutasítják.
EGY SÓTLAN ÉS HASZONTALAN EGYHÁZ
Dr. Derek Prince írja egyik könyvében, hogy az egyház ugyanolyan lett mint a világi társadalom. Szinte nincs különbség. Azt mondja, hogy ugyanolyan sok bibliátlan válás és újraházasodás van az egyházban mint kint a világban. Mivel megengedtük, hogy a bűn bejöjjön, és Isten parancsolatainak nem engedelmeskedtünk, megsértettük a bizonyságtételt és a világi társadalom számára mint alternatív életmód - hitelét vesztette.
Az Úr szava passzol ezen állapotra: Ti vagytok a Föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszadni? Semmire sem való már, mint arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mt. 5,13

Csoda, hogy a világ e részein (Amerika, Európa, ford.) a kereszténység visszaesésben van? Beteg és haldokló páciens a keresztények sokasága. Egyre több egyházi épület (templom) vár Európában eladásra, többek között szülövárosomban Koppenhágában 10 Lutheránus templom. Sokat már eladtak és fitness studiónak használják. Az egyik oltárán a következő olvasható: "Isten nem él már itt".
Az iszlám és más vallások mint a buddhizmus egyre szélesebb teret nyernek. Németországban a dalai láma egy héten át minden este 10.000 embert vonzott.

A nyugateurópai kereszténység egy gyenge humanista édes leves és nagy a veszélye annak, hogy Laodicea egyházzá váljon, amiről az Úr a következőt mondja: ... Bárcsak hideg volnál vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró sem pedig hideg, kiköplek a számból. Jel. 3,15-16

Istennek legyen hála azokért akik kiállnak és felemelik hangjukat. Istennek legyen hála az olyan emberekért mint a Charisma Magazin kiadója J. Lee Grady testvér. Továbbiakban bátorítást kaptam Thomas E. Trask pásztor kijelentései által, aki az Assemblies of God/USA püspöke volt - de kilépett ebből az egyházból. Röviden lemondó leveléből:
Időt vettem arra, hogy az Úr tanácsát keressem és útmutatását megkapjam. Búcsúbeszédében Trask bátorította a világ legnagyobb pünkösdi denominációját (Assemblies of God) az igazsághoz való hűségre és a bűnöknek minden formáját elutasító állásfoglalásra.
Amit ma Amerika sok egyháza kínál egy új vallás amely garantálja, hogy nincs pokol és nem követeli meg a szentséget - mondotta Trask. Egy erőtlen, gerinctelen kereszténység amelyik nem konfrontálódik a bűnökkel, félvén hogy megítéltetik. Ez egy tehetetlen evangélium amire az emberek azt mondják: minden oké.
Mennyire aktuálisak Saul/Pál apostol szavai: Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyüjtenek maguknak tanítókat akik csiklandozzák füleiket. 2.Tim. 4,3

Johannes Facius

Fordította: K. Becker

Forrás: www.zsidok-keresztenyek.eu
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2009. November 10. - 13:00:02
Válasz #1

Nem elérhető mnorbi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 551
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2016. Január 17. - 06:21:17
 • Regisztrált: 06/10/2009
Hát igen nagyon oda kell figyelni,hogy mit mikor és hol,az utolsó idökben nagyon sok a megtévesztö szellem.Ján.1 4,3.Hálásak lehetünk mind annyian az Urnak Németh Sándorért és a gyülekezetért(meg persze más pünkösdi pásztorokért) hogy felkente öt,öket a mi szolgálatunkra.Mert a gyümölcsök nagyon jok,Dicsöség Istennek ms4.
Aki a felségesnek rejtekében lakozik.

2009. November 10. - 13:24:46
Válasz #2

Nem elérhető mexikoi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 598
 • Ország: 00
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2011. Szeptember 17. - 11:00:42
 • Regisztrált: 06/10/2009
Hát igen nagyon oda kell figyelni,hogy mit mikor és hol,az utolsó idökben nagyon sok a megtévesztö szellem.Ján.1 4,3.Hálásak lehetünk mind annyian az Urnak Németh Sándorért és a gyülekezetért(meg persze más pünkösdi pásztorokért) hogy felkente öt,öket a mi szolgálatunkra.Mert a gyümölcsök nagyon jok,Dicsöség Istennek ms4.
Minden felekezet ezt mondja a vezetőjére...
Ha mindenütt csupa jó gyümölcs van, akkor hol a hiba?
Mi meg mit csinálunk? Mutogatunk másokra, hogy a hiba csak bennük van?
Szóval mindíg másnak kell megtérni, mert mi vagyunk az etalon?!  ms4 qa36
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2009. November 10. - 13:37:30
Válasz #3

Nem elérhető mnorbi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 551
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2016. Január 17. - 06:21:17
 • Regisztrált: 06/10/2009
SZerintem ha igy fogjuk fel akkor ne tartozzunk 1 felekezethez sem aztán nézzük meg mi lesz a vége. qa36
Aki a felségesnek rejtekében lakozik.

2009. November 10. - 14:00:59
Válasz #4

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Szia Mexiko!

Igaz,hogy minden felekezetnek megvan a maga "bibije",azonban ha az utóbbi időszakokat nézzük a karizmatikus pünkösdi jellegű gyülekezetek szaporodnak és nővekednek. Egyre több evangélistát látni az utcákon. A "történelmi" egyházak tagjai ugyanakor fogynak,rengeteg botrány derül napfényre és az utcai evangélízációlon nincsenek jelen. Nem itélkezem senki felett csak a tapasztalataimat íróm.
Bizonyos színten igen lehetünk "etalon", de csak akkor ha a mi etalonunk Jézus Krisztus.   ms2

Szeretettel Ircsi
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2009. November 10. - 15:18:20
Válasz #5

Nem elérhető mexikoi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 598
 • Ország: 00
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2011. Szeptember 17. - 11:00:42
 • Regisztrált: 06/10/2009
SZerintem ha igy fogjuk fel akkor ne tartozzunk 1 felekezethez sem aztán nézzük meg mi lesz a vége. qa36
Mondasz valamit! Elsősorban Jézus Krisztushoz tartozzunk! Mivel Ő üdvözít nem az egyház. És ettől még járhatunk gyülibe!
És épp ezért, mert Ő hozzá tartozunk!

Szia Mexiko!

Igaz,hogy minden felekezetnek megvan a maga "bibije",azonban ha az utóbbi időszakokat nézzük a karizmatikus pünkösdi jellegű gyülekezetek szaporodnak és nővekednek. Egyre több evangélistát látni az utcákon. A "történelmi" egyházak tagjai ugyanakor fogynak,rengeteg botrány derül napfényre és az utcai evangélízációlon nincsenek jelen. Nem itélkezem senki felett csak a tapasztalataimat íróm.
Bizonyos színten igen lehetünk "etalon", de csak akkor ha a mi etalonunk Jézus Krisztus.   ms2

Szeretettel Ircsi

Kedves Ircsi!
Az utóbbi kb 10 évben a "templombajárós emberek" száma nőtt nagyobb mértékben(divat lett) mint az igazi hívőké.
A fenti -nagyika7 álal idézett cikk pegig karizmatikusokról szól!
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2009. November 10. - 15:29:33
Válasz #6

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Szia Mexiko!

Amit nagyika betett az Amerikáról szól részben,nem mondom,hogy nálunk ne fordulna elő,de azért még nem ennyire. qa28

Igen igazad van abban,hogy divat templomba járni,ugyanakkor sok felekezet panaszkodik,hogy csökken a tagok létszáma.

Sőt a papi képzésre jelentkezőké is.

Ugyanakkor sok kisebb pünkösdi jellegű gyülekezet plántálodik , én igy tapasztaltam.

Szeretettel  Ircsi


Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2009. November 10. - 18:29:34
Válasz #7

Nem elérhető nagyika7

 • Adminisztrátor
 • Hős tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 5588
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 15:18:35
 • katona
 • Regisztrált: 31/07/2009
   • Hajnalcsillag
Idézetet írta: Mexikói
A fenti -nagyika7 álal idézett cikk pegig karizmatikusokról szól!

Igen Mex. Valószínű, hogy karizmatikusokról szól ez a cikk.

De még szerencsénk. hogy jó messze van tőlünk Usa….  qa11
Bár a Kádár rendszerbe úgy dicsértük hazánkat: „kisamerika”  qaa22
Van benne valami... tényleg van bennünk egy kis amerika...  qa38

üdv: nagyika7

2009. November 18. - 13:33:50
Válasz #8

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Í


Amit a pokolról mindenkinek tudni kellAz idő vészesen fogy!
Mary Kathryn Baxter
Próféciai kijelentés a könyvből .

Igy szólt az Úr: Ezek a dolgok most kezdődnek a Földön, már folyamatban is vannak és hamarosan az egész Földre kiterjednek. A tüzes kígyó a fenevad része. A próféciák és kinyilatkoztatások, amikről olvasni fogsz, igazak. Legyetek éberek és imádkozzatok! Szeressétek egymást! Mk. 14,38; 1.Pét. 1,22 Tartsátok meg magatokat szentségben, őrízzétek meg kezeiteket tisztán. Ti férfiak, szeressétek feleségeiteket, úgy amint a Messiás szerette a Gyülekezetet. Férjek és feleségek szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Én rendeltem a házasságot és Szavammal megáldottam azt. Tarsátok szentségben a házastársi ágyat. Tisztítsátok meg magatokat minden igazságtalanságtól, és legyetek szeplőtelenek, amint én is az vagyok. Ef. 5,22-29 Isten szent népét hízelgők vezették félre. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni! Gal. 6,7 Értelemre juttok, ha megnyitjátok füleiteket és hallgattok engem! Ez az Úr üzenete a gyülekezeteknek.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik az én szent helyemen állnak, és hízelgéssel csalják meg népemet. Mt. 7,15 HALLD MEG VILÁG, AZ ÉN SZENT NÉPEMET ELALTATTA A HAMIS TANÍTÁS MUZSIKÁJA! Ébredjetek fel! Ébredjetek fel! Mondom nektek, minden igazságtalanság bűn. Tisztítsátok meg magatokat minden testi és szellemi bűnöktől! Az én szent prófétáim szent életet éltek, de ti fellázadtatok ellenem, és szentségem ellen. Kihívtátok magatokra a gonoszt. Vétkeitekkel a a betegség és halál köteleit fontátok magatokra. Hamisságban éltetek, gonoszul cselekedtetek és fellázadtatok ellenem. Elfordultatok az én rendeléseimtől, és ítéleteimtől. Nem hallgattatok szolgáim - a próféták és prófétanők - szavára. Áldások helyett átkok jöttek az életetekre, és mégsem fordultatok vissza hozzám, hogy megtérjetek bűneitekből.

Ha visszafordultok és megtértek, és az igazságosság gyümölcseivel tiszteltek engem, megáldom otthonaitokat, és megáldom a házaságyatokat. Ha megalázzátok magatokat és segítségül hívtok engem, meghallgatlak és megáldalak titeket. Figyeljetek ti, Szent Szavaimnak szolgái! Ne tanítsátok népemet arra, hogy bűnt kövessen el az ő Istene ellen. Ne feledjétek, hogy az ítélet Isten házán kezdődik! 1.Pét. 4,17 Ha meg nem tértek, eltávolítalak benneteket mindazokért a bűnökért, amire az én népemet tanítottátok. Azt hiszitek talán, hogy vak vagyok és nem látok, vagy süket, hogy nem hallok?!

Ti, akik az igazságot elfordítjátok és zsebeiteket a szegényektől elvett ezüsttel meg arannyal
tömitek meg, térjetek meg, mielőtt késő lenne! Az ítélet napján egyedül fogtok megállni a színem előtt és be kell számolnotok arról, amit tettetek az én Szent Igémmel! Ha bűnbánóan hozzám kiáltotok, én eltakarítom az átkot földetekről, és hatalmasan megáldalak benneteket. Ha megtértek és szégyenkeztek bűneitek felett, én könyörülök, és nem emlékezem meg többé bűneitekr˝ol. 2.Krón. 7,14; Mik. 7,18-19 imádkozzatok, hogy győztesek legyetek! Keljetek életre, és éljetek! Valljátok meg bűneiteket azoknak, akiket félrevezettetek, és hamis dolgokra tanítottatok! Mondjátok el nekik, hogy bűnt követtetek el és hogy szétszórtátok az én nyájamat! Valljátok meg bűneiteket nekik!

Íme, én egy szent sereget készítek. Hatalmas hőstetteket fognak véghezvinni érettem, és lerombolják magaslataitokat. Szent férfiak és nők, fiúk és lányok serege lesz ez. Felkenem őket az igaz evangélium hirdetésére, hogy betegekre vessék kezeiket és bűnbánatra hívják a bűnösöket. Ez a sereg dolgozó férfiakból, háziasszonyokból, egyedülálló férfiakból, nőkből és iskolás gyerekekből áll. Hétköznapi emberek, mert nem sok előkelő válaszol hívásomra. A múltban félreértették, megalázták és elutasították őket. Én azonban szellemben és szentségben való bátorsággal áldottam meg őket. Ők azok, akik elkezdik betölteni az én próféciáimat és az én akaratomat cselekszik. Én pedig bennük élek - szólok és munkálkodom általuk.Ők azok, akik teljes szívükkel, lelkükkel, értelmükkel és erejükkel hozzám fordultak. Ez a sereg sokakat ráébreszt az igazságosságra és a szellemi tisztaságra. Hamarosan elkezdem seregemet összeállítani, akiket akarok. Kutatok utánuk a városokban és falvakban.

Sokan meglepődnek azon -, kiket választottam. Látni fogjátok, amint végigjárjáka Földet és hőstetteket visznek véghez az én nevemért. Figyeljetek, és lássátok meg az én hatalmam munkáját! Újra mondom, ne mocskoljátok be a házaságyat! Ne mocskoljátok be azt a testet, amelyben a Szent Szellem lakozik! A test bűnei a szellemi bűnöket vonják maguk után. A férfit a nőért, a nőt pedig a férfiért teremtettem, és elrendeltem, hogy a kettő a házasság szentségében egyesüljön. Újra mondom, ébredjetek! Sok más látomást is láttam a pokol bal karjában, az Úr azonban azt parancsolta, hogy még ne fedjem fel őket. E látomások közül sok az utolsó időkről szólt, amikor Isten népe közül sokan elesnek és elvesznek.

A látomásokban kijelentést kaptam Krisztus/Messiás Testéről, Isten fiainak szolgálatáról, a
fenevad gyermekeiről, és Jézus/Jesua visszajöveteléről.

Később feltárhatod őket - mondta az Úr - de most még nincs itt az ideje! Ez a sereg - mondta az Úr - melyről Joél próféta szólt; az Országból támad és hatalmas dolgokat visz véghezI stenért. Joél 4,9-11; Károliban, 3,9-11 Az Igazságosság Fia feltámad és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt. Ő eltapossa a gonoszokat és porrá lesznek az Ő lábai alatt. Az Úr seregének fognak neveztetni. Ajándékokat adok nekik, és véghezviszik az én hatalmas munkámat. Hőstetteket fognak véghezvinni a Dicsőség Uráért. Kiöntöm Szellememet mindentestre, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak. Ez a sereg harcolni fog gonosz erők ellen, és lerombolja a sátán sok művét. Sokakat meg fognak nyerni Jézus Krisztusnak/Jesuának a Messiásnak, mielőtt a gonosz fenevad ideje elérkezik - mondta az Úr; majd így szólt: Jöjj, ideje mennünk! Végre magunk mögött hagytuk a látomásokat és a pokol bal karját. Kimondhatatlanul örültem. Amikor elindultunk, így szólt az Úr: Mondjátok meg a családjaitoknak, hogy szeretem őket és szeretetben igazítom helyre őket. Mondd meg nekik, hogy megőrzöm őket a gonosztól, ha belém vetik bizalmukat!

15. Joél napjai
Hallottam, amint egy hang megszólalt: Írd le, mert ezek a dolgok h˝uek és igazak! Újra az Úrral voltam Szellemben. Magasan felemeltetett volt, hangja mint mennydörgés moraja. Ímé, ó Föld, ezek azok a dolgok, amelyek vannak, voltak és eljövendők. Én vagyok az Első és az Utolsó. Jel. 22,13 Engem szolgáljatok a Teremtőt, életet adok és nem halált. Jöjjetek ki gonoszságaitokból, hívjatok segítségül, és én meggyógyítalak és megszabadítalak benneteket. Mindaz, amit e könyvben olvastok igaz, és hamarosan bekövetkezik. Térjetek meg, mert az idő közel van és a Dicsőség Ura hamarosan megjelenik. Legyetek készek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Nagy jutalmuk lesz azoknak, akik várják az én eljövetelemet. Megáldom az én kicsinyeimet, azokat, akik megtartották a hitet és igazságban és igazságosságban szolgálnak engem - mielőtt tudnák, már rajtuk is lesz áldásom. Áldást készítettem azoknak, akik hűségesek voltak az ő elhívásukhoz és nem tagadták meg az én nevemet. Jel. 22,12 Azt mondom, hogy ha az én népem, amely az én nevemről neveztetik megalázza magát és imádkozik, én megbocsátok neki és meggyógyítom őt és helyreállítom minden veszteségét. Az a vágyam, hogy meghallgassam, megszabadítsam és üdvözítsem mindazokat, akik hisznek és segítségül hívják az én nevemet. 2.Krón. 7,14-15 Szenteljetek böjtöt, gyülekezzetek egybe, gyüjtsétek össze a véneket és minden lakóját a Földnek az Én Házamba és kiáltsatok hozzám! Joél 1,14 Mert az

Úr napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel! 1.Thessz. 5,2 Közel van az a nap. Bízzatok bennem, és én kipótolom nektek az éveket, melyeket a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sáska elpusztítottak! Joél 2,25 Hatalmas seregem, amelyet elhívtam, sorait nem bontja meg, se nem töri át. Hőstetteket fognak véghezvinni és nem győzetnek le, mert én vagyok az ő erősségük. Hangjuk mint a trombita harsogása - mint égzengése - mindenki fogja hallani és tudni, hogy én vagyok az Úr, a te Istened!
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2009. December 14. - 14:39:50
Válasz #9

Kamilla

 • Vendég
   Jeremiás 2:11-13;

11. Vajon cserélt-e nemzet istent - noha azok nem istenek - népem pedig felcserélte dicsőségét nem használóval!
12. Iszonyodjatok amiatt egek, borzadjatok és irtózzatok nagyon, úgymond az Örökkévaló.
13. Mert két gonoszságot követett el a népem: engem elhagytak, élő víz forrását, hogy kutakat vájjanak ki maguknak, repedezett kutakat, melyek nem fogják a vizet.[/i]

   Megdöbbentő!! Ha belegondolunk, hogy mi történt a történelem folyamán! MI történt Izraelben! Mi történt a térítések folyamán!

   Az Istent, aki ÉL, a Teremtőt, Aki sorra bizonyságot tett arról, hogy népével van, hogy megvédi őket, hogy vezeti őket, hogy tanácsolja őket, hogy SZERETI őket, lecserélték olyanokkal, amik nem istenek, nem látnak, nem hallanak, nem mozdul a kezük, nem tesznek SEMMIT az emberért, hanem inkább még ártanak is neki, rettegésben tartják, kárhozattal fenyegetik, és állandó bizonytalanságban, megfelelési kényszerben tartják az embert, akit nem is ők teremtetek, akikhez semmi közük!!

   Nézzük meg, mi volt a térítési stratégia pl. Nagy-Britanniában:
 Nagy Szt. Gergely pápa (590-604) – nevéhez fűződik az angolszász térítés megszervezése. A misszionáriusokat két fő típusú utasítással látta el a térítést illetően:
1. A pogánysággal kötendő kompromisszumokra alapul és békés úton folyik
2. Államhatalmi segédlettel, kényszerítő eszközökkel történik.

  A római egyház a későbbiekben a Gergely pápa által rögzített elvek szellemében folytatta térítő munkáját egész Európában. Ismeretes, hogy az erőszakos térítés elvi alapjait már Szt. Ágoston kidolgozta. Ő még hangsúlyt fektetett arra, hogy érvelésének bibliai színezete legyen, ezért a Luk 14:23-ból vett szavakkal szólította fel a térítés támogatására az államhatalom képviselőjét: „Kényszerítsd őket bejönni.”

  Gergely pápa már csak a konkrét teendőkre összpontosított, s 599-ben a következőket írta a Szicíliában működő katolikus térítőknek:
  „Ha úgy találjátok, hogy nem akarják megváltoztatni útjaikat, azt kívánjuk, hogy a legnagyobb igyekezettel vessétek őket fogságra. Ha szolgák, akkor verésekkel és más testi fenyítésekkel kell jobb belátásra bírni őket. Ha szabad emberek, akkor megtérésüket szigorú elzárással kell elősegíteni, hogy ők, akik nem akarják meghallani a megváltás üzenetét – amely ki tudja menteni őket a halál veszedelméből -, ha kell, testi szenvedés árán is, de eljussanak a megkívánt felfogásra.”

  Britanniában, ahol még nem álltak rendelkezésre a Szicíliában már alkalmazható eszközök, Gergely pápa a pogány vallási gyakorlattal kialakított kompromisszumok útján kívánta uralomra juttatni a katolicizmust. Az itteni misszionáriusoknak a következőket írta:
  „..a bálványtemplomokat semmiképpen sem kell lerombolni, csak a bennük lévő bálványokat. E szentélyeket aztán hintsd meg szenteltvízzel, emelj bennük oltárokat, amelyekre helyezz ereklyéket… Az emberek talán szívesebben felkeresik ezeket a számukra ismerős helyeket és miután szívük megtisztul a tévelygéstől, eljönnek, hogy megismerjék és imádják az igaz Istent. És mivel megszokták, hogy áldozatot mutassanak be a démonoknak, ezt valami másfajta szertartással kell helyettesíteni, a felszentelés napján, vagy azoknak a szent mártíroknak az ünnepén, akiknek ereklyéik ott vannak elhelyezve… Ha némi engedményt teszünk nekik a külsőségekben, könnyebben elfogadják Isten kegyelmének bensőséges vigaszát.  Mivel arra bizonyosan nincs lehetőség, hogy egy csapásra mindent kitöröljünk megátalkodott elméjükből.”

  Ezek is kutak, amik nem tudják megtartani az Élő Vizet, nem tudják megtartani Isten beszédét, kegyelmét, kenetét, és nem is tudják közvetíteni azt az emberek felé. Mert mi volt a motiváció? Hatalom vágy, uralkodni az emberek, beállni Isten helyére és önmagukat úgy bemutatni, mint akiknek kegyelemközvetítő szerepük van.

    Amikor eltérnek az emberek az Igétől, elhagyják az Élő Istent bálványokért, idegen istenekért, akkor Isten uralma megszűnik felettük, rajtuk és átadják magukat a sátán hatalmának, uralmának, akinek a kezében a bálványok, idegen istenek eszközök arra, hogy az embereket leuralják, kisemmizzék, tönkretegyék és elszakítsák őket Teremtőjüktől, az üdvösségtől.

  Ilyenkor kérdezgetik: Miért engedi ezt meg Isten? Hol van, hogy beavatkozzon? stb.
DE Isten válasza:
  Jer 2:
19. Megfenyít téged a gonoszságod és elpártolásaid megbüntetnek téged: tudd meg hát és lásd, hogy rossz és keserű az, hogy elhagytad az Örökkévalót, Istenedet, és nincs rajtad az én félelmem, úgymond az Úr, az Örökkévaló, a seregek ura.
20. Mert régtől fogva eltörted igádat, széttépted köteleidet és mondtad: nem szolgálok; mert minden magas dombon és minden zöldellő fa alatt leterülsz, te parázna!

   Amikor én megtértem, több éve ennek, akkor egy radikális elszakadást tapasztaltam: nem télapóztunk, nem karácsonyozunk, húsvétolás, nyuszi, tojás stb. mert nem egyeztethető össze Isten Igéjével! És nagy ébredés volt, jöttek a mennyből a kijelentések, épült szellemben, kenetben az Egyház, az egyes hívők is és tiszta volt a „szellemi légkör”.

  Most azt látom, hogy kezdődik a kompromisszum kötés, visszaszivárognak azok a dolgok, szokások, amiket elhagytunk és gyengül a kijelentés erőssége, gyakorisága, kezd meghidegülni a szeretet a gyülekezetekben és a gyülekezetek között Krisztus Testében! Vajon így kell-e lennie ennek, atyámfiai??!!
  Miért nem vesszük észre, hogy kezdünk azokba a hibákba esni, mint elődeink??!!
  Miért nem okulunk??? Miért nem sikítunk, kiabálunk, hogy NEEEE!!
  Legyünk újra fundamentális keresztények!!! Maradjunk a keskeny úton, mert CSAK az visz a Mennybe, ahol a Felséges lakik!!!

   SOHA  NE  ALKUDJ MEG!!!
   NE TÉRJ EL SE JOBBRA, SE BALRA AZ IGÉTŐL = JESHUA HAMASSIÁTÓL!!!

           ht1            vr1    


                 swq2

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2009. December 15. - 05:04:47
Válasz #10

Nem elérhető ermaha

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 2565
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2012. November 02. - 18:29:42
 • Regisztrált: 12/09/2009
AZ IGAZI ÉLET

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek" (Jn 14,27).

Amikor valami nehéznek látszik, abban a veszélyben forgunk, hogy Istent hibáztatjuk, pedig nekünk nincs igazunk - Istennek mindig igaza van. Kiforgattunk valamit, amit nem akarunk elengedni. Mindaddig, amíg a két végletnek akarunk szolgálni: önmagunknak és Istennek, zűrzavarba jutunk. Egyedül Istenre hagyatkozva kell állást foglalnunk. Amikor ide eljutunk, mi sem könnyebb, mint szent életet élni. A nehézségek akkor támadnak, amikor bitoroljuk a Szent Szellem tekintélyét saját céljaink érdekében.

Valahányszor engedelmeskedsz Istennek, az Ő kimondhatatlan békessége mint pecsét tanúskodik róla. Ez nem természetes béke, hanem Jézus Krisztus békessége. Ha nem száll rád ez a békesség, várj amíg jön, vagy fedezd fel az okát, miért nem jön. Ha külső ösztönzésre, vagy hősieskedésből cselekedtél, Jézus békessége nem tesz benned bizonyságot. Nincs benned az egyszerűség és a bizalom Isten iránt, mert az egyszerűség szelleme a Szent Szellemtől születik, nem a mi elhatározásainkból. Minden saját elhatározásom ellenkezik az egyszerűséggel.

Akkor támadnak kérdéseink, amikor abbahagyjuk az engedelmeskedést. Amikor engedelmeskedem Istennek, a problémák soha nem tolakodnak oda Isten és közém, hanem próbák formájában jönnek, hogy ébren tartsák csodálkozásomat az Isten kijelentései felett. Az Isten és közém ékelődő összes nehézség engedetlenségből származik. Minden olyan kérdés - és ilyen sok van -, amely engedelmességem nyomán támad, csak növeli önfeledt örömömet, mert tudom, hogy Atyám mindenről tud. Ezért figyelni akarok, hogy lássam, hogyan fogja Atyám kibogozni ezt az ügyet.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

2009. December 15. - 17:30:00
Válasz #11

Nem elérhető nagyika7

 • Adminisztrátor
 • Hős tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 5588
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 15:18:35
 • katona
 • Regisztrált: 31/07/2009
   • Hajnalcsillag
Idézetet írta: Kamilla
Amikor én megtértem, több éve ennek, akkor egy radikális elszakadást tapasztaltam: nem télapóztunk, nem karácsonyozunk, húsvétolás, nyuszi, tojás stb. mert nem egyeztethető össze Isten Igéjével! És nagy ébredés volt, jöttek a mennyből a kijelentések, épült szellemben, kenetben az Egyház, az egyes hívők is és tiszta volt a „szellemi légkör”. Most azt látom, hogy kezdődik a kompromisszum kötés, visszaszivárognak azok a dolgok, szokások, amiket elhagytunk és gyengül a kijelentés erőssége, gyakorisága, kezd meghidegülni a szeretet a gyülekezetekben és a gyülekezetek között Krisztus Testében! Vajon így kell-e lennie ennek, atyámfiai??!!
  Miért nem vesszük észre, hogy kezdünk azokba a hibákba esni, mint elődeink??!!
  Miért nem okulunk??? Miért nem sikítunk, kiabálunk, hogy NEEEE!!
  Legyünk újra fundamentális keresztények!!! Maradjunk a keskeny úton, mert CSAK az visz a Mennybe, ahol a Felséges lakik!!!

   SOHA  NE  ALKUDJ MEG!!!
   NE TÉRJ EL SE JOBBRA, SE BALRA AZ IGÉTŐL = JESHUA HAMASSIÁTÓL!!!

Szia Kamilla

Nyuszi tojásra meg a többire azért van szükség, mert messze van az Úr. Valamit meg addig is csinálni kell…

Nemrég olvastam, mikor egy kínai lepusztult börtönbe bement Jézus. Egy halálra ítélt bűnösnek jelent meg akiről a bilincs is lehullt. Az Úr dicső fénye lenyűgöző volt, és Sáron rózsájának illatát árasztotta magából. Még a világi rabok is érezték a bűzlő cellákban a tömény mennyei illatot.

Na ez az amit nem tud a pénz meg a technika pótolni. De úgy látszik nincs is rá nagy szükség…

Igazak vagyunk, és prosperálunk...Jön értünk Jézus hamar… Addig is ünnepelhetünk. Hát kell ettől több?  qa1

Szeretettel: nagyika7
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2009. December 16. - 19:20:50
Válasz #12

Nem elérhető nekoda

 • ifjú tag
 • **
 • Hozzászólások: 132
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2015. Március 12. - 11:32:18
 • Regisztrált: 02/10/2009
Shalom gondoltam ezt jó ha elolvassátok szerintem a testvér nagyon jól fogalmazott

a kettős mérce

http://www.injesus.com/index.php?module=message&task=view&MID=WB007H2K&GroupID=YT00KKO2#group-options

2009. December 18. - 17:45:48
Válasz #13

Kamilla

 • Vendég
Jeremiás 4:3;
    "....Szántsatok új ugart és ne vessetek tövisek közé!"

   Hóseás 10:12;
 "Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint!
  Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, 
  hogy igazság esőjét adjon nektek."


  Jeremiás 4:4;
  "Metéljétek magatokat körül az Úrnak és távolítsátok el szívetek
   előbőreit, Júda és Jeruzsálem lakosai, hogy ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz,
   és olthatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt!"   


   Joel 2:13;

  És szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, 
  mert könyörülő és irgalmas Ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű és
  bánkódik a gonosz miatt.

   Ésa 66:24;

  És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, akik ellenem vétkeztek, mert az ő 
  férgük meg nem hal és az ő tüzük el nem alszik és minden test előtt borzadásul
  lesznek.

  Ezek az Igék nagyon akruálisnak tűnnek...gondoltam beírom....  vr1 vr1

 

2009. December 19. - 04:55:22
Válasz #14

Nem elérhető ermaha

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 2565
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2012. November 02. - 18:29:42
 • Regisztrált: 12/09/2009
1Pt 3,10     
Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:


Amit kimondasz...

Egy este, naplemente idején, háza küszöbén elmélkedett a földműves és élvezte a hűvös estét. Közelében volt egy út, amely a faluba vezetett. Jött valaki, és amikor meglátta a gazdát, elgondolkozott: "Ez egy lusta férfi lehet, nem dolgozik, és az egész napot a küszöbén ülve tölti el..." Később egy másik utas jött arra. Ő pedig ezt gondolta: "Ez a férfi egy szoknyavadász. Csak azért ül itt, hogy a lányokat nézze és megjegyzést tegyen rájuk..." A harmadik idegen, aki a helység felé igyekezett, így gondolkozott: "Ez a férfi biztosan egy szorgalmas ember. Napközben sokat dolgozott és egész este élvezi a megérdemelt pihenést..."

Túl sokat mi sem tudhatunk a földművesről, aki az ajtó előtt ült. Annál többet a három férfiról: az első egy lusta ember volt, a másodikban tisztátalan indulatok voltak, a harmadik pedig egy dolgos ember volt. Amit kimondasz, az rólad beszél, különösen, ha másról teszed!
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu