Szerző Téma: A bűnök fajtái a Biblia szerint  (Megtekintve 39744 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2011. Július 05. - 09:13:46
Válasz #15

Kamilla

 • Vendég

 FAJTÁI:

FECSEGÉS:
Jak 1:26  Ha valaki istentisztelőnek látszik közöttetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak istentisztelete hiábavaló.
Zsolt 34:14 tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
Péld 20:19  Megjelenti a titkot aki rágalmazó; tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál!

PLETYKASÁG: mindenről és mindenkiről állandóan beszélni.
 A "pletykafészek" olyan személy, aki azon fáradozik, hogy mindig jól értesült legyen mások dolgai felől.
 Aki élvezi, hogy információkat közölhet másokról, hajlamos arra, hogy egy kicsit hozzátódítson, majd még egy kicsit hozzáad, amíg a végső verzió inkább hamis lesz, mint való. 
Zsolt 34:13-14
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
 Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől!

1Tim 5:13 
Egyszersmind dologkerülőkké lévén, megtanulják a házról-házra való járogatást:
sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is, és más dolgába avatkozók,
olyanokat szólván, amiket nem kellene.


SUSÁRLÁS: másokról való negatív beszéd.
Péld 25:9-10
Ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
 hogy ne gyalázzon téged, aki hallja; és gyalázatod el ne távozzék.


   (f.k.)     vf11

2011. Július 05. - 14:14:01
Válasz #16

Kamilla

 • Vendég

 A nyelv bűnei  - folytatás 

fajtái:

KRITIZÁLÁS:
Róma 14:10 
 Te pedig mit ítélgeted a testvéredet, vagy mire föl veted meg a testvéredet?
 Hiszen mindnyájan megállunk majd Isten ítélőszéke előtt.

         14:13 
Úgyhogy ne ítélgessük többé egymást - hanem inkább amellett döntsetek, hogy nem okoztok megütközést vagy megbotránkozást testvéreteknek!

                                                             


HAZUGSÁG: természetfölötti, szellemi realitás, közvetlen forrása Isten ellensége, az ördög.

 Jézus a Sátánt a hazugság atyjaként határozta meg  Ján 8:44 .
 A Sátán még akkor is hazudik, ha az igazságot idézi.

A hazugság összeférhetetlen ellentéte Isten beszédének.

 Ahol hazugság van, ott a gonosz is jelen van.
     
 Hazugságnak számít minden olyan beszéd is - Istenről, emberekről, természetről, a valóságról -, amely az igazsággal és a valós tényekkel ellentétben áll, illetve az igazság és a valós tények megismerését nehezíti.

    - Elválaszt Istentől, a sötétség uralmát erősíti meg az ember fölött.
      Az igazság megszabadít.

    - Kioltja az emberben az Isten iránti szomjúságot.
       Megakadályozza az Ige hallgatását és megértését az emberben.

    - Az igazsággal szemben lázadást, hitetlenséget és közömbösséget alakít ki. 
      2Móz 23:1

    A hamis információkkal és hírekkel szemben védelmet biztosít: az igazság szeretete, az Igének való engedelmesség.   2Móz 23:7

 (f.k.)   vf11

2011. Július 05. - 18:12:58
Válasz #17

Kamilla

 • Vendég

 Diabolikus hazugságok: olyan embereket feketítenek be, akik Isten Igéje alapján élnek, beszélnek és szemlélik a valóságot. 

Indítékai:
 - megtévesztés:  szándékhazugság.
   Megnyilvánulhat egyetlen szóval, cselekedettel és hallgatással is.
   Ámítás, mások félre vezetése.

 - félelem: sokszor azért mond az ember hazugságot,
    mert menekül tettének következményétől.
    Tagadja a rosszat, amit mondott, vagy tett, mert fél, hogy leleplezik.

 - hanyagság: valaki olyan gyakran tesz hamis kijelentést,
    hogy végül krónikusan pontatlan lesz szinte mindenben, amit mond.
 
Kol 3:9    Ne mondjatok hazugságot egymásra; hiszen levetkőztétek az óembert, annak viselt dolgaival együtt.
Eféz 4:25 Ezért a hazugságot levetkőzve "mondjon mindenki igazat embertársának", hiszen egymás tagjai vagyunk.
Jak 3:14 Ha pedig keserű irigység és civódás van szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.

   (f.k.)   vf11

2011. Július 06. - 09:08:04
Válasz #18

Kamilla

 • Vendég
HÍZELKEDÉS: nem őszinte dicséret.
A hízelgő olyan ember, aki aranyos dolgokat mond a szemünkbe, de ugyanazt nem beszélné a hátunk mögött., mert maga sem hiszi.   


DICSEKEDÉS: személyes tapasztalatok elmondása széltében-hosszában, mégpedig úgy, hogy ezáltal jobb megvilágításba kerüljünk.
1Kor 1:29   Azért, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Úr előtt.
5Móz 8:17-18  És ne mondjad ezt a szívedben: Az én hatalmam, és kezemnek ereje szerezte nekem e gazdagságot. Hanem emlékezzél meg az Úrról, Istenedről, mert Ő az, aki erőt ad neked a gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse szövetségét, amely felől megesküdött atyáidnak, amiképen e mai napon.
Jak 4:16     Ti azonban elbizakodottságotokban dicsekedtek:
                   Minden ilyen dicsekedés gonosz.

Róma 3:27  Hová lett tehát a kérkedés? Kizáratott. Melyik törény által?
                   A cselekedeteké által?
                   Egyáltalán nem, hanem a hit törvénye által.RÁGALMAZÁS: hamis váddal más emberek jó hírének ártani: szavait kiforgatni, kijelentéseit hamisan, kivonatosan, vagy túlozva idézik, ill. újra meg újra elmondanak egy történetet, amely rossz fényt vet az illető személyére anélkül, hogy az esetet gondosan megvizsgálnák.
3Móz 19:16  Ne járj rágalmazóként néped között; ne támadj fel felebarátod vére ellen. Én vagyok az Úr.


    (f.k.)    vf11

2011. Július 06. - 16:29:35
Válasz #19

Nem elérhető ugar11

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 852
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2013. Október 28. - 08:33:50
 • Regisztrált: 26/09/2009
Kedves Kamilla!

Köszönöm ezeket a sorokat, melyek tiszták és bevilágítanak a sötét helyekre is mindenkinél!
Nekem épülésemre és hasznomra vált!
Ezt juttatják eszembe:
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el!(Ésa35,8)

szeretettel várom a folytatást!
Az Úr áldjon meg! pááá

ugar11
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.(Péld4,18)

Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az Ő ösvényeit!(Mk1,3)

2011. Július 06. - 16:42:40
Válasz #20

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Kedves Kamilla!

Én is köszönöm a átható, építő  írásokat, az Úr áldjon meg érte.
Várjuk a többit.. ok18  bye2
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. Július 06. - 16:50:06
Válasz #21

Kamilla

 • Vendég

 Minden dicsőség az Úré, kedves Testvéreim!   ok25


 Örömömre szolgál, ha valami hasznom van itt a fórumon...  qa11


            cw6

2011. Július 06. - 18:12:36
Válasz #22

Kamilla

 • Vendég

FOGADKOZÁS,  ESKÜDÖZÉS:
Máté 5:34-37  Én pedig azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek, se az égre, mert az Isten trónja, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a Nagy Király városa; sőt, a saját fejedre se esküdj, mert arra sem vagy képes, hogy egyetlen hajszáladat  fehérré, v. feketévé tedd.
 Hanem a beszédetek legyen: az igen igen, a nem nem és ami ezen túlmegy, a Gonosztól van.


VISSZAVONÁS:
Préd 5:4-6  Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd!
 Jobb, hogy ne fogadj, mint hogy fogadj, és ne teljesítsd
be.
                                                                           
5Móz 23:21; 23 Ha fogadással ígérsz v.mit az Úrnak, Istenednek: ne halogasd annak megadását. Mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, Istened és bűnül tulajdoníttatik az neked.
 Ügyelj arra, ami ajkadon kijön, és úgy teljesítsd amit száddal igérsz, mint mikor szabad akaratból teszel fogadást az Úrnak, Istenednek.KÁROMKODÁS,  TRÁGÁRSÁG:
Eféz 5:4  Se obszcenitás, se bolond beszéd, vagy rosszízű tréfálkozás
 ( kétértelmű szellemeskedés, rosszindulatú viccelődés, bántó élcelődés/poénkodás ) nem illik hozzátok, inkább  a hálaadás.
Kol 3:8   Most azonban hagyjátok el mindezt: haragot, indulatosságot, gonoszságot, szátokból pedig a káromkodást és a trágárságot!


TÚLZÁS,  FERDÍTÉS,  MULASZTÁS::
Jak 4:17   Aki azért tudna jót cselekedni és nem teszi, bűne az annak.
Luk 12:47  Azt a szolgát pedig, aki tudta Ura akaratát, de mégsem állt készen, és nem cselekedett annak akarata szerint, nagyon megverik;

  (f.k.)   vf11

2011. Július 06. - 20:44:53
Válasz #23

Kamilla

 • Vendég
KÁROMLÁS: sértő, szidalmazó, gyakran mérges és gúnyos szavakkal, megvető, lekicsinylő mondatokkal beszélnek valakiről azzal a céllal, hogy értéktelen és alkalmatlan, felesleges személynek láttassák másokkal is.
  A káromlás az emberek gondolatainak, érzéseinek, véleményének hamis, erőszakos befolyásolása, és egyben tisztességtelen manipuláció is, amely az isteni és emberi méltóság megvetésén alapul.
   Isten törvénye alapján az emberek káromlása bűn, mert minden ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett.
Az ítélkezés tárgya csak a bűn lehet: azok a cselekedetek, amelyekkel az ember megsértette Isten törvényét.

ÁTKOZÓDÁS: az átkozódó ember érzi szavai sötét erejét, hogy a romlást és bomlást hordozó beszédek meghozzák a kívánt eredményeket ellenségei, haragosai életében.
   A rombolásra beállt egyének dühösen ellenkeznek minden olyan bibliai üzenettel szemben, amely az áldás és az átok közötti különbséget megvilágítja, és Jézus Krisztus halálán keresztül föltárja az átokból való szabadulás útját.
  Kárt okozó beszédük arról árulkodik, hogy pusztító szellemi erők befolyása alatt állnak.

Átkok = mindazok a szidalmazó átkozódó beszédek, amelyek emberek vagy közösségek, sőt népek lelki, fizikai kondíciójában, sorsában rombolást, csapásokat kívánnak létre hozni.
 - átkozódó beszédek:
     *sikertelenségbe akarnak taszítani.
     *büntetést, vagy megsemmisítő csapást akarnak mérni valakire.

 - Istentől származó átkok oka: hamis, idegen istenek imádása, bálványimádás, okkultizmus, szexuális perverzitás, gyilkosság, szülőkkel szembeni méltánytalanság, vak ember félrevezetése, kiszolgáltatottak elnyomása, kizsákmányolása, lopás, antiszemitizmus, aposztázia, eretnekség, hamis evangélium hirdetése, Krisztus ellenesség.
Minden önkényes átkozódás bűn.
 
          vf11

2011. Július 07. - 06:51:11
Válasz #24

Kamilla

 • Vendég
  Szellemi - okkult bűnök:

 OKKULTIZMUS: a sátán természetfeletti erejéhez való folyamodás, gonosz szellemek működésén alapszik.
 Legerőteljesebben a tudatlanság által tud működni.
Ha az ember bűnben él, a démonok jogszerűen működnek az életében.
 A jog alapja a bűn.


  - Sátánizmus : lényege = a kétely és a bizalmatlanság kiépítése Isten személyével kapcsolatban.
  Az ördög egy igazságtalan és önző lényként kívánja beállítani Istent, aki hatalmánál, és erejénél fogva imádtatja magát teremtményeivel, saját magát pedig a megtévesztett teremtmények mentorának igyekszik feltüntetni.
  Ennek a kificamodott látásmódnak az elsajátítása azután belesodorja az embert az istentelen, lázadó életformába, amelynek a legszélsőségesebb formája rituális ördögimádás.   
    lsd. Jób 1:8-12;
8. És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.
9. Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent?
10. Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, a mije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.
11. De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, a mi az övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged?!
12. Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, a mije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől.


      (f.k.)   vf11

2011. Július 11. - 10:09:40
Válasz #25

Kamilla

 • Vendég
 - Keleti misztika: napjainkban divatosak az olyan filmek, amelyek az univerzum isteni, természetfeletti erejét felszabadítani képes hősökről szólnak. ( Mátrix; Csillagok háborúja, Harry Potter ).
   A keleti misztika és az erre épülő küzdősportok  ( karate, kungfu ) nem emberbarát erőt közvetítenek, hanem a Sátán erejét.   
  Amikor valaki ebből a filozófiából táplálkozó filmekkel azonosul, és ezek hőseit tekinti vonzó és követendő mintának a maga számára, minden kétséget kizáróan egy csaló, gonosz ördögi rendszernek az áldozatává válik, és az ebben a rendszerben levő démonok befolyásának szolgáltatja ki magát.

 - Keleti sportok:  agresszivitást, haragot, indulatokat eredményeznek.
   A gyilkolás indulata is erősen benne van.

       vf11

2011. Július 11. - 10:14:55
Válasz #26

Kamilla

 • Vendég

 - Keresztény színezetű okkultizmus:   
   Mária-kultusz -
a katolikus egyház szerint:
   ~  "Istenszülő" v. "Isten anyja"
  < > a Biblia szerint: Jézus isteni mivoltát az Atyától kapta az
         örökkévalóságban, jóval a megtestesülése előtt.

   ~ Mindörökké szűz maradt
   < > - a Máté evangéliumban fel van sorolva Jézus 4 féltestvére  13:55
          - Pál Jakabot az "Úr atyjafiának" nevezi  Gal 1:19

   ~ szeplőtelen fogantatás = Mária is tiszta, mentes volt az eredendő
        bűntől és annak minden következményétől.
 < > a Szent Szellem ereje árnyékozta be Mária méhét, így Jézus képes volt az
        eredendő bűntől mentesen megfoganni egy bűnös nő méhében is.
   A Biblia Jézus anyját a tanítványok között mutatja be, mint akinek a többiekkel együtt szüksége volt a megtérésre, újjászületésre, és aki a többi tanítvánnyal maga is ott volt a felházban, ahol az első keresztények betöltekeztek Szent Szellemmel, és új nyelveken szóltak.
  Nem lett volna minderre szüksége, ha valóban mentes lett volna az eredendő bűntől.

 ~ Mária mennybemenetelének dogmája
 < > nincs a Bibliában semmi utalás arra, hogy Mária testben került volna fel a
        mennybe.

   Ha valaki részt vesz Mária korunkban divatos kultikus tiszteletében, egy olyan okkult rendszerbe kerül, amely a Szentírásból semmiképpen nem igazolható.

  Aki ebbe belekeveredik, keresztény álruhába bújt okkult démonok befolyása alá kerül, amelyek csak elidegenítik Isten valóságától.

          vf11

2011. Július 11. - 18:53:07
Válasz #27

Kamilla

 • Vendég
JÖVENDŐMONDÁS:  gonosz szellemek által kapott hazug információk egy ember, nemzet, család jövőjéről. Negatív hitet, félelmet okoz.
5Móz 18:10-11
 Ne találtassék közötted, aki a fiát, vagy lányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halott-idéző.
3Móz 18:21 
  A magzatodból ne adj, hogy oda áldozzák a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.
        20:22   
  És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttetek,  halállal lakoljanak; kővel kövezzétek agyon azokat, vérük rajtuk.
                                                                   
Ésa 8:19   
  És ha ezt mondják nektek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?
3Móz 19:31
  Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat meg ne fertőztessétek. Én vagyok az Úr.

Formái: tenyérjóslás, horoszkóp, jegymagyarázás, asztrológia, kártyavetés, grafológia, ingázás, varázsgömb, szilveszteri ólomöntés, lucaszéke stb.
5Móz 4:19
Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az ég minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat, amiket az Úr, a te Istened minden néppel közölt az egész ég alatt.

         vf11

2011. Július 12. - 06:17:40
Válasz #28

Kamilla

 • Vendég

BŰVÉSZKEDÉS:  szemfényvesztés;
 
ÁLOMMAGYARÁZÁS,

TITOKFEJTÉS:

 5Móz 29:29  A titkok az Úréi, a mi Istenünké; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miéink, és fiainké mind örökké,  hogy e törvény minden igéjét beteljesítsük.

BABONASÁG: negatív hitre, félelemre épül.   Szerencsepatkó, négylevelű lóhere, kéményseprő, lekopogás, fekete macska, péntek 13, kabalák, amulettek.
     A babonás tárgyakat meg kell semmisíteni!
5Móz 7:26
 Utálatosságot pedig ne vigyél be házadba, hogy átokká ne légy, mint az,  hanem megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott az.
                                                         
HALOTT IDÉZÉS: 1Sám 28. ;
ÁLOMMAGYARÁZÁS;
  SZELLEMIDÉZÉS; 
SPIRITIZMUS;
  ASZTAL TÁNCOLTATÁS,
SZEMMEL VERÉS;
  BŰBÁJOSSÁG,

IGÉZÉS:
ráolvasás.
A varázslás egyik formája: az egyik ember saját akaratával teljes befolyása alá vonja a másikat.

TETOVÁLÁS: ez a maradandó nyomot hagyó megbélyegzés más funkciót ad a testnek, mint amire teremtetett :
3Móz 19:28 
 Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.
Indoklás:  mert szent népe vagy te az Úrnak    ( 5Móz 14:1-2 )

  Ugyanez elmondható a piercingről, a hegtetoválásról és a testfestésről.
A bibliai kinyilatkoztatástól távoli kultúrákban a szellemvilággal való kapcsolatfelvétel részeként terjedtek el.
 Viselője szerencsét, hadisikereket, gazdagságot remélt önmaga ilyen megjelölésétől.
  A tetoválás tilalma idegen istenek és démonok fennhatósága alól is kivonta Isten tulajdonát, a szent népet. 

HIPNOTIZÁLÁS: szuggerálás, telepátia, gondolatolvasás, gondolatátvitel.

BOSZORKÁNYSÁG: tárgyak sátáni, természetfölötti erővel való felruházása: mágneses karkötő stb.

SZERENCSEJÁTÉKOK:  lottó, totó, luxor, sorsjegy, kártya, lovi stb.

FEHÉR MÁGIA: "pozitív" céllal sátáni erőt használ. csontkovács, akupunktúra, Mária-jelenések
.
FEKETE MÁGIA:  negatív dolgokra használja fel a sátáni erőt: átok, halált v. rossz jövőt mond, általában tárgyakon keresztül működik pl. woodoo
 
JÓGÁZÁS, 
BUDDHIZMUS,
KRISNA IMÁDÁS


   (f.k.)   vf11

2011. Július 12. - 06:31:13
Válasz #29

Kamilla

 • Vendég
BÁLVÁNYIMÁDÁS:
   minden, ami Isten és te közötted áll, vagy Isten helyén áll, az első, legfontosabb dolog az életedben.   2Móz 20:3-5;

Csel 15:20
Hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól és a vértől.
5Móz 4:15-19 !! 
 Ésa 44:6-20 
 
                                                                           

Fajtái:
  pénzszeretet / fösvénység /, önszeretet / egoizmus /,
  eszmék, ideológiák; izmusok,
  tárgyak, szobrok, természet, égitestek; 
  személyek istenítése / gyerek, szülő, feleség, férj, színész, zenész, énekes, 
  karmester /, popsztár, sportoló,
  test / testépítés /  2Tim 3:2-4;
  hamis vallások = minden vallás, ami nem a teljes evangéliumra épül;
  kultuszok = halott, Mária, halál imádása, anya, gyermek( Mária és a kis Jézus);
           
3Móz 26:1 
 Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képeket, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Isten imádásához semmilyen kellékre nincs szükség.
Az igazi imádás szellemben és igazságban történik.  115. Zsoltár;
Ján 4:23-24
De közeledik, sőt most van az az óra, amikor valódi imádói Szellemben és igazságban ( valóságban ) fogják imádni az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres.
   Az Isten Szellem, és akik Őt imádják, Szellemben és igazságban kell imádniuk.


Mindenki olyan lesz, mint akit vagy. amit imád!

A bálványimádás következményei:   meddőség, idegbetegségek, fizikai betegségek, átkok, szellemi vakság, homály.

     (f.k.)    vf11

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu