Szerző Téma: Napi bátorító üzenetek  (Megtekintve 102853 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

2015. Május 10. - 21:15:35
Válasz #810

Mariann

 • Vendég
Mindig az Ige alapján kell cselekednünk. Ha csak olvasod az Igét, de nem az alapján cselekszel, ha nem tartod meg, akkor nem tudsz igei hitben cselekedni. Ha az Igét olvasod, az építi a hited, de csak akkor tud igazán kifejlődni a hited, ha a mindennapokban gyakorolod és azáltal cselekszel. Más szóval, váljon a mindennapjaid részévé, a hétköznapok kimondott szavaivá, mondataivá Isten Igéje.

Ámen !

" Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát.

Mert megnézte magát és elment , és azonnal elfelejtette, milyen volt.

De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén az boldog lesz az ő cselekedetében. " Jakab 1/23-25

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2015. Május 20. - 16:54:02
Válasz #811

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS AZ ÚR ÓVÓ SZERETETE/részlet

HOGYAN ÓV MEG MINKET AZ ÚR JÓSÁGÁNAK ÉS SZERETŐ KEDVESSÉGÉNEK ÁLDÁSAI ÁLTAL?

A Szent Szellem eltávolít belőlünk minden rettegést – a bukástól való félelmet, az Istentől való elszakadás rémét, a Szent Szellem jelenlétének elvesztésétől való félelmet –, és az ő örömével tölt el minket. Örvendezve járhatunk tovább – túláradó örömben, mint Dávid –, mert Isten biztosított arról, hogy győzni fogunk.
Mégis olyan kevés az örvendező, túláradóan boldog keresztény. Hívők sokasága él úgy körülöttünk az egyházban, mintha gyászolna: nem ismerik a lélek nyugalmát, és azt a békességet, amely Krisztus jelenlétéből fakad. Azt képzelik, hogy Isten haragja nehezedik rájuk, nem pedig az ő védőszárnyai vannak felettük. Úgy tekintenek Istenre, mint egy félelmetes hajcsárra, aki mindig készen áll arra, hogy lesújtson a hátukra. Ezért az életük tele van félelemmel, bűnnel és keserűséggel. Boldogtalanul, reménytelenül élnek, és inkább holtak, mint elevenek.
Isten szemében nem a bűnünk a probléma, hanem az iránta való bizalom hiánya. Jézus egyszer s mindenkorra elrendezte a bűn kérdését a Kálvárián. Nem akar folyton visszatérni rá, és szidni minket, hogy „Már megint mit tettél?”, „Most túl messzire mentél!”, vagy „Ezúttal túlmentél a határon.” Nem, soha! Urunk magatartása ennek éppen az ellenkezője velünk szemben. Lelkével állandóan megnyerni igyekszik, emlékeztetve Atyánk jóságára és szeretetére - még a bukásunk közepette is.
A valódi probléma az, hogy nem hiszünk Isten szövetséges ígéreteinek. Nem akarjuk elfogadni feltétel nélküli szeretetét, korlátlan megbocsátását, az ingyenes megbékélést. Nem hisszük el, hogy megbocsát és helyreállít pusztán azért, mert szeret minket. Inkább teljesen a bűnünkre összpontosítjuk figyelmünket, és nem látjuk meg, mi az, amit Isten leginkább elvárna tőlünk. Igéje világosan kimondja: „Hit nélkül azonban lehetetlen Istennek tetszeni, annak, aki Istenhez közeledik, hinnie kell, hogy ő van, s erre ő megadja bérüket azoknak, akik őt a láthatatlanból előkutatják.” (Zsid 11,6)
Ebben a versben minden benne van. Isten az, aki megjutalmaz minket – ezért nagy gondja van arra, hogy elárasszon szerető jóságával, és idejekorán megáldjon. Ez majdnem olyan, mintha túlságosan türelmetlenül várná bűnvallásunkat és imáinkat – ezért idő előtt sietve elkezd megáldani. Ennyire szeret minket!
Ezt az a gondolat, amelyet mennyei Atyánk annyira szeretne velünk megértetni. Olyan Isten ő, aki mindent lát – azt is tudja, amikor a szívünkben bűnbánat támad hamisságunk és bűneink miatt. Tudja, mikor jövünk hozzá töredelmes szívvel imádkozva. Azonban nem tudja megvárni ezt az időpontot. Ezért előlép, és ezt mondja: Megóvom gyermekemet jóvoltom áldásaival. Biztosítani akarom arról, hogy nem ítélem el, mert már megbocsátottam neki Fiam kifolyt vére által.


Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Mariann, Kispál Erika
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2015. Május 25. - 08:14:13
Válasz #812

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Zsolt.119.
12.
Áldott vagy te, URam! Taníts meg rendelkezéseidre!
13
Ajkam sorolja szád minden ítéletét.
14
Jobban gyönyörködöm intelmeidben, mint minden gazdagságban.
15
Határozataidról gondolkodom, és ösvényeidre tekintek.
16
Gyönyörködöm rendelkezéseidben, beszédedről nem feledkezem el.
17
Tégy jót szolgáddal, hogy éljek, és megtartsam beszédedet!
18
Nyisd meg a szememet, hogy törvényed csodálatos voltát szemlélhessem.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2015. Június 15. - 01:17:39
Válasz #813

Nem elérhető Taabita

 • ifjú tag
 • **
 • Hozzászólások: 103
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 27. - 16:11:03
 • Testvér
 • Regisztrált: 13/06/2015
A MOST Jézusa - János ev. 11.

"Jézus Krisztus szerette a nehéz sorsú embereket. Mindig együtt akart lenni a gondokkal küzdőkkel.
Ezért valahányszor Jeruzsálembe ment, bár napközben Jeruzsálem utcáit járta, ahol gazdag emberek, írástudók, politikai hatalommal bírók éltek, éjszakára sosem maradt ott. Este mindig eljött Jeruzsálemből, és Bethániába ment.
Bethánia egy kis falu volt, ahol szegény emberek laktak. Szenvedő, sok problémával küzdő emberek. És éjszakára Jézus mindig ezekkel a nehéz sorsú emberekkel volt együtt.
Szerette a szegény embereket. Szerette a beteg embereket. Szerette a fájdalommal küzdőket. Szerette a bűnösöket. Azt akarta, hogy vele legyenek. Ezért Jézus mindig Bethániában töltötte az éjszakát.

Volt egy szegény család Bethániában, akiknél Jézus rendszerint megszállt. Lázár, Jézus barátja, együtt élt két nővérével. Elvesztették a szüleiket, bár még fiatalok voltak. Nagyon szegényen éltek, Bethánia legszegényebbjei közé tartoztak.
És Jézus őket szerette a legjobban. Náluk szállt meg. A faluban mindenki tudta, hogy Jézus szereti őket.
Egy napon Jézus távol volt, a Jordánon túl. Lázár megbetegedett. A nővérei kétségbeestek. Hívták az orvosokat. Az orvosok próbálták meggyógyítani őt, de nem tudtak rajta segíteni. Lázár betegsége egyre súlyosbodott.
Ezért Márta és Mária üzenetet küldtek Jézusnak:
„Jézus, gyere hozzánk gyorsan! Akit szeretsz, haldoklik.”
Reménykedve vártak Jézus érkezésére.
De mielőtt Jézus megérkezett, Lázár meghalt.

Szörnyű tragédia volt ez a két nővér számára. Elvesztették a reményt. Mélységesen el voltak keseredve, és zokogtak. Nem tudtak enni. Nem tudtak aludni. Kétségbeesettek voltak.
Az emberek eljöttek, hogy eltemessék Lázárt. Betették Lázár testét egy barlangba, majd egy nagy követ hengerítettek a barlang bejáratára.
És eltelt egy nap. Jézus nem jött.
A második nap is eltelt. Jézus nem jött.
A harmadik nap telt el. Jézus nem jött.
Mert Jézus mindig Isten órája szerint cselekedett. Nem mozdult addig, míg az Atya nem mozdította.

A negyedik napon Mártának szóltak, hogy Jézus közeleg. Márta felkelt és kifutott Jézus elé.
Jézus még kívül volt a falun. Márta leborult Jézus elé, és keservesen sírt. Azt mondta Jézusnak:
„Uram! Ha itt lettél volna négy nappal ezelőtt, nem halt volna meg a fivérem.”
De Jézus nem mondott semmit.
Márta azt gondolta, Jézus majd ráteszi a kezét, és vigasztalni fogja őt. De úgy tűnt, mintha Jézus haragudna.
Márta megijedt. Felnézett Jézusra.
Jézus szomorúnak látszott. Ezért Márta megváltoztatta a megvallását:
„Ó, Jézus, ha bármit kérsz most Istentől, Isten megteszi Neked.”
És Jézus azonnal válaszolt:
„Igen, élni fog a te fivéred.”
De Márta nem tudta elfogadni ezeket a szavakat. Azt mondta:
„Igen, fel fog támadni a fivérem az utolsó napon, a feltámadás napján.”
És akkor Jézus Márta szemébe nézett, és azt mondta:
„Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt?”
Márta azt felelte:
„Ó igen, hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, Akinek el kellett jönni erre a világra.”
Márta csak a négy nappal azelőtti Jézus visszatéréséért imádkozott.
Azt mondta Jézusnak:
„Ha itt lettél volna négy nappal ezelőtt, nem halt volna meg a testvérem.”
Márta a múlt Jézusának a visszatérését akarta. Jézus azonban a jelenben állt előtte. Azért jött, hogy megoldja a problémát. De Márta nem a MOST Jézusához folyamodott. Hanem azt mondta: „Meg tudtad volna tenni ezt a csodát négy nappal ezelőtt. De most nem tudod megtenni.”
Ezért döbbent meg Jézus. Ezért volt szomorú. Azt akarta, hogy Márta a MOST Jézusát vallja meg.
„Márta, fel fog támadni a testvéred, MOST!”
De Márta nem tudta ezt elfogadni, tehát áttette Jézust a jövőbe:
„Ó igen, fel fog támadni a testvérem a feltámadás napján, a jövőben.”
De Jézus azt mondta: „Márta, én MOST vagyok a feltámadás és az élet. MOST vagyok itt, hogy feltámasszam a testvéredet.”
De Márta nem tudta ezt elfogadni. Azt mondta: „Igen, te vagy a Krisztus, aki e világra jövendő volt.”

Ez a probléma ma is Jézus Krisztus egyházával.
Az emberek a kétezer évvel ezelőtti Jézushoz folyamodnak. Azt mondják: „Kétezer évvel ezelőtt Jézus megváltott. Kétezer évvel ezelőtt Jézus gyógyított. Kétezer évvel ezelőtt Jézus kiűzte az ördögöket. Kétezer évvel ezelőtt Jézus megetette az éhezőket. Igen, kétezer évvel ezelőtt Jézus lecsendesítette a vihart. De most nem tudjuk, mi történt Jézussal.”
Jézus nem tett csodát Mártán keresztül, mert Mártának helytelen hite volt.
Ezért Jézus azt mondta neki: „Márta, menj haza! Küldd ide Máriát! Máriának helyes hite lesz. Mária jó „bibliaiskolás” volt.”
Márta tehát hazament, és odaküldte Máriát:
„Mária, Jézus téged hív.”
Mária tehát felállt, és odament Jézushoz. Letérdelt Jézus elé. Jézus helyes megvallást várt tőle. Azt szerette volna hallani Máriától:
„Jézus, te MOST…” „Te MOST oldod meg a problémát. MOST tudod feltámasztani a testvérem. MOST tudsz segíteni.”
Jézus erre a megvallásra várt.
De Mária azt mondta:
„Ha itt lettél volna négy nappal ezelőtt, nem halt volna meg a testvérem.”
Ó, Jézus szenvedett a szívében. Mély bánatot érzett. Mert Mária tanulta, hogy a jelenben kell Jézushoz fordulnia. De ő is és a nővére is a négy nappal ezelőtti Jézushoz folyamodtak. Vagy a jövő Jézusához folyamodtak.
De Jézus MOST jött, hogy megoldja a problémát.
Tehát nem folyamodtak Jézushoz. Ezért Jézus nem tudott csodát tenni. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
Jézus így szólt:
„Feltámasztom a testvéred, menjünk oda!”
Odavezették Jézust Lázár sírjához. Márta és Mária sírva álltak ott. A hitetlenségük elszomorította Jézust. Kesergett a szellemében. És könnyezett.
Jézus tudta, hogy Lázár fel fog támadni. Nem Lázár halála miatt sírt, hanem Márta és Mária hitetlensége miatt.
Azt hiszed, Jézus a mi hitetlenségünk miatt nem könnyezik? Mennyi ideig akarjuk még, hogy könnyezzen?

Jézus odament Lázár sírjához. Ránézett Mártára és Máriára.
„Hengerítsétek el a követ!”
De az emberek mind azt mondták: „Ne tegyétek ezt, Márta! Ez sírgyalázás. Már négy napja halott. Már szaga van. Nem tehetitek ezt.”
De Jézus így szólt: „Márta, toljátok el a követ!”
Márta Jézusra nézett:
„Jézus, már négy napja meghalt. Már oszlásnak indult. Szaga van.”
Jézus megharagudott. Beleremegett a lelke. Mártára nézett, és így kiáltott:
„Márta! Nem mondtam-e néked, hogy ha hiszel, meglátod Isten csodáját?”
Jézus megparancsolta Mártának, hogy higgyen.
Ma Jézus ugyanígy szól hozzád:
„Problémád van?”
„Szenvedsz?”
„Nehézségeid vannak?”
„Jöjj, és higgy Bennem! És én megmutatom neked Isten dicsőségét!”
Jézus azt mondja: „Legyen néked a te hited szerint.”
Ma is, ha hiszel Jézusban, meg fogod látni Isten csodáját. Ez a dicsőség meg fog jelenni az életedben.
A hitetlenek azt mondták Mártának:
„Márta, ne tedd ezt! Az emberek őrültnek fognak tartani. Gondolkodj ésszerűen! Ne hengerítsd el a követ!”
De Jézus így szólt: „Hengerítsd el a követ!”
Kire fog hallgatni?
Kire fogsz TE hallgatni?
A hitetlenekre?
Vagy Isten Igéjére?

Márta és Mária úgy döntöttek, hogy Isten Igéje szerint tesznek. Az emberek kinevették őket. Ők azonban odamentek a kőhöz. Megragadták. Megpróbálták elmozdítani. De a kő nehéz volt. Nem volt hozzá erejük. A hitetlenek pedig nem segítettek nekik.
És Jézus sem segített nekik.
Mert Jézus azt akarta, hogy Márta és Mária mutassák meg a hitüket. Jézus azt akarta, hogy tegyék meg, amit meg tudnak tenni. És amit nem tudnak megtenni, Jézus fogja megtenni értük.
Jézus azt akarja, hogy higgy.
Azt akarja, hogy keresd Őt.
Azt akarja, hogy imádkozz Hozzá.
Azt akarja, hogy tedd meg, amit meg tudsz tenni. Azután Jézus megteszi, ami Neked lehetetlen. Azután Jézus csodát tesz érted.
Tehát Márta és Mária próbálkozott. Megragadták erősen a követ és küszködtek vele. Végül a kő elmozdult, és elhengerítették onnan. A barlang megnyílt. Érezni lehetett a szagot.
Akkor Jézus félretolta Mártát és Máriát. Odaállt a nyitott sír elé.
Márta és Mária el tudták hengeríteni a követ, de sose tudták volna feltámasztani a halottat. Ez Jézus feladata volt.
Tehát Jézus odaállt a nyitott sír elé, és így kiáltott:
„Lázár, jöjj ki!”
És abban a pillanatban Lázár kijött. Be volt burkolva halotti lepelbe. De életre kelt, és kijött.
Jézus csodát tett, és ma is csodát tesz, ha hiszel. Ő ma is hitet parancsol; És a halál eltűnik. Élet fog támadni. Jézus az élet forrása. Jézus a csoda forrása. Jézus be akar jönni az életedbe. Jézus el akarja választani az életedet a haláltól. Jézus el akar venni minden halált. Jézus azt akarja, hogy tiéd legyen az élet és a feltámadás."

(Paul Yonggi Cho igehirdetése, mely Indiai Misszióján, Madras-ban hangzott el)
 

2015. Június 16. - 09:15:07
Válasz #814

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
II. Kor.9.
8.Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
9
A mint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2015. Július 15. - 22:18:03
Válasz #815

Mariann

 • Vendég
Interjú a siralomházból

Itt vagyok a siralomházban, tőlem pár méterre egy férfi üldögél a cellájában. Születése szerint zsidó. Foglalkozását illetően sátorkészítő. Elhívása szerint apostol. A napjai meg vannak számlálva.
Tudni szeretném, miből meríti az erőt, ahogy kivégzésének napja egyre közeledik. Felteszek hát neki néhány kérdést.
- Pál, van önnek családja?
- Nincsen. Senkim sincs.
- Na és hogy szolgál az egészsége?
- A testemet összeverték és nagyon fáradt.
- Mivel rendelkezik?
- Itt vannak a tekercseim, a tollam és a köntösöm.
- Most beszéljünk a hírnevéről.
- Ami azt illeti, nem túl jó. Néhányan azt gondolják, hogy eretnek vagyok. Mások ellenzékinek hisznek.
- Vannak barátai?
- Igen, de közülük is néhányan hátat fordítottak.
- Esetleg valami díjjal, elismeréssel büszkélkedhet?
- Ezen a világon semmivel.
- Akkor hát, mije van önnek, Pál? Se családja, se vagyona. Sokan kritizálják, mások pedig kigúnyolják. Mije van? Mije van, ami számít?
Csendben visszaülök és figyelem őt. Pál ökölbe szorítja a kezét, majd rászegezi a tekintetét. Én is követem a tekintetemmel. Vajon, mi lehet a kezében? Kinyitja az öklét, hogy láthassam. De a tenyere üres.
- A hitem van. Ez minden, amivel rendelkezem. De ez minden, amire szükségem van. Megtartottam a hitet.
Pál visszadől cellájának falához és elmosolyodik. Én pedig még egy pillantást vetek annak az embernek az arcára, aki megtanulta, hogy az élet többről szól, mint amit a szemünk lát.
Ez a hit. A hit bízik abban, amit a szem nem lát.
A szem a prédáját kereső oroszlánt látja. A hit Dániel angyalát.
A szem a vihart látja. A hit Noé szivárványát.
A szem az óriásokat látja. A hit Kánaánt látja.
A szemed a hibáidat látja. A hited a Megváltódat látja.
A szemed a bűntudatot, kárhoztatást látja. A hited az Ő vérét látja.
A szemed a sírodat látja. A hited egy olyan várost lát, melynek építésze és készítője Isten.
A szemed a tükörbe nézve egy bűnöst lát, egy csődtömeget, egy ígéret-szegőt. A hited viszont, a tükörbe nézve egy királyi ruhába öltöztetett tékozló fiút lát, a kegyelem gyűrűjével az ujján és az Atya csókjával az arcán.
Max Lucado
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2015. Július 18. - 19:21:54
Válasz #816

Nem elérhető sandoredit

 • újonc tag
 • *
 • Hozzászólások: 1
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2015. Október 14. - 12:48:24
 • Testvér
 • Regisztrált: 23/09/2014
 Köszönöm
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Mariann

2015. Augusztus 30. - 15:10:09
Válasz #817

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Ézs:60:1   Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2015. Szeptember 27. - 20:11:44
Válasz #818

Mariann

 • Vendég


NINCS BARLANG, NINCS FÉSZEK


"És monda néki Jézus: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük: de az Emberfiának nincs fejét hová lehajtania." Lukács 9,58

Becsüld meg Isten szavát! Nagy dolog, hogy Jézusnak még van szava hozzád. Ennek a valakinek a fenti Igével válaszolt Jézus. Miért ez a személyre szóló válasz? Miért pont a rókát és az égi madarakat mondja? Jézus válaszát csak az értheti, akinek mondja. A barlang annyit jelent, hogy búvóhely. Talán a lelked is búvóhely, sok kijárattal. Ha meg akarnak fogni, azonnal kicsúszol. Lelkileg megfoghatatlan vagy. Lehet, hogy Isten Szentlelke évek óta keres, de ott a rókabarlang sok járatával, kifogások, magyarázkodások. Talán neked is tökéletesen kiépített védelmi rendszered van - mint a rókáknak - Isten tervei ellen. Jézus soha nem védte magát, Vele mindent tehettek. Jézus mondja, hogy a madaraknak fészkük van. A szíved, akárcsak a madár, a puha fészket keresi. Szeretném, ha most meglátnád a kényelemre, élvezetekre épülõ életedet. Jézus követése a barlangodba, a fészkedbe kerül. Magáról azt mondja Jézus: "nincs fejét hová lehajtania". Nem volt otthona, nem volt semmije, de volt Atyja. Isten szívére bármelyik pillanatban odahajthatta fejét, amikor magányos volt, amikor mindenki elhagyta. Isten neked is kínálja az õ szeretetét, védettségét, amit csak Nála találsz meg. Ha Jézust megismered, eljutsz a téged körülölelõ szeretetbe, ahonnan már nem vágyódsz sehova. Az Úr ezt kínálja mindnyájunknak. - Jézus ezt is elvesztette! A kereszten Atyja sem volt már. A te bûneidért hagyta el õt az Atya, hogy téged soha ne kelljen elhagynia, hogy neked mindig legyen otthonod. Mindig legyen fejedet hová lehajtanod.

Trausch Liza

2016. Január 24. - 07:53:55
Válasz #819

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Ef.1.

3.Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
4
A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,
5
Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
6
Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
7
A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
8
Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
9
Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
10
Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;
11
Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
12
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban:
  c19
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2016. Március 27. - 19:40:42
Válasz #820

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
 Máté  28. Fejezet


1
Szombat elmúltával, a hét első napjára virradóan elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
2
És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült.
3
Megjelenése olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
4
Tőle való félelmükben az őrök halálra rémültek.
5
Az angyal így szólt az asszonyokhoz: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
6
Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt.
7
És menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és íme, előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok. Íme, megmondtam nektek.   ok6
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2016. Június 19. - 19:38:23
Válasz #821

Mariann

 • Vendég
"Lesznek időszakok az életetekben. Lesznek idők, mikor nem érzitek Isten jelenlétét. Lesznek idők, amikor elvonultok egy csendes helyre, hogy keressétek Őt, és nem érzitek már a Jelenlétét. Lesznek időszakok az életetekben. Azt mondom nektek, hogy harcoljátok meg őket hittel. Túljutsz ezen."
David Wilkerson
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2016. December 20. - 18:17:41
Válasz #822

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Békesség!

1.János.4.19. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket.

Tegnap este azon elmélkedtem milyen nagyon is szeret minket Urunk.
Olyan felemelő és boldogságot adó érzés töltött el amikor ezen gondolkodtam.
Már itt a földi életükben is élvezhetjük mérhetetlen szeretetét.
Oly sok ajándékban részesít életünk folyamán.Egész életünk, létünk,helyzetünk, az Ő nagy szertetéből fakad és ajándékaiban teljesül be.
Megemlékeztem róla amikor pár évvel ezelött kijelentést kaptam a következő unokámról.
Még nem is tudtam mikor, mely gyermekemé lessz, még nem is ismertem, de már akkor nagyon szerettem. Ezt a szeretetet  érzetét Urunk töltette ki  szellemi szívembe.
Rengeteg örömet ért  unokám megszületése után, az Urnak egy eszköze volt számomra, sokszor átsegített a nehéz napjaimon, az a szeretet amivel szerethettem őt, Urunkban.
Az igében számtalan helyen olvashatunk Isten irántunk való szeretetéről, megérteni, felfogni,csak akkor tudjuk  amikor kiárad belsőnkbe, Szellemi szívünkkel megérezzük, valósságá vállik már itt a földön.
Átjárja egész lényük az Ő mérhetetlen szeretetének érzése.  Atyánk kitöltötte ránk szeretetét Jézus Krisztusban. Aki már akkor tudott rólunk és szeretet  amikor még nem is léteztünk.

Kedves testvérek kívánom Mindenkinek Urunk hatalmas szeretetének érzését, töltse be napjaitokat, adjon sok örömet belső szellemi szíveitekbe.

Idéznék pár sort egy kedves igehírdetőtől aki már hazaköltözött Urunkhoz.
Olyan felemelően érteti meg Urunk szeretetét irántunk.

Zimányi József: Vallomás részlet

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bűnösök voltunk.Róm 5:8

Kívülem még egyetlen élő sem mozdult a végtelen ürességben, már reád gondoltam. Még sem Ég, sem Föld nem volt formálva, szívem már szeretettel telve sorsodat formálta. Számomra nincs idő, öröktől fogva voltam, és örökkön örökké leszek. De öröktől való életem gondja kezdettől fogva te voltál. Érted határoztam el a teremtést. Angyalok milliói népesedtek körém, de csak azért formáltam őket, hogy legyenek, akiket hozzád küldhessek. Szolgáló lelkekké tettem őket te érted. Elgondoltam, a mindenség kitöltését. Óriási bolygók szédítő méreteit rajzoltam ki egy szempillantás alatt, hogy benne utat szabhassak egy parányi csillagocskának, s rajta otthont készítsek neked! Éretted alkottam a földet. Éretted feszítettem ki hatalmam szavával az égboltozatot, töltöttem meg gyógyító meleg fénnyel a Napot, hogy ne legyen hideg számodra a földi otthonod. Amikor a tengerek mély öblét formáltam, gondoltam: habjai fölött visz utad, belemeríted evezőidet, hálával köszönöd meg kegyelmemet, amely mélyebb a tengernél. S ahogy sorra emelték fel alázattal fejüket a felhőket szakító jeges hegycsúcsok, - újra reád gondoltam - mint fogod majd elérni a legmerészebb hegyormot is, és felém tárva karjaidat énekli szíved: "Az Úr kegyelme, hűsége magasabb a hegyek csúcsánál, és égig ér szerelme, kegyelmével telve a Föld." Uralmad alá rendeltem mindent. Úrrá tettelek kezeim munkáin. Féltő szerelmem helyezett el az Édenben, és vett körül minden jóval, hogy csak a kezedet kelljen kinyújtanod, verítéked ne hulljon. Öröktől azzal telt meg a szívem: hogyan árasszalak el majd szeretetemmel, és hogyan viszonozod te azt. Ez elég öröm volt nekem, és a Mindenséget alkotni megérte a fáradtságot, hogy benne az enyém leszel.

Áldott, békés estét Mindenkinek!   ok6
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu