Szerző Téma: Igék  (Megtekintve 30491 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2010. Március 18. - 14:26:10

Hilda

 • Vendég
Ha olvastál egy igét, amit szívesen megosztanál a többiekkel,
vagy valamiért aktuális, esetleg kijelentés volt neked
írd ide! Magyarázattal, vagy anélkül...[a csatolmányt egy admin törölte]
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
time

2010. Március 18. - 15:00:47
Válasz #1

Hilda

 • Vendég
És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram!
mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!
Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek;
mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!
S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,
És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak,
magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait,
mondjátok, hogy nagy az Ő neve.
Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!
Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!

Ézsaiás 12.

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2010. Március 20. - 09:32:08
Válasz #2

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Márk. 16,15
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
Márk. 16,16
A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.


Sziasztok!

Jézus visszajövetele nagyon közel van.Arra búzdít hírdessük az evangéliumot, ragadjuk meg az alkalmas, alkalmatlan időt.
Olyan sok még az elveszett bárányka,rengeteg az aratnivaló.
Testvéreim munkára fel,mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.   ms7
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Március 20. - 11:29:27
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég
 Elsőszülött = Izrael, örökös, a Szövetség örököse és
 mi, a nemzetekből valók, örökös társak lettünk Krisztus Jézusban:
 
 Efeszosz 2:18-22;

  "Így hát nem vagytok többé idegenek és jövevények
( mi nemzetekbeliek!!),
hanem a szentek polgártársai és Isten családtagjai lettetek
( zsidóké, akik szentek a Szövetségkötő és a Szövetség miatt, ha megmaradnak benne),
mert ráépültetek az apostolok és próféták alapzatára (akik zsidók, ill. messiáshívő zsidók voltak!!),
lévén a sarokkő maga Krisztus Jézus (aki zsidó!!),
akiben az egész éplület egybeilleszkedvén szent templommá emelkedik az Úrban, akiben ti is együtt épültök az Isten lakóhelyévé."

  Tehát beoltattunk a szelídolajfába!!

  Efeszosz 3:6-7;

 "vagyis hogy a nemzetek társörökösei, ugyanannak a testnek a tagjai, valamint azonos jogú részesei az ígéreteknek Krisztus Jézusban az evangélium által" !!!

  Vagyis itt Pál arról ír, hogy a nemzetek belekerültek abba a testbe, azokba az ígéretekbe, amiket az Örökkévaló a zsidóknak, a kiválasztott népnek adott!! Mi Krisztus Jézusban tudunk becsatlakozni ezekbe az evangélium által!! BECSATLAKOZNI!
 Tehát az ószövetségi ígéretekbe, az ószövetségi szövetségbe, Jézusban, aki Újszövetségbe visz, de úgy, hogy a régit nem törli el, csak kiterjeszti ránk is!!! Ezért érvényes az egész Szentírás miránk is, a Törvénnyel együtt, mert így részesülhetünk Kegyelemben!!! Így részesedhetünk az örökségből, ami eredetileg csak a zsidóké volt, mert maga Jézus mondja: "Én nem küldettem máshoz, csak Izraelhez..."

  Kamilla   sm0

2010. Március 21. - 12:04:57
Válasz #4

Hilda

 • Vendég
Sámuel II. könyve:22:7   
Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam:
És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.

Zsoltárok könyve:145:18   
Közel van az Úr minden őt hívóhoz;
mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.

Zsoltárok könyve:50:1   
Asáf zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól,
és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig.


Gondolj a telefonhívásokra, hány embert hívsz fel naponta?
Isten is felhívható, ha nem is mobilon...
Várja a hívásodat, sőt Ő maga is hívja az embereket!
Ha mindig foglalt vagy, esetleg elutasítod a hívást,
nem fogsz megerősödni Jézusban.
Sok apró üzenete van minden nap számunkra,
igyekezzünk meghallani! csc0

2010. Március 22. - 14:12:32
Válasz #5

Hilda

 • Vendég
János ev. 16/26-27

Azon a napon az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek,

hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek;

Mert , maga az Atya szeret titeket

mivelhogy ti szerettetek engem
, és elhittétek,

hogy én az Istentől jöttem ki.
   s25

2010. Március 24. - 16:20:43
Válasz #6

Nem elérhető szupermami94

 • Törzstag
 • ****
 • Hozzászólások: 435
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2010. Május 05. - 21:36:00
 • Az Úr szolgálóleánya
 • Regisztrált: 17/12/2009
   • Hazatalálsz...
Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között,
mint az Úrtól jövő harmat,                                       wq16
mint a fűre hulló zápor,
mert nem emberben reménykedik,
nem emberekben bízik.                                                                               

(Mik.5,6)
"Irgalmasságom tőled el nem távozik
 és békességem szövetsége meg nem rendül
 - így szól könyörülő Urad."

2010. Április 08. - 10:08:27
Válasz #7

Hilda

 • Vendég
II.Péter levél 1.

Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és a kegyességre való,
Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket;
hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot,
a mely a kívánságban van e világon.
Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet,
a jó cselekedet mellé tudományt,
A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,
A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká,
sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.

2010. Április 08. - 20:02:11
Válasz #8

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
A mással jóltevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is üdül. (Példabeszédek 11: 25) Szükséged van ma felüdülésre? Olyan sok ember jár-kel megrendülten, fáradtan, elkopottan, éppen csak tengődve. De ez nem Isten legjava. Ő azt akarja, hogy sikeresek legyünk. Azt akarja, hogy felüdüljünk. Íme a kulcs: légy nagylelkű és üdíts fel másokat.

Joel Osteen: Légy nagylelkű, részlet
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Április 13. - 11:45:14
Válasz #9

Hilda

 • Vendég

ZSIDÓ LEVÉL 11.

És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;
A kik hit által országokat győztek le, igazságokat cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték.
Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.
Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek.
Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is;
Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,
A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.
És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.
 Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.

2010. Április 21. - 08:48:07
Válasz #10

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
János Evangéliuma:5:8   Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!

Isten azt akarja,hogy nővekedés legyen az életünkben.
Ehez előszőr a bensőnkben kell nővekedést elérnünk,hogy a külsőnk is nővekedni tujon.
Ne nyugodjunk meg abban,hogy nincs nővekedés áldás az életükben.
Krisztus keresztjéből ránkáradó erejét adta nekünk ahoz,hogy Isten  céljait teljesítsük.
Nosza kedves testvérem kell fel a megszokott életedből,és kezdj el járni, ne állj egyhelyben,akard a nővekedés az életedben ,kezd el megcselekedni Isten akaratát.

Szeretettel Ircsi
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Április 24. - 17:31:27
Válasz #11

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. (Máté 21: 22)

 A természetes világban pénzt adunk cserébe a dolgokért, amiket akarunk, és amire szükségünk van. De a szellemi világban a hit az, amit cserébe adunk. A Biblia azt mondja, hogy amikor imádkozunk, ha van hitünk, meg fogjuk kapni, amiért imádkozunk. A hit mennyei valuta.  ms7
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Április 27. - 08:49:55
Válasz #12

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
I. János levél:1:9   Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Kedves testvérek mindenkivel előfordul,hogy néha meggyengül hitében és akaratlanul,de vétkezik.
Ennek az a következménye,hogy kaput nyítunk a gonosznak és jógot adunk rá,hogy kínozzon.
Amikor különbféle kisértések győtőrnek,az Úr elé vive alaposan megkell vízsgálnunk az okokat.
Nagy bűnbánattal és teljes alázattal kell tennünk. Ekkor  az  Úr  vállaszolni fog és felhozza,megvilágítja előttünk vétkeinket.Megvallva és megbánva ,Ő megbocsájt és megtisztít.Ekkor már a gonosz nem formálhat jogot ránk.
A napokban nagyon megtapasztaltam ezt a kegyelmet,bátórítalak benneteket, menjetek az Úr elé bűnbánó tiszta szívvel,és meglátjátok csodálatos szabadítását.   ms7

Szeretettel Ircsi
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Április 29. - 08:14:06
Válasz #13

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
I. János 2.

 15
Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
16
Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
17
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Május 03. - 08:16:48
Válasz #14

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7896
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. December 25. - 07:34:00
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Rómabeliekhez írt levél 8. rész
1.    Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2.    Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3.    Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4.    Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5.    Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6.    Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.


Kedves testvérek biztosan előfordult már veletek,hogy a kisértő elkezdte sorólni a régi bűneidet.
Ő mindig arra törekedik,hogy megrendítsen hitedben.
Ne enged neki,állj ellent és elszalad tölled.Amikor jön rád vádlás,valld meg nincs már semmi kárhoztatásom,mert élek már nem én hanem él bennem a Krisztus,aki eltörölte az ellenem szóló vádiratot.
Bűneim megvannak bocsájtva.Isten a feledés tengerébe vetette és megsem emlékezik róla.
Dícsőség az Urnak Ámen!
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu