Szerző Téma: Utolsó idők  (Megtekintve 25469 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2011. Február 27. - 07:35:02
Válasz #15

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.
Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.

Péld. 1,27-28

Keresni fognak, de nem találnak meg soha többé! - így szól az én Uram, az ÚR.
Ez.26,21

5Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? 6És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. 7A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. 8És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.
2.Thessz.2,5-8

Szerintetek van-e összefüggés a fent említett kijelentések között?

Szeretettel Lilla

 s46
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2011. Február 27. - 12:00:46
Válasz #16

Nem elérhető Guti Tünde

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 789
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Június 12. - 20:54:52
 • Testvér
 • Regisztrált: 10/06/2010
   • Guti Tünde
http://www.elragadtatas.eoldal.hu/

 s47 Megdöbbentő és valóságos!  s24

Jézus mondja: "Azért legyetek készen ti is!"
"Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."          Zsoltárok 119:11.

2011. Április 30. - 20:47:59
Válasz #17

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Ezzel a témával már sok idegennyelvü híradás is foglalkozott.

Milyen egyszerü lesz... Nem adhat el senki, nem vehet senki...

Már tenyérrel is fizethetsz

http://idokjelei.hu/2011/04/mar-tenyerrel-is-fizethetsz/

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Mt 28,18-20
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2011. Április 30. - 20:53:05
Válasz #18

Kamilla

 • Vendég

 Igen, megy a szokatás ezerrel, és tök buli, olcsó, praktikus és
 mi rossz van ebben?! Semmi, persze.... jah...  s47   s32

2011. Április 30. - 20:56:40
Válasz #19

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3080
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:2018. Április 25. - 21:17:28
 • Regisztrált: 27/12/2009
Logikus...

Egy idö után, mégcsak kölcsön sem adhatod a kártyádat... bocs a tenyeredet!  bum1
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2011. Május 24. - 18:27:30
Válasz #20

Nem elérhető Guti Tünde

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 789
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Június 12. - 20:54:52
 • Testvér
 • Regisztrált: 10/06/2010
   • Guti Tünde
"„A legtöbb embernek, akivel beszéltem nagyon tetszik az ötlet, a diákok menőnek tartják,” mondta Ms. Kittridge. "

Ezért fogják támogatni a "bélyeget" is. Tudatlanságból, a szellemi sötétség és ördögi ámítás miatt.
"Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."          Zsoltárok 119:11.

2011. Augusztus 04. - 09:15:38
Válasz #21

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
 Békesség néktek.

Nagyon sokat lehetne írni a fenevad bélyegéről, én most csak díóhélyban osztanák meg veletek pár gondolatot.

A Sátán valójában nem tesz mást, mint hogy hazug módon utánozza Istennek mind a személyét, mind a cselekedeteit.
Az  isteni Szentháromsággal szembeállít egy hamis, sátáni „szentháromságot".
Maga  mint e világ istene lép az Atya helyére, Jézus Krisztust az Antikrisztus helyettesíti, Szent Szellem helyét a hamis próféta
foglalja el.

Az Úr megpecsételte ővéit a SZ.SZ. által
Eféz. 1,13
Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével.

Ugy az teszi a  fenevad, az őt követöknek felkell venniük az ő  pecsétjét,bélyegét, v. nevét.
Jel. 13,16
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; 
Jel. 13,17
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

Betűkombinációk sokasága lehetséges, melyek mind a 666-os számot eredményezik. Ezért teljességgel lehetetlen előre megfejteni a nevét a 666-os számból. Amikor az Antikrisztus mint személy megjelenik, mikor a neve is ismerté válik ,akkor lessz igazi jelentősége. Amikor ez megtörténik, a Jelenések 13,18 szerint lesznek ott olyan emberek, akiknek „van értelme", hogy neve betűinek számértékéből megkapják a 666-os számot.
Amíg a felsorolt feltételek nem teljesülnek, addig nem a Jelenések könyvének 13. rész bélyegével van dolgunk.
Sokan a modern tecnika vivmányat, mint p.l.chipek...stb. tekintik annak, pedig ez tévedés.
A fenevad bélyege nem egy tárgy lessz, hanem egy jegy,a gonosz álltali megbélyegzés.
Abban az időszakban az egyház már nem lessz itt a főldön, elragadtatik.

2 Thess. 2,3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.
2 Thess. 2,4
Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
2 Thess. 2,6
És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
2 Thess. 2,7
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
2 Thess. 2,9
A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

Akik itt maradnak azok fogják felvenni a bélyeget, részben a hittetés miatt, részben keménységük révén.

2 Thess. 2,10
És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
2 Thess. 2,11
És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
 Róm.1,21-28   1 Tim.4,1   Ján.5,43
2 Thess. 2,12
Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Ebben az időszakban totális kontról lessz és a bélyeg nélkül nemfognak tudni létezni az emberek.
Jel. 13,17
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

Most nézzük meg mi lessz a következménye annak, hogy felvették a bélyeget.
Attól a pillanatól már nem lessz visszaút és súlyos következményeket fog magaután vonni.
Jel. 14,9
És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
Jel. 14,10
Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
Jel. 14,11
És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.


Lessznek azomban akik híven mindvégig kitartanak , nem veszik fel a bélyeget,és elveszik jutalmukat.
Jel. 15,2
És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái.
 Jel.4,6   Jel.13,18   Jel.5,8   Jel.14,2
Jel. 15,3
És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. Augusztus 04. - 16:12:08
Válasz #22

Kamilla

 • Vendég
"„A legtöbb embernek, akivel beszéltem nagyon tetszik az ötlet, a diákok menőnek tartják,” mondta Ms. Kittridge. "

Ezért fogják támogatni a "bélyeget" is. Tudatlanságból, a szellemi sötétség és ördögi ámítás miatt.

  Szia Tünde!   ok21

 Éppen tegnap gondolkodtam ezen a dolgon, a fenevad bélyegén, és
 úgy gondolom, hogy nem lesz tudatlanság a bélyeg felvételében.

 Ezek a gondolatok jutottak eszembe erről olvasva Illés történetét és
 a zsidó levelet:

 1Királyok 18. fejezet

18:36-39;
36. És a mikor eljött az esteli áldozás ideje, oda lépett Illés próféta, és monda: Óh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy az Isten az Izráelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem.
37. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!
38. Akkor alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, a mely az árokban volt.
39. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az Isten!


Isten tüze ítélt.
A nép helyett, a Baál papok, próféták, a király helyett az áldozatra szállt az emésztő tűz!
A Golgotán Krisztusra, a Megfeszítettre, Isten Bárányára sújtott le Isten haragja, megremegtetve az egész Földet, és sötétségbe borítva azt, a harag és ború napja.
De nemsokára már nem így lesz!
Nincs többé áldozat, nincs többé helyettesítés, minden elvégeztetett!
Meglett!

Zsidó 10:26-27;
Hiszen ha készakarva (önként, szabad akaratból, kényszer nélkül, szándékosan) bűnt követünk el azután, hogy már rendelkezünk az igazság (igazi valóság = alétheia) ismeretével, nem maradnak többé áldozatok a bűnökért (Mert készakarva követve el bűn[öke]t az igazság / valóság felismerésének megragadása után, többé már a bűnökért nem maradnak áldozatok…), csak valami félelemmel teli várakozás a közeledő ítéletre és tűzre, amely mohón megemészti az ellenszegülőket. (SZPA)

Az Antikrisztus idejében kik lesznek, akik felveszik az ő bélyegét?
Azok, akik már HALLOTTÁK az Evangéliumot, megismerhették Krisztus Jézust, a Megváltót, Szabadítót = a megmenekülés Útját, hiszen azt mondja az Ige, hogy az Ő visszajövetele előtt MINDENKINEK hirdettetik az evangélium a Föld végső határáig, vagyis nem lesz egyetlen ember sem, aki előtt ne lenne döntési lehetőség.
Márk 16:15-16;
Majd így szólt hozzájuk: - Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!
Aki hitre jut és alámerítkezik, megmenekül
(megszabadul, meggyógyul, üdvözül), aki nem hisz, az elveszik (elpusztul, elkárhozik). (SZPA)
Márk 13:10
Előbb azonban szükséges, hogy minden nemzet számára hirdessék az evangéliumot! (SZPA)
Máté 24:14
És  a királyságnak ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész lakott földön, tanúbizonyságul minden nemzetnek – s akkor érkezik el a vég! (SZPA)

Senki nem mondhatja majd, nem tudta, nem hallotta, nem volt esélye!
Isten nem csap be senkit, Ő nem hazudik, nem változik!
Minden embert szeret és mindenkinek ad lehetőséget!
Sokan lesznek olyanok is, akik beléptek egyszer a Szövetségbe és megtagadják azt!
 5Mózes 30:
15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útjain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.

19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.


Tehát azok, akik felveszik a bélyeget, TUDATOSAN teszik ezt, ELUTASÍTVA a Megváltást, a Megváltót, a Mennyet, a Teremtőt, Istent!
„..az igazság megismerése után”!!!
Ezért következik akkor majd „az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket”!!  (Károli)

 Azok fogják felvenni a bélyeget, akik megijednek, hitetlenek lesznek,
 és azonnali megoldást várnak, EMBERTŐL, és betelik rajtuk az Ige, hogy
 "Átkozott, aki emberbe veti bizalmát" (Jeremiás 17:5-6)

Már nem az oltáron lévő áldozatra sújt az Úr tüze, hanem az emberekre!
Mindenkire, aki elutasítja Krisztust!
Mindenkire, aki szándékosan vétkezik!
Zsidó 10:28-31;
Bárki, aki elutasítja (megszegi; a Törvény egészének elutasítását jelenti, nem csupán egy parancs megszegését – a teljes szándékossággal elkövetett törvényszegésre utal, amely a mózesi értelmezés szerint az egész Törvény megvetését fejezi ki, s így feltétlenül halállal büntetendő, nem fogadhattak el áldozatot a tett eltörlésére lsd. 4Móz 15:28-31;)
Mózes Törvényét, két vagy három tanú vallomása alapján részvét nélkül (részvéttől függetlenül) meghal – mit gondoltok, mennyivel keményebb büntetésre lesz méltó az, aki az Isten Fiát lábbal tapossa, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, hétköznapinak (profánnak, világinak, nem szentnek; lényeg: Jézus vérét az illető nem tekinti szentnek, Isten számára elkülönítettnek) tartja, és a kegyelem Szellemét sértegeti (gyalázattal illeti, gyalázza, megcsúfolja, csúffá teszi, bántalmazza, megveti)?!
Hiszen ismerjük azt, aki így szólt: „ Enyém az igazságszolgáltatás (bosszúállás), én megfizetek.” Majd ismét: „Az Úr ítélkezik népe felett.”
Félelmetes az élő Isten kezébe esni!
(háborút veszíteni vele szemben; Félelmetes az élő Istennel szemben háborút veszíteni!) (SZPA)

Most kell jól dönteni, mindvégig kitartani, állhatatosan, stabilan megállni Krisztusban, a Kősziklán, még életünket sem kímélve!
Akkor is, ha minden ellene szól hitünknek!
Ha minden körülmények ellenére Krisztusra nézünk, benne reménykedünk és nem hátrálunk meg, akkor:
Ézsaiás 43:1-2; !!
1. És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
2. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

Zsolt 23;

  Azt gondolom, jó, ha ezeket szem előtt tartjuk.
 Isten igazságos, szent, és nem hagy senkit cserben, nem engedi, hogy
 kiszolgáltatott legyen tudatlanság miatt, hiszen MINDENKIÉRT fizetett
 Jézus  a vérével, ami nagyon drága az Atya előtt, nem veszendő holmi!

 szeretettel Kamilla   cw6


 

2011. Augusztus 04. - 18:54:46
Válasz #23

Nem elérhető ditte

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 504
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2013. November 30. - 09:57:31
 • Testvér
 • Regisztrált: 04/04/2011
Köszönöm Kamilla.

2011. Augusztus 13. - 13:35:52
Válasz #24

Kamilla

 • Vendég
 Pár gondolat és kérdések jutottak még ezzel a témával kapcsolatban eszembe...
 gondoltam beírom, hátha van valakinél válasz, vagy kapcsolódó gondolatok

 Ézsaiás 59:1-15;
1. Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;
2. Hanem
a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.
3. Mert kezeitek bemocskolva vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog.
4. Nincsen, a ki az igazság mellett szólna, és nincsen, a ki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak és hazugságot beszélnek, gonoszt fogadnak és vétket szülnek.
5. Vipera tojásait költik ki, és pókhálót szőnek; aki tojásaikból eszik, meghal, és ha egyre rátapodsz, vipera kél ki.
6. Pókhálójukból nem lesz ruha, csinálmányok nem felvehető; cselekedeteik hamisságnak cselekedetei, és erőszak tette van kezeikben.
7. Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken.
8. A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a békességet.
9. Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé, sötétség, és fényességre, és ímé, homályban járunk!
10. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint a kiknek szemük nincs, megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt.
11. Morgunk, mint a medvék mindnyájan, és nyögvén nyögünk, mint a galambok, várjuk az ítéletet és nem jő, a szabadulást és távol van tőlünk.
12. Mert sokak előtted gonoszságaink, és bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük:
13. Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, és eltávoztunk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket.
14. És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be.
15.És a hűség hiányzik, és a ki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr és nem tetszik szemeinek, hogy jogosság nincsen.

..várjuk az ítéletet és nem jön, a szabadulást, és távol van tőlünk,..

Az ítélet JÓ!
Vele együtt jár a Kegyelem!
A Törvény és a Kegyelem együtt!

Az ítélet = szembesülés a Törvénnyel, ami megmutatja bűneinket, elvezérel Krisztushoz, a Kegyelem Trónjához.
Isten féltő, csodás szeretete, amikor rámutat a bűnre az életünkben, hogy legyen módunk azt megbánni, megvallani és elhagyni, hogy így leomoljon a fal, ami Isten és mi közénk kerül, amikor bűnt követünk, el, hiszen ilyenkor automatikusan átkerülünk a Sátán királyságába.
Jézus azt mondja, hogy azt féljük, aki a testet és a lelket is a kárhozatra tudja vetni a gyehennában (Máté 10:28).

Ákán esete nagyon jól szemlélteti ezt: Ákán Jerikó ostromakor elvett az Úrnak szentelt dolgokból, elrejtette azokat a sátrában, és az Úr nagyon megharagudott egész Izraelre ezért.
Mikor igazságot szolgáltatott, Ákánnak lehetőséget adott a bűnvallásra, így bár megkapta méltó büntetését, mégis megmenekült a pokoltól (Józsué 7).
A test veszedelemre adatott, hogy a lélek megmeneküljön (1Kor 5:5).

Az ítéletben benne van a kegyelem, de csak akkor, ha bűnvallás van!

Ézsaiás 59:13-15;
13. Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, és eltávoztunk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket.
14. És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be.
15.És a hűség hiányzik, és a ki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr és nem tetszik szemeinek, hogy jogosság nincsen.


Mindenekelőtt Istentől kell bocsánatot kérni, hiszen elsősorban Ellene vétkezünk, aztán emberektől.

Máté 19:16-24
16. És ímé hozzá jött egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
17. Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
18. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanú bizonyságot ne tégy;
19. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint te magadat.
20. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
21. Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
22.
Az ifjú pedig e beszédet hallván, elment megszomorodva; mert sok jószága volt.
23. Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.
24. Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.


A gazdag ifjú is szembesült a Törvénnyel, méghozzá a Nagy Parancsolattal:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!”
„Szeresd embertársadat, mint önmagadat!”
(SZPA)
Bár ő azt mondta, hogy mind megtartotta a parancsokat, mégis azt látjuk, hogy amikor Jézus kérte tőle, adja el vagyonát, ossza szét a szegények között és legyen az Ő tanítványa, kövesse, akkor kiderült, hogy bizony nem tart meg semmit!
Hiszen a vagyonát jobban szerette Istennél és embertársainál!
Nem akart megválni tőle!
Elutasította a felkínált Kegyelmet, magát a kegyelem Urát és elment!
Szomorúan, de elment!

Vajon aki ilyen, mint ez az ifjú, felveszi-e majd a fenevad bélyegét?!
Vajon mit választ?
Vajon lesz-e áldozat még érte?

1Kor 11:
31. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.
32. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.


   szeretettel Kamilla   cw6

2011. Augusztus 22. - 21:35:02
Válasz #25

Kamilla

 • Vendég
 Az utolsó idők egyházkorszakában élő egyháznak mondja az Úr,
 hogy "kivetlek az én számból".
 Gondolkoztam, vajon mit jelent ez, kiket is vet ki az Úr a szájából,
 és a következőre jutottam:

…kivetlek téged az én számból!” (Jel 3:16b)

Krisztus Jézus a Közbenjáró Főpap!
1Tim 2:5         
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus

Ő ott áll az Atya Isten előtt és esedezik, könyörög népéért, akiket az Atya Neki adott, akiket megváltott szent vérén!
A János 17.ben olvashatjuk a Főpap imát, melyben imádkozik az Övéiért:
1. Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
2. A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.
3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
4. Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
5. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a mellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
7. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
8. Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
9. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
10. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
11. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
12. Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
13. Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
14. Én a te Igédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.
18. A miképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
19. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
20. De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
22. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképpen mi egy vagyunk:
23. Én ő bennük, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
24. Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
25. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
26. És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.


Ha kivet a szájából, akkor nem könyörög az Atyához, nem imádkozza ezeket, sem mást értünk!
Jaj, azoknak, akikért az Úr nem könyörög, nem jár közben!


És kinek mondja, hogy nem könyörög értük, nem képviseli őket az Atya előtt??!!
Jel 3:16-17;
16. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
17. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.

 
A Máté 5:3-11-ben olvashatjuk, kik a „boldogok” = őértük könyörög a Főpap!
3. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
4. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.
5. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
7. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
8. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
9. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
10. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
11. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.


 Mit tanácsol Krisztus a langymelegeknek?
Jel 3:18 Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

És ha ezek meg vannak, még akkor is nagy szükségünk van a Közbenjáróra, mert még a legszentebb cselekedeteinkben is lehet vétek, amit elkövetünk, még ha nem is szándékosan:
2Mózes 28:36-38;
36. Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és metszd ki arra, mint a pecsétet metszik: Szentség az Úrnak.
37. És kösd azt kék zsinórra, hogy legyen az a süvegen; a süvegnek előrészén legyen az.
38. És legyen az az Áronnak homlokán, hogy Áron viselje a szent áldozatok körül elkövetett vétket, a melyeket az Izráel fiai mindenféle szent adományaikban szentelnek. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké tegye őket az Úr előtt.


Mik a szent áldozatok?: ima, dicséret, közbenjárás, hálaadás, tized, adományok, fogadások…, még ezekben is lehet vétek!

Szükségünk van Krisztus Jézus vezetésére, védelmére életünk minden másodpercében!
Boldogok, akikért Ő jár közben és vigyázza lépteiket!

ámen

       cw6     ok25      cw6
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2011. Augusztus 22. - 22:44:30
Válasz #26

Nem elérhető ugar11

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 852
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2013. Október 28. - 08:33:50
 • Regisztrált: 26/09/2009
Kedves testvérek! pááá

"Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból."
Csatlakoznék a kedves testvérnő írásához,amivel egyet is értek, de az említett ige további kérdéseket is felvet. Ha más testvérek is úgy érzik,akkor szóljanak,hozzá egészítsék ki a témát!
Vajon mi lehet a lágymeleg?
Ennek az igének a kapcsán két párhuzamos bibliai történet jutott eszembe!
Jákob és Ézsau valamint a tékozló fiú és testvére története!
Ezek nagyon sok mindenben hasonlóak.
Mindkét történetben a tiszta őszinte szívet értékelte Isten, és nem a tradíciót, szokásjogot!
A kegyelem az tette elérhetővé az áldást mindkét esetben!
Tehát Isten szembeállította a képmutató és közömbös szívet az alázatos és tiszta szívvel!
Hogyan érjük ezt el?
Itt egy példa:    
Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.(Máté13,44)
Mindent tegyünk meg a kegyelemben a Szent Szellem vezetése által az örökség megnyeréséért, mert ez a cél!
Kívánom, hogy Isten mindannyiunknak mutassa meg e dolgok súlyát, fontosságát, és értékes voltát!

Jó az Úr!
ugar11

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.(Péld4,18)

Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az Ő ösvényeit!(Mk1,3)

2011. Augusztus 22. - 23:25:42
Válasz #27

vatamas

 • Vendég
Sziasztok!


Egy kis görög :

lágymeleg:


G5513   χλιαρός  (khliarosz)
1) langyos
2) közönyös


Azért érdemes elolvasni a többi részt is a Jel 3:16 után.
Jel 3:17  Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Véleményem szerint a gazdag, jómódú tesókra vonatkozik ez a kijelentés,akik a nagy gazdagság közepette közömbösek lettek az Úr felé.Hétvégén szépen kirittyentve gyülike, hétköznap biznisz és kapcsolatépítés, hogy anyagilag még áldottabbak legyünk.
Reszkessetek mindig  bizniszelők, kihány az Úr titeket,ha meg nem tértek!!!!!

üdv.tamás

2011. Augusztus 23. - 07:53:03
Válasz #28

Nem elérhető ditte

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 504
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2013. November 30. - 09:57:31
 • Testvér
 • Regisztrált: 04/04/2011
Sziasztok!


Egy kis görög :

lágymeleg:


G5513   χλιαρός  (khliarosz)
1) langyos
2) közönyös


Azért érdemes elolvasni a többi részt is a Jel 3:16 után.
Jel 3:17  Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Véleményem szerint a gazdag, jómódú tesókra vonatkozik ez a kijelentés,akik a nagy gazdagság közepette közömbösek lettek az Úr felé.Hétvégén szépen kirittyentve gyülike, hétköznap biznisz és kapcsolatépítés, hogy anyagilag még áldottabbak legyünk.
Reszkessetek mindig  bizniszelők, kihány az Úr titeket,ha meg nem tértek!!!!!

üdv.tamás
Erről ez az ige jutott eszembe:

"A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem; táplálj engem hozzám illő eledellel.
Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével." (Példabeszédek 30,8-9.)

2011. November 15. - 09:32:19
Válasz #29

Kamilla

 • Vendég

 Németh Sándor: A hit botránya című könyvéből

                   B A B I L O N

  Bábel = Babilon  ' zűrzavar'
 A vízözön után Sineár síkságán letelepedett  korabeli emberekben született
meg Bábel felépítésének gondolata. (1Móz 11 fej.) = az önmaga dicsőségét kereső emberi civilizáció első gigantikus vállalkozása volt.
 
 Ádámtól a vízözönig : az ember önmaga volt a hatalom, rendelkezett saját magával, azt csinált amit akart és tudott. Nem korlátozta sem államhatatalom, sem Isten.
Az ember a szabadságát a bűn és a gonosz szolgálatára használta
 ==> az emberiség gonosz szellemi lények rabságába került, kivéve NOÉ és
         családja.
 A pusztulás lehetősége miatt a bábeli összefogásban a félelem játszotta a főszerepet.
Nyíltan szembe helyezkedtek Isten Igéjével: "Töltsétek be a földet!" /1Móz 9:1) 
    A félelmet látszik igazolni a Sineár jelentése: 'oroszlánok földje'
                 
 Közvetlenül a vízözön után Isten az állatokba  helyezte az emberektől való félelmet.

  Bábeli torony : az Isten Igéjét kiszorító és megvető emberi szövetséget, egységet  is jelképezi.   
  Kezdetben Bábel népe egy etnikum volt: egy nyelv, egyféleképpen beszélt stb. (uo. 11:1)
  Egységes erejük miatt gondolhatták, hogy Isten nélkül is képesek minden céljukat elérni.

    A babilóni szellem elhomályosítja a hamis egységet szorgalmazók előtt azt a nyilvánvaló történelmi tényt, hogy a megváltó Istennel való egység hiánya miatt az emberi szövetségek, összefogások és erőlködések eredménye,
átmeneti sikerek után, mindeddig a zűrzavar és szétesés volt.                                                                                                                             
Az égig érő torony az Isten ellen lázadó, a mennyei otthont semmibe vevő, a látható világba foggal-körömmel  kapaszkodó, önmagát és helyét kereső, a saját sorsát irányítani akaró, valamint emberi mivoltát a teremtő Isten fölé magasztaló teremtmény halálos tévútjainak mementója.
  Eredmény: szétszóratás, egymással való meghasonlás.

A megváltást semmibe vevő ember a szellemi, erkölcsi fejlődés hiánya miatt kísérli meg szinte minden korszakban a bábeli szisztéma megvalósulását a földön.

   (folyt.köv.)   vf11

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu