Szerző Téma: Jairus lánya  (Megtekintve 3681 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Január 09. - 11:04:13

Nem elérhető nagyika7

 • Adminisztrátor
 • Hős tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 5619
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 21:29:54
 • katona
 • Regisztrált: 31/07/2009
   • Hajnalcsillag
Az Evangéliumokban, Jairus történetében egy érdekes ellentmondásosnak látszó eseményt olvashatni. Íme:


Máté így írja: ...ímé egy főember eljövén leborula előtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. Mt 9,18


Márk meg emígy: És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, névszerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék, És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.


Lukács, Márkkal egyetértésben: És ímé eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagógának feje volt; és Jézus lábai előtt leesvén, kéré őt, hogy menjen be az ő házába; Mert vala néki egy egyetlen leánya, mintegy tizenkét esztendős, és az halálán volt.

Tehát mikor segítségért ment Jairus Jézushoz, halott volt már a lánya vagy még csak betegen a halálán feküdt..?  Tud valaki valami okosságot, ennek feloldására? s46

Áldott szép napot!2012. Január 09. - 11:20:22
Válasz #1

Nem elérhető ugar11

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 852
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2013. Október 28. - 08:33:50
 • Regisztrált: 26/09/2009
Szia Nagyika!

Szerintem az eredeti görög szövegben is utána kellene nézni!
Lehet, hogy ott nincs ellentmondás! qa31

Legyen áldott napunk!
ugar11
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.(Péld4,18)

Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az Ő ösvényeit!(Mk1,3)

2012. Január 09. - 11:44:40
Válasz #2

Nem elérhető nagyika7

 • Adminisztrátor
 • Hős tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 5619
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 21:29:54
 • katona
 • Regisztrált: 31/07/2009
   • Hajnalcsillag
Szia!

Sajnos nem beszélni görögöt...

De, átlapoztam ami van magyar fordítás és ezek bizony egyként fordították:

Károli Gáspár
Újfordítás
Kecskeméthy István
Egyszerű fordítás
Vida Sándor
Békés & Dallos
Szent István társulat
Szent Jeromos

Szóval a görög tudás most nem biztos, hogy megoldás lesz.

 s46

2012. Január 09. - 12:07:57
Válasz #3

Nem elérhető ugar11

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 852
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2013. Október 28. - 08:33:50
 • Regisztrált: 26/09/2009
Szia!

A Csia Lajos féle fordítás is elismert sok helyen.
Abban a Máté és Márk egyezik: " a lányom halálán van", Lukácsnál pedig: ' a lányom haldoklik".
Remélem tudtam segíteni!
Én sem beszélem az ógörögöt! s40
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.(Péld4,18)

Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az Ő ösvényeit!(Mk1,3)

2012. Április 13. - 16:53:18
Válasz #4

Kamilla

 • Vendég
Márk 5:22-23;   
"És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esett.    
És igen kérte őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen."

....

Közben a vérfolyásos asszony története, majd:
5:35-43;   
"Mikor még beszél vala, odajöttek a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert   
Jézus pedig, a mint hallá a beszédet, a mit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy.
   
És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének.   
És ment a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót.    
És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.   
És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vette a gyermeknek atyját és anyját és a vele levőket, és bement oda, a hol a gyermek fekszik vala.   
És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Talitha, kúmi; a mi megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl.    
És a leányka azonnal fölkelt (föltámadt) és járt. Mert tizenkét esztendős volt.
És nagy csodálkozással csodálkoztak.    
Ő pedig erősen megparancsolta nékik, hogy ezt senki meg ne tudja.
És mondá, hogy adjanak annak enni."


 Ugyanez van írva Lukácsnál is, a 8:49-56-ban is:
 8:55
"És visszatért annak szelleme, és azonnal fölkelt; és ő parancsolta, hogy adjanak néki enni."

 A kislány halott volt.
Mikor elindult Jairus, az apja, a lányka még haldoklott, de közben jöttek a hírrel, hogy meghalt, ne fárassza a Mestert.
 Jézus nem engedett be mást a lány feltámasztásakor csak Pétert, Jánost és
Jakabot, mint az átváltozás hegyén is csak ők lehettek ott.
Valószínűleg még nem volt időszerű a tömeg beavatása.

 Egyébként Lázár története is hasonló, ott is Jézus elalvásról beszél, miközben halott volt.
János 11:11-14;   
"Ezeket mondta; és ezután monda nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt.   
Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul.   
Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól.   
Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt."


 Ez az elalvás azt gondolom arra vonatkozik, hogy nem kárhozatra kerültek haláluk után...
1Thesszaloknika 4:14-18;    
"Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.    
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.   
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;    
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.   
Annak okáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel."


          bye

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu