Szerző Téma: A Király  (Megtekintve 5882 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2012. Augusztus 05. - 21:24:16

Kamilla

  • Vendég

 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=k7bRDox99G8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=k7bRDox99G8</a>

    ms7    pááá     ok21    ok25     s25

2012. Augusztus 06. - 07:41:17
Válasz #1

Kamilla

  • Vendég
145. Zsoltár

   
Dávid dicsérő éneke.
Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!
   
Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
   
Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.
   
Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
   
A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
   
Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
   
A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
   
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
   
Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
   
Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
    
Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
   
Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.
   
A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.
   
Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
   
Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket.
   
Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.
   
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
   
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.
    
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
   
Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!


         ok25    s25

2012. Augusztus 07. - 07:51:57
Válasz #2

Kamilla

  • Vendég
2. Zsoltár

Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?
   
A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen:
   
Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!
   
Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.

   
Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében:
   
Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!
   
Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged.
   
Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.

   
Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.
   
Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái!
   
Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.
   
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!


   ok25    :) 

2012. Augusztus 07. - 19:51:07
Válasz #3

Kamilla

  • Vendég
 45. Zsoltár

Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről.
   
Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.
   
Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké.

    
Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet.
    
És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed.
   
Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében.
   
Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálcája a te királyságodnak pálcája.

   
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.
    
Mirrha, áloe, káczia illatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged.
   
Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban.
   
Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát.

   
Szépségedet a király kivánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!
   
Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked.
    
Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája.
    
Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szűzek vonulnak utána, az ő társnői; néked hozzák őket.
   
Bevezetik őket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába.

   
Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön.
    
Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre; örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek!

2012. Augusztus 08. - 07:41:35
Válasz #4

Kamilla

  • Vendég
1Timotheosz 6:11-16;

De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
   
Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.
   
Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel,
   
Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
    
A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura,

Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom.

Ámen.


      ok25

2012. Október 15. - 17:07:10
Válasz #5

Kamilla

  • Vendég

 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eovKqryad50" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=eovKqryad50</a>
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Paulus

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu