Szerző Téma: Próféciák napjainkban  (Megtekintve 10267 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2010. Július 16. - 21:09:17
Válasz #15

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
A prófétálás szelleme

Ez a prófétai hullám négy szintre osztható. Az első szint a prófétálás szelleme. Isten minden gyermek megtapasztalhatja és élvezheti a prófétálásnak ezt a szellemét. Bizonyos mértékben mindenkit a prófétálásnak ez a szelleme mozgat, aki bizonyságot tesz az Úr Jézusról. „Mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme” (Jel 19,10). Minden hívő prófétált a csecsemőkkel teli korintusi gyülekezetben (1Kor 14,24.31). Valahányszor Isten gyermekei szellemben és igazságban imádják az Istent, nagyon erősen felszabadul ez a kenet.
A Mózesen lévő prófétálás szelleme rászállt a 70 vénre. Amikor a Szellem megnyugodott rajtuk, prófétáltak (4Móz 11,25).
Az elveszett szamarak keresésére indult Sault és a Dávid megfogására kiküldött katonák is prófétáltak, amikor rájuk szállt Isten Szelleme (1Sám 10,10 19,19-24). Amikor Isten Szelleme megnyugodott Zakariáson, Erzsébeten és Márián, ők is prófétáltak.
Nagyon nyilvánvaló, hogy szemináriumaink során azok a résztvevők is prófétáltak, akik először kapták meg a kenetet. De ez nem történik meg velük folyamatosan. Könnyebb prófétálni egy olyan szemináriumon, ahol erősebb a kenet intenzitása.

A prófétálás ajándéka

Amikor egy hívő az első szinten hűséges, rábízzák a prófétálás ajándékát. A prófétálás ajándéka a második szint a prófétai hullámban. Erre utal Pál, amikor a Szent Szellem ajándékairól beszél: „némelyeknek prófétálás” (1Kor 12,10). Nagyon jól meg is magyarázza, amikor azt mondja: „Különbözőkegyelmi ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, tehát használjuk ezeket; ha a prófétálás, a hitnek megfelelően tegyük” (Róma 12,6). Ezt az ajándékot akkor kapjuk, ha eltökélten és vágyakozva keressük (1 Kor 14,1.5). A cézáreai Fülöp evangélista négy lányának megvolt a prófétálás ajándéka. Ahogy a többször igénybe vett testrész megerősödik, úgy növekszik ez az ajándék is a többet prófétálókban. Növekszik a prófétai kenetünk is, ahogy növekedik a hitünk.
Manapság is vannak ilyen áldott hívők a gyülekezeteinkben. Nagy áldás lenne számunkra, ha elismernénk őket és használnánk a szolgálatukat.

A próféta tiszte

A harmadik szint maga a prófétai szolgálat. Mindenki prófétálhat, de nem mindenki válhat prófétává. Ez Isten sajátos elhívása, olykor még az anyaméhben történő megformálás előtt. Senki nem válhat ember által prófétává. Ez az, amit az Úr mondott Jeremiásnak: „mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek számára” (Jer 1,5).  Igen, a próféták nem úgy jelennek meg, mint derült égből a villámcsapás. A prófétákat elrendelik, akár az anyaméhben való megformáltatás előtt. Egy próféta elhívása nem mindenkié.  Erre gondolt Pál, amikor azt kérdezte: „Avagy mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkinél ott vannak a csodatévő erők”? (lKor 12,29) Mindnyájan taníthatnak, de nem mindnyájan tanítók. A prófécia a Szent Szellem ajándéka. Mindenki prófétálhat, aki beteljesedett Szentlélekkel. Isten azonban ajándékként adja a prófétákat a gyülekezetnek. Ő Isten szócsöve.
Isten akár még születésük előtt elrendeli és elkülöníti a prófétákat, akik megkapják az elhívást erre a hatalmas szolgálatra. Isten odaállítja őket a nemzetek elé, és arra készteti a népeket, hogy elismerjék őket. Az Úr a prófétáival van, és nem engedi, hogy egyetlen szavuk is a földre hulljon (1Sám 3,19). „És egész Izráel, Dántól Beérsebáig elismerte, hogy Sámuel az Úr prófétájának rendeltetett. És az Úr kezdett megjelenni Silóban; mert az Úr kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr szava által” (1Sám 3,20-21). Isten ma is odaállítja az emberek elé a prófétáit, ahogy Ábrahámtól kezdve sokakkal megtette (1Móz 20,7).
Az ősegyház elismerte a prófétákat, és prófétáknak nevezte őket (ApCsel 1,27 15,32  21,10). Az evangélistát evangélistának mondjuk, a pásztort pedig pásztornak. A prófétát prófétának nevezni nem mond ellene a biblia mintájának. Az azonban fontos, hogy ne legyünk szerelmesek a címbe. Ezzel szemben ismerjük el az elhívás nagyságát és az ehhez kapcsolódó felelősséget. „Járjatok elhívásotokhoz méltóan, amelyre el vagytok hívva” (Ef 4,1). Ebben a könyvben a prófétákról és a prófétáknak szólok, akik ilyen elhívást kaptak Istentől.


A bizonyos prófécia

A prófétálás szelleme, a prófétálás ajándéka, egy próféta tiszte mind a biblia tekintélyére támaszkodik. Láttuk, hogy a biblia prófétai könyv. Péter azt mondja: „igen bizonyos nálunk a prófétai szó…” (2Pét 1,19). Éjjel és nappal, állandóan Isten Igéjéről kell elmélkednie annak, aki mindig úszni akar a prófétai hullámban. Ez a prófétai kenet tetőfoka.
Szerettem, keressétek a prófétálás szellemét, különösen pedig azt, hogy prófétáljatok (1Kor 14,1). Ha isten prófétának hív el téged, akkor légy kész arra, hogy ezért kiöntsed az életedet. Pontosan ügyelj a bizonyos prófétai szóra.

Folyt.köv.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Július 17. - 07:44:28
Válasz #16

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Kik a próféták?

A látó
Nagyon fontos megtudnunk azt, hogy ki a próféta. A biblia nagyon határozott az Ószövetségben a prófétákkal kapcsolatban. Az Ószövetség több héber szót is használ arra, hogy leírja a prófétákat: ’chazah’, ’chozeh’, ’massah’, ’naba’ és ’nataf’. Az Újszövetség a görög ’propheteia’ szót alkalmazza. Ha megértjük e szavak jelentését, elénk állt a próféta átfogó képe.
A próféta Isten számára ’lát’. Magára veszi Isten terhét. Isten szócsöveként beszél Érte. Szellemtől betöltve az Ő szavait mondja el. Szavai harmatként szállnak alá közvetlenül Isten szívéből. Ő egy előre mondó, Isten hangja a jelenben. Ebben a fejezetben tanulmányozzuk a prófétának ezt a szempontját. Mindenkinek elemeznie és tanulmányoznia kell, aki prófétai elhívást kapott.

A látó
A prófétákat ’látóknak’ is lehet nevezni. A ’látni’ vagy ’bámulni’ leírására használják a héber ’cházah’ szót. A ’cházah’ azt jelenti, hogy ’látni’ ’intenzíven nézni’ vagy ’bámulni’. 1Sám 9,9-ben azt olvassuk: „Korábban azt mondták Izraelben, amikor Istent mentek el megkérdezni: ’jöjjetek, menjünk el a látóhoz’! Mert akit ma prófétának mondanak, azt korábban látónak nevezték”. Ő egy „megnyílt szemű ember” (4Móz 24,3). A próféta szellemi szemei megnyíltak, ezért nagyon világosan lát. Belelát a szellemi világba, amit mások nem tudnak meglátni. Amikor megnyugszik rajta Isten Szellem, úgy lát, ahogyan az Isten lát. Ez a prófétai kenet. Krisztus Testében, a gyülekezetben ’szemként’ működik a próféta. Elfogult anyához hasonlóan nevezi Isten a prófétákat szeme fényeinek!
A prófétai iránymutatás nélküli gyülekezet vak gyülekezet. Amint egy apostol, evangélista, pásztor és tanító könnyen átsiklik, azt egy próféta meglátja. Pillantása nagyon rendkívüli és átható. Ő egy ’vezető’ a gyülekezet számára. Olyan, mint egy mutató ujj, amely irányt mutat, hogy merre menjen és merre ne menjen a gyülekezet. A vak keze mindent megragad, lábával mindenre rálép, és mindent a szájába kerülhet. Így botlanak meg könnyen és esnek el azok, akik nem fogadják el a prófétai szolgálatot. A biblia int minket ettől: „ha nincsen prófétai kijelentés, a nép elvadul” (Péld 29,18).
Amikor a prófétai kenet megnyugszik rajtunk, képesek vagyunk belelátni a jelenbe és a jövőbe egyaránt. Ez az átható tekintet megvizsgálja, hogy mi van egy ember szívében, és melyek a szándékai. Jézus, minden próféták legnagyobbika, ismert minden embert.
Ő tudta, hogy mi van az emberben (Ján 2,24-25). Péter is ezzel a tekintettel látta Simont, a megtért varázslót. Péter meglátta azt, amit az evangélista Fülöp nem láthatott meg. Jól ránézett Simonra, aki pénzt kínált a Szellem ajándékainak megvásárlásáért, és azt mondta: „látom, hogy keserű méregben, és a hamisság kötelékeiben vagy” (ApCsel 8,23). Ez az, amit prófétai tekintetnek mondunk. A prófétákat nem lehet átrázni külső kegyességgel vagy látszattal. Amíg mások egy fa gyümölcseit vagy leveleit szemlélik, addig a próféta a gyökerekre néz.
A próféta a fa gyökerére irányítja fejszéhez hasonló szavait (Máté 3,10). Intenzív pillantása a gyökérre néz, amely bizonyos mélységben rejtőzködik. Megvizsgálja az emberi szív szándékait. A szellemek megkülönböztetése nagyon pontosan működik egy prófétában.
A „látó” héber megfelelője a ’róeh’. Olyan valakit jelent, akinek látomása van. A biblia sok prófétája látomások által kapta meg isten szavát. Ézsaiás, Habakuk, Ezékiel, Zakariás és Dániel azok közül valók voltak, akik ilyen látomások által kapták meg üzenetüket. A biblia különböző utakat említ, ahogy ezek a próféták megkapták a mondanivalókat.
Némelyek látomásokat láttak, hallható hangokat észleltek, vagy pedig belső emberükben hallották meg Isten szavát. Voltak, akik álmokat kaptak, vagy angyalok látogatták meg őket. Némelyek színről színre látták az Urat és így kapták meg üzeneteit. Mások Isten Igéjének tanulmányozása közben kaptak kijelentéseket. Akármi lehet is az eszköz, a próféta a kijelentések embere. Ő a kijelentés közegében él. „Halljátok csak meg szavam! Ha köztetek van az Úr prófétája, látomásban ismertetem meg magam vele, álomban szólok hozzá” azt mondja az Úr (4Móz12,6).
Én többféle módon kapok prófétai üzeneteket. Olykor éjszaka álomban. Emlékszem arra, hogy egyszer maratoni hétórás üzenetet prédikáltam, amit előző éjszaka álomban kaptam meg. Ma is előfordul az, hogy amikor a gyülekezetet imádatban és imában vezetem, számos képet látok szellemi szemeim előtt. Ezek leírják az emberek állapotát. Arra használom őket,. hogy erősítsem az összejövetelt, vigasztaljak és felépítsek..
A látomások is különböző típusúak. Vannak ’nyílt látások’, amelyeket nyitott fizikai szemmel látunk. Aztán vannak ’szellemi látások’, amelyek szellemi szemeinkkel látunk, s közben fizikai szemünk zárva van. Olykor kaphatunk látást gondolati kép formájában is. Aztán van a transz, az elragadtatás. Egy ilyen elragadtatást élt át Péter a háztetőn, ahova imádkozni ment fel. Ez lelkesítő és lenyűgöző tapasztalat, ahol érzékeink átmenetileg szünetelnek. Van még egy további tapasztalat, ahol a földről a mennybe emeltetünk (2Kor 12,1-4 ApCsel 10,10).
Szolgálataim során voltak látomásaim azokról a gyülekezetekről, ahol szolgáltam. Különösen is emlékszem egyik alkalomra, amikor Rajasthánba mentem egy nagy gyülekezetbe Jesudoss testvérrel. Ahogy megérkeztem a gyülekezetbe, számos jó bizonyságtételt hallottam a gyülekezetről. A vének beszámoltak az éppen akkor tartott evangélizációs istentiszteletekről. Szolgálatunk első napján, amikor beléptünk a gyülekezetbe és leültünk, a Szent Szellem adott nekem egy látomást.  Hosszában láttam a gyülekezet padlóját. A mélységből feljött egy kicsi kígyó, ide-oda mozgatta a fejét és öltögette a nyelvét. Borzongás járt át, ahogy láttam ezt a látomást. Aznap Jesudoss testvér mondta Isten üzenetét. Utána én vezettem az összejövetelt az imában. A látomás leírása nélkül megkötöztem azt a szellemet, amely a gyülekezet megosztásán fáradozott. Tolmácsomnak nehézséget jelentett e mondat lefordítása. Az imaalkalom után a gyülekezet számos tagja odajött hozzám, megrázta a kezemet, és azt mondta: „Testvér, az Úr megmutatta neked a gyülekezet igazi állapotát”. És csak ezután mondták el az igaz történetet. A gyülekezet egyik tagja jó beszédkészséggel rendelkezett. Ezt arra használta, hogy megossza a gyülekezetet. Az elszakított csoporttal megpróbált új gyülekezetet alapítani. Ezt késztette arra a gyülekezet pásztorát, hogy meglátogassa az elszakadt csoport tagjait. Ezért nem tudott ott lenni ezen az estén az istentiszteleten. A Szent Szellem ezt jelezte világosan. A szakadás a középen és a mélységből fejét kiemelő kicsi kígyó megmutatta azt, ahogy a gyülekezet egyik tagja szakadást kívánt elérni.
Ahogy Paul Yonggi Cho pásztor mondja, a Szent Szellem nyelve az álmok és látomások nyelve. Számos ilyen látomást láttam, amely világosan mutatta a gyülekezet állapotát, amelynek szolgálnom kellett.

Isten szemei

A próféták valójában Krisztus testének a szemei. A biblia beszél egy olyan prófétáról, akinek fizikai szemei vakok voltak, de szellemi szemeivel látott.
Jeroboám felesége átöltözött, hogy senki ne ismerhesse fel. Odament Ahija prófétához. De Ahija szemei meghomályosodtak az öregkor miatt. És jóllehet fizikai szemével nem látott, látta és felismerte Jeroboám feleségét (1Kir 14,1-6). Emlékezz arra, amiért Pál imádkozott, hogy „a hívők szívének szemei megvilágosíttassanak” (Ef 1,18). Ez különösen fontos azok esetében, akik prófétai elhívást kaptak. Más szavakkal szívének szemei legyenek nagyon tiszták. Egy próféta felismerheti egy személy elhívását és a Szent Szellem benne működő ajándékait. Jánoshoz hasonlóan le tudja írni a jelenlegi gyülekezet állapotát is. Általa másoknál jobban működik a bölcsesség beszéde, az ismeret beszéde és a prófécia ajándéka, amely képesíti őt arra, hogy lássa a múltat, a jelent és a jövőt.


Amikor egy próféta gondolkozik Isten Igéjéről, sajátos kijelentések lesznek azok, amit kap. „A betű öl, a Szellem pedig megelevenít” versnek megfelelően ő az Ige Szellemét látja (2Kor 3,6).  Éppen ezért a próféta mindig a Szent Szellem kenete alatt tanulmányozza Isten Igéjét. Így sajátos módon vesz kijelentéseket, és nem értelmével tanulmányoz, vagy elemez. Szellemi szemeivel tanulmányozza a verseket. Ezért igemagyarázata gyakran ad új megvilágítást a többieknek (1Pét 1,10-12).
Természetesen Isten minden gyermeke kaphat kijelentéseket a Szent Szellemtől. Isten szolgái vezethetik a gyülekezetet a nékik adott vezetés szerint. De ez nem a prófétai szolgálat pótlása.
Az Egyiptomból való kivonulás során felhő és tűzoszlop vezette az izraelitákat. Mózes, a vezető és a szövetségláda irányította őket. Mózes mégis kereste apósának Hóbábnak, Réguel fiának a tanácsát.. Azt mondta neki: „ne hagyj el minket! Te tudod, hogyan kell táborozni a pusztában; legyél nekünk a szem”! (4Móz 10.29-31). Ahogy Hobab Mózes és egész Izráel számára a szem volt, úgy a mai próféták az Úr gyülekezetének és szolgáinak a szemei. Imádkozzunk azért, hogy próféták ezreit hívja el az Úr, akik tiszta szeműek, és ezért világosan látnak.
Amikor egy gyülekezet elfordul az Úrtól. A próféták ritkák. Illés idejében ritka volt az Úrszava, nem volt prófétai látás (1Sám 3,1). Amikor a gyülekezetellensége láthatóan túlsúlyra jut, ritkák lesznek a próféták. Napjainkban azonban az Úr mégis meglátogatja gyülekezetét. Olyan időszakba jutunk, amely dicsőségesebb, mint az ősgyülekezet ideje. Mindenütt hull az ébredés késői esője. Az Úr gazdagon önti ki prófétai kenetét gyülekezetére. Az Isten szemével látó prófétai látomások mindenütt jelen vannak
Kedves próféták, vágyakoztok-e arra, hogy elhívást kapjatok erre a nagyszerű szolgálatra? Kívánjátok-e azt, hogy az ő gyülekezetének szemei legyetek? Akartok úgy látni, ahogy Isten lát, és pontosan el is mondjátok Isten szavait? Igen, Isten keresi ma az ő prófétáit, „kit küldjek el, és ki megy el nekünk?” (Ézs 6,8)  - ez akkor mindent megrendített. Kinek szóltak e szavak? Az ő prófétáinak. Ha próféta akarsz lenni, szíved és szemed legyen szent és tiszta. Gondold meg Jézus intését: „ a test lámpása a szem, azért ha a te szemeid tiszták, egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, egész tested is sötét lesz. Ha a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora akkor a sötétség?” (Mát 6,22-23)Így Krisztus teste számára a szem a lámpás. Ha valakinek jó a szeme, egész teste tele lesz világossággal. Mennyire fontos tehát, hogy a próféták tiszták és szentek legyenek, akik a szemek! Mielőtt más szemében észreveszik a szálkát, a magukéból el kell távolítani a gerendát. Ezért nagyon fontos az, hogy a próféták tisztán tartsák lelkiismeretüket. Milyen előjog! Micsoda felelősség!

Folyt.köv.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Július 18. - 16:53:29
Válasz #17

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
A prófétálás szelleme

Ez a prófétai hullám négy szintre osztható. Az első szint a prófétálás szelleme. Isten minden gyermek megtapasztalhatja és élvezheti a prófétálásnak ezt a szellemét. Bizonyos mértékben mindenkit a prófétálásnak ez a szelleme mozgat, aki bizonyságot tesz az Úr Jézusról. „Mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme” (Jel 19,10). Minden hívő prófétált a csecsemőkkel teli korintusi gyülekezetben (1Kor 14,24.31). Valahányszor Isten gyermekei szellemben és igazságban imádják az Istent, nagyon erősen felszabadul ez a kenet.
A Mózesen lévő prófétálás szelleme rászállt a 70 vénre. Amikor a Szellem megnyugodott rajtuk, prófétáltak (4Móz 11,25).
Az elveszett szamarak keresésére indult Sault és a Dávid megfogására kiküldött katonák is prófétáltak, amikor rájuk szállt Isten Szelleme (1Sám 10,10 19,19-24). Amikor Isten Szelleme megnyugodott Zakariáson, Erzsébeten és Márián, ők is prófétáltak.
Nagyon nyilvánvaló, hogy szemináriumaink során azok a résztvevők is prófétáltak, akik először kapták meg a kenetet. De ez nem történik meg velük folyamatosan. Könnyebb prófétálni egy olyan szemináriumon, ahol erősebb a kenet intenzitása.

A prófétálás ajándéka

Amikor egy hívő az első szinten hűséges, rábízzák a prófétálás ajándékát. A prófétálás ajándéka a második szint a prófétai hullámban. Erre utal Pál, amikor a Szent Szellem ajándékairól beszél: „némelyeknek prófétálás” (1Kor 12,10). Nagyon jól meg is magyarázza, amikor azt mondja: „Különbözőkegyelmi ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, tehát használjuk ezeket; ha a prófétálás, a hitnek megfelelően tegyük” (Róma 12,6). Ezt az ajándékot akkor kapjuk, ha eltökélten és vágyakozva keressük (1 Kor 14,1.5). A cézáreai Fülöp evangélista négy lányának megvolt a prófétálás ajándéka. Ahogy a többször igénybe vett testrész megerősödik, úgy növekszik ez az ajándék is a többet prófétálókban. Növekszik a prófétai kenetünk is, ahogy növekedik a hitünk.
Manapság is vannak ilyen áldott hívők a gyülekezeteinkben. Nagy áldás lenne számunkra, ha elismernénk őket és használnánk a szolgálatukat.

A próféta tiszte

A harmadik szint maga a prófétai szolgálat. Mindenki prófétálhat, de nem mindenki válhat prófétává. Ez Isten sajátos elhívása, olykor még az anyaméhben történő megformálás előtt. Senki nem válhat ember által prófétává. Ez az, amit az Úr mondott Jeremiásnak: „mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek számára” (Jer 1,5).  Igen, a próféták nem úgy jelennek meg, mint derült égből a villámcsapás. A prófétákat elrendelik, akár az anyaméhben való megformáltatás előtt. Egy próféta elhívása nem mindenkié.  Erre gondolt Pál, amikor azt kérdezte: „Avagy mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkinél ott vannak a csodatévő erők”? (lKor 12,29) Mindnyájan taníthatnak, de nem mindnyájan tanítók. A prófécia a Szent Szellem ajándéka. Mindenki prófétálhat, aki beteljesedett Szentlélekkel. Isten azonban ajándékként adja a prófétákat a gyülekezetnek. Ő Isten szócsöve.
Isten akár még születésük előtt elrendeli és elkülöníti a prófétákat, akik megkapják az elhívást erre a hatalmas szolgálatra. Isten odaállítja őket a nemzetek elé, és arra készteti a népeket, hogy elismerjék őket. Az Úr a prófétáival van, és nem engedi, hogy egyetlen szavuk is a földre hulljon (1Sám 3,19). „És egész Izráel, Dántól Beérsebáig elismerte, hogy Sámuel az Úr prófétájának rendeltetett. És az Úr kezdett megjelenni Silóban; mert az Úr kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr szava által” (1Sám 3,20-21). Isten ma is odaállítja az emberek elé a prófétáit, ahogy Ábrahámtól kezdve sokakkal megtette (1Móz 20,7).
Az ősegyház elismerte a prófétákat, és prófétáknak nevezte őket (ApCsel 1,27 15,32  21,10). Az evangélistát evangélistának mondjuk, a pásztort pedig pásztornak. A prófétát prófétának nevezni nem mond ellene a biblia mintájának. Az azonban fontos, hogy ne legyünk szerelmesek a címbe. Ezzel szemben ismerjük el az elhívás nagyságát és az ehhez kapcsolódó felelősséget. „Járjatok elhívásotokhoz méltóan, amelyre el vagytok hívva” (Ef 4,1). Ebben a könyvben a prófétákról és a prófétáknak szólok, akik ilyen elhívást kaptak Istentől.


A bizonyos prófécia

A prófétálás szelleme, a prófétálás ajándéka, egy próféta tiszte mind a biblia tekintélyére támaszkodik. Láttuk, hogy a biblia prófétai könyv. Péter azt mondja: „igen bizonyos nálunk a prófétai szó…” (2Pét 1,19). Éjjel és nappal, állandóan Isten Igéjéről kell elmélkednie annak, aki mindig úszni akar a prófétai hullámban. Ez a prófétai kenet tetőfoka.
Szerettem, keressétek a prófétálás szellemét, különösen pedig azt, hogy prófétáljatok (1Kor 14,1). Ha isten prófétának hív el téged, akkor légy kész arra, hogy ezért kiöntsed az életedet. Pontosan ügyelj a bizonyos prófétai szóra.


Folyt.köv.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Július 19. - 16:01:19
Válasz #18

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Kik a próféták?

A látó
Nagyon fontos megtudnunk azt, hogy ki a próféta. A biblia nagyon határozott az Ószövetségben a prófétákkal kapcsolatban. Az Ószövetség több héber szót is használ arra, hogy leírja a prófétákat: ’chazah’, ’chozeh’, ’massah’, ’naba’ és ’nataf’. Az Újszövetség a görög ’propheteia’ szót alkalmazza. Ha megértjük e szavak jelentését, elénk állt a próféta átfogó képe.
A próféta Isten számára ’lát’. Magára veszi Isten terhét. Isten szócsöveként beszél Érte. Szellemtől betöltve az Ő szavait mondja el. Szavai harmatként szállnak alá közvetlenül Isten szívéből. Ő egy előre mondó, Isten hangja a jelenben. Ebben a fejezetben tanulmányozzuk a prófétának ezt a szempontját. Mindenkinek elemeznie és tanulmányoznia kell, aki prófétai elhívást kapott.

A látó
A prófétákat ’látóknak’ is lehet nevezni. A ’látni’ vagy ’bámulni’ leírására használják a héber ’cházah’ szót. A ’cházah’ azt jelenti, hogy ’látni’ ’intenzíven nézni’ vagy ’bámulni’. 1Sám 9,9-ben azt olvassuk: „Korábban azt mondták Izraelben, amikor Istent mentek el megkérdezni: ’jöjjetek, menjünk el a látóhoz’! Mert akit ma prófétának mondanak, azt korábban látónak nevezték”. Ő egy „megnyílt szemű ember” (4Móz 24,3). A próféta szellemi szemei megnyíltak, ezért nagyon világosan lát. Belelát a szellemi világba, amit mások nem tudnak meglátni. Amikor megnyugszik rajta Isten Szellem, úgy lát, ahogyan az Isten lát. Ez a prófétai kenet. Krisztus Testében, a gyülekezetben ’szemként’ működik a próféta. Elfogult anyához hasonlóan nevezi Isten a prófétákat szeme fényeinek!
A prófétai iránymutatás nélküli gyülekezet vak gyülekezet. Amint egy apostol, evangélista, pásztor és tanító könnyen átsiklik, azt egy próféta meglátja. Pillantása nagyon rendkívüli és átható. Ő egy ’vezető’ a gyülekezet számára. Olyan, mint egy mutató ujj, amely irányt mutat, hogy merre menjen és merre ne menjen a gyülekezet. A vak keze mindent megragad, lábával mindenre rálép, és mindent a szájába kerülhet. Így botlanak meg könnyen és esnek el azok, akik nem fogadják el a prófétai szolgálatot. A biblia int minket ettől: „ha nincsen prófétai kijelentés, a nép elvadul” (Péld 29,18).
Amikor a prófétai kenet megnyugszik rajtunk, képesek vagyunk belelátni a jelenbe és a jövőbe egyaránt. Ez az átható tekintet megvizsgálja, hogy mi van egy ember szívében, és melyek a szándékai. Jézus, minden próféták legnagyobbika, ismert minden embert.
Ő tudta, hogy mi van az emberben (Ján 2,24-25). Péter is ezzel a tekintettel látta Simont, a megtért varázslót. Péter meglátta azt, amit az evangélista Fülöp nem láthatott meg. Jól ránézett Simonra, aki pénzt kínált a Szellem ajándékainak megvásárlásáért, és azt mondta: „látom, hogy keserű méregben, és a hamisság kötelékeiben vagy” (ApCsel 8,23). Ez az, amit prófétai tekintetnek mondunk. A prófétákat nem lehet átrázni külső kegyességgel vagy látszattal. Amíg mások egy fa gyümölcseit vagy leveleit szemlélik, addig a próféta a gyökerekre néz.
A próféta a fa gyökerére irányítja fejszéhez hasonló szavait (Máté 3,10). Intenzív pillantása a gyökérre néz, amely bizonyos mélységben rejtőzködik. Megvizsgálja az emberi szív szándékait. A szellemek megkülönböztetése nagyon pontosan működik egy prófétában.
A „látó” héber megfelelője a ’róeh’. Olyan valakit jelent, akinek látomása van. A biblia sok prófétája látomások által kapta meg isten szavát. Ézsaiás, Habakuk, Ezékiel, Zakariás és Dániel azok közül valók voltak, akik ilyen látomások által kapták meg üzenetüket. A biblia különböző utakat említ, ahogy ezek a próféták megkapták a mondanivalókat.
Némelyek látomásokat láttak, hallható hangokat észleltek, vagy pedig belső emberükben hallották meg Isten szavát. Voltak, akik álmokat kaptak, vagy angyalok látogatták meg őket. Némelyek színről színre látták az Urat és így kapták meg üzeneteit. Mások Isten Igéjének tanulmányozása közben kaptak kijelentéseket. Akármi lehet is az eszköz, a próféta a kijelentések embere. Ő a kijelentés közegében él. „Halljátok csak meg szavam! Ha köztetek van az Úr prófétája, látomásban ismertetem meg magam vele, álomban szólok hozzá” azt mondja az Úr (4Móz12,6).
Én többféle módon kapok prófétai üzeneteket. Olykor éjszaka álomban. Emlékszem arra, hogy egyszer maratoni hétórás üzenetet prédikáltam, amit előző éjszaka álomban kaptam meg. Ma is előfordul az, hogy amikor a gyülekezetet imádatban és imában vezetem, számos képet látok szellemi szemeim előtt. Ezek leírják az emberek állapotát. Arra használom őket,. hogy erősítsem az összejövetelt, vigasztaljak és felépítsek..
A látomások is különböző típusúak. Vannak ’nyílt látások’, amelyeket nyitott fizikai szemmel látunk. Aztán vannak ’szellemi látások’, amelyek szellemi szemeinkkel látunk, s közben fizikai szemünk zárva van. Olykor kaphatunk látást gondolati kép formájában is. Aztán van a transz, az elragadtatás. Egy ilyen elragadtatást élt át Péter a háztetőn, ahova imádkozni ment fel. Ez lelkesítő és lenyűgöző tapasztalat, ahol érzékeink átmenetileg szünetelnek. Van még egy további tapasztalat, ahol a földről a mennybe emeltetünk (2Kor 12,1-4 ApCsel 10,10).
Szolgálataim során voltak látomásaim azokról a gyülekezetekről, ahol szolgáltam. Különösen is emlékszem egyik alkalomra, amikor Rajasthánba mentem egy nagy gyülekezetbe Jesudoss testvérrel. Ahogy megérkeztem a gyülekezetbe, számos jó bizonyságtételt hallottam a gyülekezetről. A vének beszámoltak az éppen akkor tartott evangélizációs istentiszteletekről. Szolgálatunk első napján, amikor beléptünk a gyülekezetbe és leültünk, a Szent Szellem adott nekem egy látomást.  Hosszában láttam a gyülekezet padlóját. A mélységből feljött egy kicsi kígyó, ide-oda mozgatta a fejét és öltögette a nyelvét. Borzongás járt át, ahogy láttam ezt a látomást. Aznap Jesudoss testvér mondta Isten üzenetét. Utána én vezettem az összejövetelt az imában. A látomás leírása nélkül megkötöztem azt a szellemet, amely a gyülekezet megosztásán fáradozott. Tolmácsomnak nehézséget jelentett e mondat lefordítása. Az imaalkalom után a gyülekezet számos tagja odajött hozzám, megrázta a kezemet, és azt mondta: „Testvér, az Úr megmutatta neked a gyülekezet igazi állapotát”. És csak ezután mondták el az igaz történetet. A gyülekezet egyik tagja jó beszédkészséggel rendelkezett. Ezt arra használta, hogy megossza a gyülekezetet. Az elszakított csoporttal megpróbált új gyülekezetet alapítani. Ezt késztette arra a gyülekezet pásztorát, hogy meglátogassa az elszakadt csoport tagjait. Ezért nem tudott ott lenni ezen az estén az istentiszteleten. A Szent Szellem ezt jelezte világosan. A szakadás a középen és a mélységből fejét kiemelő kicsi kígyó megmutatta azt, ahogy a gyülekezet egyik tagja szakadást kívánt elérni.
Ahogy Paul Yonggi Cho pásztor mondja, a Szent Szellem nyelve az álmok és látomások nyelve. Számos ilyen látomást láttam, amely világosan mutatta a gyülekezet állapotát, amelynek szolgálnom kellett.

Isten szemei

A próféták valójában Krisztus testének a szemei. A biblia beszél egy olyan prófétáról, akinek fizikai szemei vakok voltak, de szellemi szemeivel látott.
Jeroboám felesége átöltözött, hogy senki ne ismerhesse fel. Odament Ahija prófétához. De Ahija szemei meghomályosodtak az öregkor miatt. És jóllehet fizikai szemével nem látott, látta és felismerte Jeroboám feleségét (1Kir 14,1-6). Emlékezz arra, amiért Pál imádkozott, hogy „a hívők szívének szemei megvilágosíttassanak” (Ef 1,18). Ez különösen fontos azok esetében, akik prófétai elhívást kaptak. Más szavakkal szívének szemei legyenek nagyon tiszták. Egy próféta felismerheti egy személy elhívását és a Szent Szellem benne működő ajándékait. Jánoshoz hasonlóan le tudja írni a jelenlegi gyülekezet állapotát is. Általa másoknál jobban működik a bölcsesség beszéde, az ismeret beszéde és a prófécia ajándéka, amely képesíti őt arra, hogy lássa a múltat, a jelent és a jövőt.


Amikor egy próféta gondolkozik Isten Igéjéről, sajátos kijelentések lesznek azok, amit kap. „A betű öl, a Szellem pedig megelevenít” versnek megfelelően ő az Ige Szellemét látja (2Kor 3,6).  Éppen ezért a próféta mindig a Szent Szellem kenete alatt tanulmányozza Isten Igéjét. Így sajátos módon vesz kijelentéseket, és nem értelmével tanulmányoz, vagy elemez. Szellemi szemeivel tanulmányozza a verseket. Ezért igemagyarázata gyakran ad új megvilágítást a többieknek (1Pét 1,10-12).
Természetesen Isten minden gyermeke kaphat kijelentéseket a Szent Szellemtől. Isten szolgái vezethetik a gyülekezetet a nékik adott vezetés szerint. De ez nem a prófétai szolgálat pótlása.
Az Egyiptomból való kivonulás során felhő és tűzoszlop vezette az izraelitákat. Mózes, a vezető és a szövetségláda irányította őket. Mózes mégis kereste apósának Hóbábnak, Réguel fiának a tanácsát.. Azt mondta neki: „ne hagyj el minket! Te tudod, hogyan kell táborozni a pusztában; legyél nekünk a szem”! (4Móz 10.29-31). Ahogy Hobab Mózes és egész Izráel számára a szem volt, úgy a mai próféták az Úr gyülekezetének és szolgáinak a szemei. Imádkozzunk azért, hogy próféták ezreit hívja el az Úr, akik tiszta szeműek, és ezért világosan látnak.
Amikor egy gyülekezet elfordul az Úrtól. A próféták ritkák. Illés idejében ritka volt az Úrszava, nem volt prófétai látás (1Sám 3,1). Amikor a gyülekezetellensége láthatóan túlsúlyra jut, ritkák lesznek a próféták. Napjainkban azonban az Úr mégis meglátogatja gyülekezetét. Olyan időszakba jutunk, amely dicsőségesebb, mint az ősgyülekezet ideje. Mindenütt hull az ébredés késői esője. Az Úr gazdagon önti ki prófétai kenetét gyülekezetére. Az Isten szemével látó prófétai látomások mindenütt jelen vannak
Kedves próféták, vágyakoztok-e arra, hogy elhívást kapjatok erre a nagyszerű szolgálatra? Kívánjátok-e azt, hogy az ő gyülekezetének szemei legyetek? Akartok úgy látni, ahogy Isten lát, és pontosan el is mondjátok Isten szavait? Igen, Isten keresi ma az ő prófétáit, „kit küldjek el, és ki megy el nekünk?” (Ézs 6,8)  - ez akkor mindent megrendített. Kinek szóltak e szavak? Az ő prófétáinak. Ha próféta akarsz lenni, szíved és szemed legyen szent és tiszta. Gondold meg Jézus intését: „ a test lámpása a szem, azért ha a te szemeid tiszták, egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, egész tested is sötét lesz. Ha a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora akkor a sötétség?” (Mát 6,22-23)Így Krisztus teste számára a szem a lámpás. Ha valakinek jó a szeme, egész teste tele lesz világossággal. Mennyire fontos tehát, hogy a próféták tiszták és szentek legyenek, akik a szemek! Mielőtt más szemében észreveszik a szálkát, a magukéból el kell távolítani a gerendát. Ezért nagyon fontos az, hogy a próféták tisztán tartsák lelkiismeretüket. Milyen előjog! Micsoda felelősség!

Folyt.köv.
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2010. Július 20. - 08:50:41
Válasz #19

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
Teherhordozók

A próféták együtthordozzák Isten szívének terhét. Ők olyan csatornák, amelyek kijelentik Isten érzelmeit. Sírnak, ha Istent megsértik. Ha pedig isten haragos, tükrözik Isten haragját. Ők is gyűlölik azt, amit isten gyűlöl. Amikor isten megelégedett, ők is örülnek és boldogok.
A héber a ’masszá’ szóval is leírja a prófétát. A ’masszá’ terhet jelent. Nézzük csak meg közelebbről a bibliai prófétákat. Azt látjuk, hogy üzeneteik, énekeik és akár fellépésük is Isten érzéseit adják vissza. Isten terhe az, ami kifejezésre jut üzeneteikben. Ez kitűnik azokból a kifejezésekből is, amelyek a próféták könyveiben szerepelnek. ’A teher, amit Habskuk próféta látott’. ’A Babilon elleni teher, amit Ézsaiás, Ámós fia látott’. ’A Moáb elleni teher’. ’A Damaszkusz elleni teher’. ’Az Egyiptom elleni teher’, és hasonló kifejezések ismételten megjelennek (Hab 1,1  Ézs 13,1  15,1  17,1  19,1).
A próféta látomásban vagy teherként kaphatja meg Isten üzenetét. Ha valakit pusztulás vagy rombolás fenyeget, ezt az üzenetet nehéz teherként kapja meg a szívében. Hanyagul soha ne mellőzzük a legkisebb zavarást sem a szívében. Minden benne feljövő érzelmet, mint például harag, aggodalom, félelem vagy mély fájdalom, gondosan vizsgáljunk meg és vegyük a szívünkre. Nem szabad könnyelműen elhessegetni.
Egy nap Ben Hadad szíriai király megbízta Hazáelt, hogy menjen el Elizeushoz, és kérdezze meg érte a próféta az Urat, hogy vajon meggyógyul-e a betegségéből. Amikor Elizeus, az Isten embere válaszolt Hazáelnek, „mozdulatlanul maga elé bámult, tekintetét rajta tartotta, egészen zavarba hozta. Aztán sírni kezdett az Isten ember. Hazáel azt mondta? Miért sír az én uram? És azt mondta: mert felismertem, hogy milyen gonosz dolgokat fogsz tenni Izráel fiainak..” válaszolta az Isten embere, azután pedig megadta neki Isten válaszát (2Kir 8,11.12). Isten terhe súlyosan nehezedett Elizeusra, és azt nem tudta elhordozni. Összetört és keservesen sírt. Ezt nevezzük mi a „próféta terhének”.
Jeremiás prófétát általában „síró prófétaként” vagy a „panaszok prófétájaként” ismerik. Amikor könyvét olvasom, olykor abszolút nem tudom, hogy Isten panaszkodik-e, vagy a próféta sír. (Lásd  Jer 9,1 és 14,7). Másszor meg a rejtekben könnyit terhén. „Ha pedig nem hallgattok, az én lelkem a rejtekben fog sírni büszkeségetek miatt, és szemeim keservesen sírnak, s könnyeket hullatnak, mert az Úr népe fogva vitetik el.” (Jer 13,17). Mivel Isten prófétái teljesen azonosulnak Vele, egyek lesznek szellemben Istennel és az ő érzéseit fejezik ki. Ez a prófétai érzés.
Ez az oka annak, hogy a próféták érzelmesebbek és érzékenyebbek, mint Isten más szolgái. Igehirdetésük és imájuk bemutatják Isten érzéseit. Ez a jellemvonás minden próféta életében látható. Amikor Sámuel felismerte; Isten megbánta azt, hogy Sault királlyá tette Izráel felett, sok napon át sírt Saul miatt (1Sám 15,35 16,1). Még maga a Megváltó is sírt Jeruzsálem miatt (Luk 19,41). A görög kifejezés hangos kiáltást takar. Igen, Isten keresi a Vele együtt érezni tudó prófétákat.
Tizenéves korom óta átéltem azt, hogy Isten érzései hatalmasan átjárják a szívemet. Amikor másokért imádkozom, gyakran utánuk nyúl az én szívem, és sírok, mintha összetört volna a szívem. Gyakran átéltem ezt tanulmányi időm alatt. Tanulótársaim sokszor kértek imát, ha valaki beteg volt a családjuk, valami veszteség érte őket, igazságtalanság történt velük vagy más problémáik akadtak. Amikor ilyen helyzetben imádkozom, olyan terhet kapok, hogy csak úgy patakzanak a könnyeim. Csodálkozó barátaim aztán megkérdezik, hogy tudok ilyen terhet hordozni és sírni, amikor a helyzet még ő magukat sem rendítette meg ennyire! Családi imáink során gyakran sírok anélkül, hogy uralkodni tudnék magamon. Családtagjaim is gyakran könnyekre fakadnak, amikor ezt látják.
Olykor sírni és csuklani kezdek az igehirdetés kellős közepén. Olykor megesik, hogy felállok prédikálni, és ahogy körbenézek a hívőkön, sírni kezdek. Akik hozzám közel állnak, ezt jól ismerik. Ez nem a bennem lévő természetes teher miatt történik. Ez csak akkor történik, amikor a Szent Szellem betölt az ő terhével. Ez időszakosan megtörténhet minden hívővel és Isten minden szolgájával. Egy próféta számára azonban ez gyakoribb jellemvonás.
Egy próféta azonban nem üvöltő dervis vagy gyászvitéz, s nem is egy extrahosszúságú könnycsatornával rendelkező ember! Ha Isten haragja tölti be őt, akkor úgy mennydörög, mint Mózes. Jóllehet Mózes volt a legszelídebb minden ember között, ez mégis megtörtént vele, amikor meglátta az aranyborjút: „akkor fogta az általuk készített aranyborjút, megégette tűzben, finom porrá törte, rászórta a víz felszínére, és megitatta vele Izráel fiait” (2Móz 32,20). Jézust is ugyanez a hév ragadta meg, amikor kiűzte a templomból az eladókat és a vevőket. Felborította a pénzváltók asztalait, és feldöntötte a galambárusok székeit (Máté 21,12-13).
A próféta nemcsak hordozza Isten terhét, és nemcsak együtt érez Istennel. Isten prófétái beleviszik ezt a terhet az embereknek mondott üzeneteikbe. Az emberek megremegnek, mert egy próféta továbbadta Isten terhét. Szavai olykor elviselhetetlenek lehetnek. Olykor egy próféta üzenete előre megmondhatja a végzetet, amely súlyos teher lesz a hallgatókon. Ez az oka annak, amiért az emberek nem tudták elviselni Jeremiás üzeneteit és meg akartak szabadulni tőle.
Isten ma is keres ilyen ’rokonlelkeket’. Az a vágya, hogy megossza velük a terhét. Olyanokat keres, akik imában megkapják ezt a terhet, és az ő küldötteiként továbbadják másoknak. Megnyitod-e Neki a szívedet? Kedves próféta, leszel-e az a valaki, aki továbbadja az ő szíve kiáltását? Szabadon tartod-e szívedet és értelmedet e világ gondjaitól? Ne gabalyodj bele e világ gondjaiba. Ne feledd, hogy szent, Isten számára elkülönített edény vagy, hogy legyél az ő teherhordozója. Természetesen az ördög megpróbálja elterelni figyelmedet e világ időleges gondjaival. Ismerd meg őt és tanuld meg legyőzni aljasságait Jézus nevében. Vesd az Úrra minden gondodat, és légy szabad arra, hogy megkapd Isten Igéjét.
Isten szeretett gyülekezete, arra kérlek titeket, hogy törődjetek az Istentől beállított prófétákkal, és tartsátok őket jó állapotban minden lehetséges módon. Tegyétek őket szabaddá, hogy viseljék az Ő terheit.

A próféta – a ’csobogó´ férfi

A próféta nem a magáét mondja. Úgy beszél, ahogy a Szent Szellem ihleti. Isten igéi bugyognak elő szellemi emberéből. A ’naba’ héber szó jelentése: ’fölbuzog’, ’felpezseg’, ’főz’, ’meleg forrás’, ’ihletből beszélni’, ’isteni szellem ihletése alatt szólni’ stb. Rövidre fogva Isten szól embere által. Erre gondol Péter, amikor azt mondja: ’mert sohasem támadt egyetlen prófécia sem az ember akaratából, hanem a Szent Szellemtől ihletve szóltak Isten emberei’ (2Pét 1,21).
A prófétai szavak és üzenetek nem többnapos elemző tanulmány eredményei. A próféta az ihletett üzenetet vagy röviddel korábban kapja, vagy isteni ösztönzés által szól ott a helyszínen. Olykor a Szent Szellem megszakítja normális gondolatmenetét, és azonnali üzenetek csobognak ki belőle. Ez közvetlenül Istentől az emberekhez szóló üzenet. Ilynekor úgy szólván a próféta az Isten „szócsöve”. Ebből a ’naba’ szóból származik a ’nábi’. A ’nábi’ több mint 300-szor fordul elő az Ószövetségben. Hatszor található a ’nábi’ nőnemű alakja a ’nabijah’. Mirjam (4Móz 20,1), Debora (Bírák 4,5) Hulda (2Kir 22,14) Ézsaiás felesége (Észaiás 8,3) prófétanők voltak. A hamis próféták a Sátán ihletésére szólnak, vagy saját testük irányítja őket. A valódi és igazi próféták a Szent Szellem ihletésére szólalnak meg.  Amikor egy próféta közvetlenül szól, Isten szól általa. Gyakran mondja Isten szavait és nem a maga, előre összeállított gondolatait. Még pedig olyan mértékben, hogy ő maga is csodálkozni fog a száján kijött szavakon. A tanító tanulmányozza Isten Igéjét, előkészül, és választékosan beszél. A próféta azonban szellemétől vezéreltetve Isten hangjává lesz (Ézs 40,5-6).Ez nem jelenti azt, hogy a prófétának nem kell magát felkészítenie! Az ige emberének kell lennie. Amikor eljött az idő, hogy prófétai módon beszéljen, más emberré lesz. Ez az, ami megtörtént Saullal is (1Sám 10,6). Saul kereste az elveszett szamarakat. Kellően meglepődött azonban azon, amikor királlyá kenték fel Izrael felett. Aztán Sámuel így szólt hozzá: „Aztán megérkezel az Úr dombjához.. És az Úrnak Szelleme rád fog szállni, és prófétálni fogsz velük, és más emberré leszel”(1Sám 10,5-6). Sámuel szavai szerint az Úrnak Szelleme rászállt Saulra. Más szívet adott neki, és prófétált (9-10.v.).
 


VÉGE!
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2011. Március 21. - 11:28:09
Válasz #20

Kamilla

 • Vendég

 APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/3/21:

Ha megtanulod annak a művészetét, hogy a lelked ajtónállója legyél, a szemeid, a füleid és a szád felett őrködve, akkor az Élő Isten templomában egy győztes leszel. Meg kell tanulnod megállítani az ellenség benyomulását a kapunál. Ne legyél legyőzve a gonosz által, hanem győzd le a gonoszt jóval, mondja az Úr.

Ésaiás 28:5-6 Azon a napon a seregek Ura dicsőség koronája és ékesség fejdísze lesz népe maradékának, igazságosság szelleme az ítélőszékben ülőnek, és erősség azoknak, akik visszafordítják a csatát a kapunál.

2011. Március 22. - 20:41:18
Válasz #21

Nem elérhető csaszi6668

 • ifjú tag
 • **
 • Hozzászólások: 116
 • Ország: hu
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2011. Május 21. - 20:02:58
 • Testvér
 • Regisztrált: 09/11/2010
Sofóniás
próféta könyve második fejezetének a 3.-ik versében
Isten a következõ ígéretet teszi:
“Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai,
a kik az õ ítélete szerint cselekesztek; keressétek
az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán
megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!”

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu