Szerző Téma: Okkultizmus  (Megtekintve 62524 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

2011. November 03. - 16:49:58
Válasz #45

Batiszrael

 • Vendég
   
   
3.3.4.1 Ceremoniális mágia.

Tárgyi segédeszközök (varázstükör, mágikus kard, helyettesítõ tárgyak) segítségével végzik meghatározott cél elérése érdekében. Példa lehet erre a fentebb leírt eset a helyettesítõ bábuval. Sokszor jár együtt jövendõmondással is.

Hitüket a legkisebb mértékben is komolyan vevõ keresztények nem szoktak ebbe keveredni, mert nagyon nyilvánvalóan nem illeszthetõk össze a kereszténységgel, ezért itt nem részletezzük.


   

2011. November 03. - 16:51:12
Válasz #46

Batiszrael

 • Vendég
   
   
3.3.4.2 Amulettek.

Amulett alatt olyan tárgyat kell érteni, mely állítólag automatikus hatást vált ki, azaz pl. betegségektõl védi viselõjét, tûztõl védi a házat, stb. Az amuletteket sokszor mágikus szertartás során készítik, kérve a ``felsõbb hatalmak vagy erõk'' segítségét, de elvileg tetszõleges tárgyból válhat amulett jellegû tárgy, ha tulajdonosa, viselõje mágikus hatást tulajdonít neki és akként kezeli. (Például manapság divatba jött bizonyos kristályoknak  ``pozitív kisugárzást'' tulajdonítani, különösen, ha megfelelõ ``szakember'' ``magnetizálta''  vagy egyéb dolgot mûvelt vele.) Az amulettek sokszor tartalmaznak okkult szimbólumokat  (kígyó,  sárkány,  ötágú csillag,  fordított kereszt),  bár a szimbólumok közt járatlan ember sokszor nehezen értelmezi ezeket. A védõ amulettek mellett a mágia használ olyan tárgyakat is, melyeket ártalmas szándékkal hoznak létre és teszik a károsítani szándékozott ember közelébe.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nem babonaságról van szó, amikor egy-egy tárgyhoz szellemi természetû erõk kötõdését rendeljük. Negatív példák erre az itt említett amulettek, pozitívak az Isten által megszentelt ereklyék. Errõl késõbb, a 8.4. fejezetben a . oldalon rövid összefoglalót adunk.

A kereszténység határozottan tanítja tehát azt, hogy lehetséges szellemi erõk  kötõdése tárgyakhoz. Ezzel kapcsolatban egyik véglet sem jó: nem szabad se lebecsülni, se túlbecsülni ezek jelentõségét. A gyakorlati életben nagyon egyszerû elveket célszerû megvalósítani: ha egy tárgyról nem tudjuk biztosan, hogy szentség,  szentelmény  vagy ereklye,  vagy azt, hogy természettudományosan pontosan feltárt hatása van a környezetre, de azt mondják róla, hogy ez megvéd valamitõl, növeli az életenergiát, távol tartja a mágusok rontását, stb., akkor azt tekintsük amulettnek és semmiképp ne tûrjük meg környezetünkben. Ha bizonytalanok vagyunk, kérdezzünk meg hiteles keresztény életet élõ, lehetõleg kellõ elméleti tudással rendelkezõ ismerõst, lelkivezetõt, kérjünk Istentõl felvilágosítást az imában és ha még ezután is bizonytalanok vagyunk, mellõzzük a tárgy használatát. Az Egyház szolgálatain keresztül Isten olyan eszközöket ad kezünkbe, melyek garantáltan jó hatásúak és erõsebbek minden amulettnél, mert Isten adja hozzájuk az erõt. Elsõsorban a szentségekre, különösen az Oltáriszentségre  gondolunk itt, de a szentelményekrõl, mint pl. a szenteltvíz  sem szabad elfeledkeznünk. Nincs szükségünk tehát gyanús tárgyak védelmére, csak ha nem bízunk Istenben és az általa adott eszközökben.

Fontos megjegyezni, hogy az amulettek viselése terén igen sok keresztény testvérünk felelõtlenül viselkedik. Sokan nyíltan használnak amulettet, azzal a vélekedéssel, hogy ``Nem igazán hiszek benne, de hátha van jó hatása.'' Ezzel rokon, és sajnos igen gyakori jelenség, ha valaki egy közönséges tárgynak tulajdonít fizikai, kémiai hatásán túl mutató, keresztény hit által nem megalapozott jelentést. Ezzel a babonaság  és a bálványimádás  egy formáját ûzik valójában.

Több embernek van valamilyen ``szerencsét hozó tárgya'', ami ha nincs nála, nem érzi magát biztonságban. Ez lehet a hagyományos négylevelû lóhere,  egy gyûrû, egy kis kép vagy játék állatfigura (kabalaállat),  de lényegében bármilyen tárgy kinevezhetõ ilyen ``saját gyártmányú amulettnek''. A szerzõk egyike pl. ismert olyan egyetemista fiút, aki eredményesen tanult, de egy bizonyos napszemüveget mindig magával vitt a vizsgákra a táskájában (nem is vette fel, hisz nem volt rá szükség), és errõl nem volt hajlandó lemondani még társai ugratása ellenére sem. Bár ez nem volt szigorú értelemben véve amulett, mert senki nem helyezett rá szellemi kötõdést egy szertartás során, biztos, hogy nem használt Istenhez fûzõdõ viszonyának.

Ilyen kabalatárggyá válhatnak még keresztény szimbólumok is, mint pl. egy kereszt  vagy egy Mária-medál. Ezzel természetesen nem azt mondjuk, hogy ne hordjunk ilyeneket, mert hasznos, ha keresztény ember keresztény szimbólumot  visel vagy helyez ki otthonában. Egyrészt ez önmagát is emlékezteti, kihez kötötte az életét, másrészt jel és hitvallás a környezetben élõ emberek irányában, és a Sátán fele is jelzés értékû: ez az ember Jézusnak adta életét. Ilyen módon tehát egy szimbólum hatalmat is képviselhet, amennyiben az Istenre utal. Ezeken túli jelentõséget azonban nem szabad tárgyainknak tulajdonítani.

Kedves Olvasó! Kérünk, vizsgáld meg környezetedben és magadon levõ tárgyaidhoz való viszonyodat. Van-e köztük gyanús, azaz olyan, amelyik okkult helyrõl származik, vagy amelyen furcsa, érthetetlen szimbólumok vannak? Ha van ilyen, és nem tudod egyértelmûen tisztázni eredetét és jelentését, szabadulj meg tõle, még akkor is, ha állítólag jó hatása van. A tárgyhoz esetleg kötõdõ szellemi erõk nem biztos, hogy annak megfelelõen viselkednek, ahogy azt állítják róluk az emberek.

Van-e tárgyaid között valami, ami nélkül védtelennek éreznéd magadat, amit nem tudsz otthon hagyni, ha elmész munkába, pedig nincs konkrétan szükség rá? Gondold meg: Jézus maga van Veled a hétköznapok minden percében. Ennél nagyobb védelem nem kell. Ha valami, mondjuk egy kereszt ezt juttatja eszedbe, akkor viseld azt a tárgyat, de ha a konkrét tárgyhoz ragaszkodsz, attól remélsz védelmet akkor Jézusba vetett bizalmad csökken. Ha a tárgy nem gyanús önmagában, (pl. ha egy egyértelmûen keresztény szimbólum) akkor megszabadulni nem muszáj tõle, de rendezd viszonyulásodat hozzá. Ehhez hozzásegíthet, ha hiteles életû, elkötelezett keresztény ismerõsöddel megbeszéled a témát, és ha próbaképp néhány napig mellõzöd az adott tárgy használatát.


   
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2011. November 03. - 16:52:30
Válasz #47

Batiszrael

 • Vendég
3.3.4.3 Mágia szavak használatával, átkok.

Az emberi szónak  hatalmas ereje van. Egyrészt szavainkkal megbánthatunk, megbotránkoztathatunk másokat, azaz sok bûnt szavaink hordoznak. Sokan ennek nincsenek tudatában, és nem figyelnek kellõképpen szavaikra. Erre figyelmeztet a Szentírás:

 

      
Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni. Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket irányíthatjuk. Lám, a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erõs szelek hajtják is õket, a kis kormány oda irányítja, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tûz, és milyen nagy erdõt felgyújt!
A nyelv is tûz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet. Mert az összes vadak, madarak, csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni, s meg is szelídíti az emberi természet, de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni, az nyugtalan gonosz, tele van halálos méreggel. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie!

Jak 3,2-10
      
Kifejezett szómágiáról  természetesen csak akkor beszélhetünk, ha valaki szavait tudatosan okkult erõk mozgósítására használja. Ekkor a szó a mágia egyik eszközévé válik. Spiritiszta, okkult körökben több ``varázsszó''  is ismert, melyekrõl azt tartják, hogy az ezeket használó ember kényszerítheti a szellemvilágot  a saját céljainak megfelelõ irányokba. Mint fentebb elmondtuk, ezeknek - hasonlóan a mágia egyéb formáihoz - valóban lehet hatása, bár nem feltétlen az, amire az ember számít. Errõl azonban azért nem szólunk külön, mert egyrészt nem tudjuk a konkrét ``varázsszavakat'', másrészt nem is akarjuk megismerni õket, harmadrészt kifejezett szómágia használata sokkalta kevésbé jellemzi a keresztény embereket, mint amirõl a következõkben szólunk.

Szavainknak egyszerû jelentésén túlmutató hatása is van. Azzal, hogy kimondunk valamit, elõsegítjük annak bekövetkeztét. Ennek természetes oka is van: szavunk egyrészt magunk számára nyomatékosítja gondolatunkat, másrészt hallgatójában ülteti el azt. Ezt sokszor használják különféle estekben a gondolatok megváltoztatására. Az önhipnózison  alapuló technikák (mint pl. az un. autogén tréning)  egyik eszköze a gondolatok sokszori ismételgetése.  Ellazult állapotban pl. csak annak a mondatnak sokszori mondogatásával, hogy ``A jobb kezemben meleget érzek.'' valóban melegérzet kelthetõ jobb kezünkben. Másik egyszerû példa: ha a szülõk rendszeresen azt ismételgetik: ``Jaj, de ügyetlen vagy, fiam!'' az bizonyítottan elõmozdítja a gyerek ügyetlenné válását. Bár az itt említett dolgok nem okkultak, hisz tudományos alapon vizsgálhatók, magyarázhatók és szellemi erõk közremûködése nélkül is érthetõek, mégis fontos felhívni rá a figyelmet, mert egyrészt önmagukban is veszélyesek, másrészt viszont lépcsõt jelenthetnek a valódi okkult dolgokhoz. Sok new age-es eszmeáramlat (lásd késõbb) alkalmaz ugyanis szavak ismételgetésén, lényegében önhipnózison alapuló technikákat és ezt használja ugródeszkának a továbbiakhoz.

Az is igaz, hogy bizonyos szavaink a szellemvilágot is mozgásba hozzák. Itt nem a kifejezett varázsszavakra gondolunk, hanem arra, amit szokásosan ``átoknak'' nevezünk. Lényegében minden szó és gondolat átok, amellyel rosszat kívánunk másnak. Ahogyan Isten és az õ angyalai segítségünkre sietnek, ha a szeretetet akarjuk átadni embertársunknak, és jót kívánunk neki (áldjuk),  ugyanúgy a Sátán és szolgái szívesen segítenek nekünk, ha rosszat kívánunk másnak. Hiszen ekkor az Isten képmására teremtett lény, az ember szinte felszólítja õket a rombolásra, ártásra, amit úgyis szívesen tesznek meg. Az átok tehát lényegében a pusztítás sötét erõit irányítja a megcélzott személyre, függetlenül attól, hogy az átkozó ember tisztában van-e szavainak nem látható hatásával. Jézus ezért a lehetõ legszigorúbban tiltja az átkozást:

      
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére.
Mt 5,21-22
      
      
Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.
Lk 6,28
      
Most érdemes újra elolvasni a nemrég idézett részt is Jakab apostol levelébõl.

Az átkozódás veszélye mindkét oldalon jelentkezhet. Egyrészt valóban rossz hatása lehet az elátkozott személyre, másrészt viszont az átkozó embert is a Sátán táborához kezdi kapcsolni. Természetesen túlbecsülni sem kell a veszélyt, hisz a szellemvilág nem áll szolgálatunkba, azaz nem teljesíti az átkozó kérését automatikusan, és Isten se enged mindent megcselekedni a Sátánnak, amit az akar. A Jézusban hívõ keresztényeket pedig külön védi a támadásoktól az, hogy õk Jézushoz kapcsolták életüket, aki elõtt meghajlik ``minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban'' (Fil 2,10 ). Ha viszont egy keresztény ember átkozódik, az maga nyit kaput a gonoszság erõi elõtt, így leginkább magát veszélyezteti.

Bár alábecsülni nem kell a veszélyt, de nem kell megijedni, ha megtudjuk, hogy valaki átkot mondott ránk: ilyenkor kapcsolódjunk még jobban Jézushoz, imádkozzunk többet, éljünk gyakrabban a szentségekkel, bocsássunk meg átkozónknak, áldjuk õt. Így bátran bízhatunk abban, hogy Jézus megment minket a káros hatásoktól. Ha viszont mi átkozunk valakit, azzal távolabb kerülünk Jézustól, ezért ezt nagyon komolyan kerüljük.

Kedves Olvasó! Kérjük, vizsgáld meg, szoktál-e rosszat kívánni másoknak. Ez történhet nyilvánvaló módon (``Dögölj meg!'', ``Pukkadj meg!''), de burkoltan is (pl.: ``Tudja meg a másik is, milyen az, amikor nehéz helyzetbe kerül!'', ``Verjen meg az Isten!''). Vedd figyelembe: ezek még akkor is ártalmasak, ha nem komolyan gondolod õket, ha szándékod szerint nincs mágikus tartalmuk, csak úgy dühödben szalad ki a szádon. Hisz:

      
A száj ugyanis a szív bõségébõl szól. A jó ember jó kincsébõl jót hoz elõ, a rossz ember rossz kincsébõl rosszat hoz elõ. Mondom nektek: az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról  számot adnak, amit kiejtenek a szájukon. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.
Mt 12,34-37
      
Kérjük, olvasd el újra a fentebbi idézetet Jakab apostol levelébõl. (. oldal), és ha úgy találod, hogy szavaidban található az átkozásnak egy akármilyen kicsi nyoma, kérd Jézust, tisztítsa meg szívedet és ajkadat ettõl.


   

2011. November 03. - 17:37:21
Válasz #48

Batiszrael

 • Vendég
   
   
6.2.1 Asztrológia, csillagjóslás [5,4]

A csillagjóslás valamilyen formájában még a templomba járó emberek közül is sokan hisznek, ezért a többi áltudománynál részletesebben kitérünk ennek tárgyalására. Meg fogjuk látni, hogy a csillagjóslás (a csillagjósok állításával ellentétben) minden tudományos alapot nélkülöz, a jó jövendölést nem lehet megtanulni a téma ``szakértõi'' szerint, hanem a könyvekben körül nem írt megérzésekre kell hagyatkozni, valamint hogy a csillagjóslás gyakran együtt jár más okkult tudományok mûvelésével is, és az érdeklõdõt is ez irányba vonja. Célszerû lehet most ezért feleleveníteni az okkult jóslási technikák veszélyeire vonatkozó megfontolásokat. (Lásd 3.3.3. fejezet, . oldal.)

Mit állít a csillagjóslás? Ezt nem lehet röviden összefoglalni, mert a csillagjóslásnak (asztrológiának) olyan sok ága van, hogy nehéz bennük eligazodni. Mégis megpróbálunk egy áttekintést adni errõl a témáról, mert sokan nem is tudják, mi a horoszkópok állítólagos alapja. Jobban megismerve ezt nyilvánvalóvá válik a benne rejlõ téves alapgondolat és a veszélyeket is jobban fel lehet mérni.

A csillagjóslás alapgondolata, hogy az égitestek Földrõl látszó helyzete alapvetõ befolyással van a földi történésekre. Egyes irányzatok szerint a jövõ eseményei, mások szerint csak bizonyos általános jellemzõk, mint pl. egy ember jellemvonásai, olvashatók ki az égitestek helyzetébõl. (A két irányzat valójában összeegyeztethetetlen. Jellemzõ, hogy a sok ezer év alatt még ilyen alapvetõ kérdés sem került tisztázásra.) Arra, hogy ez a befolyás hogyan számolható, számtalan módszer létezik. Itt az Európában elterjedt módszer fõ vonalait ismertetjük. (Más területeken teljesen eltérõek a számítási eljárások.)

Az ``európai'' csillagjóslási lényege az ún. ``horoszkóp''  felállítása. Ez egy rajz, mely a bolygók,bolygók a NapNap és a HoldHold helyzetét rögzíti egy adott pillanatban és helyen (embernél a születés  pillanatában és helyén). A horoszkóp szerkezetének fõ vázát az alkotja, hogy a bolygók nagyjából közös sík mentén mozognak, ami a Földrõl nézve egy képzeletbeli gömbre kivetítve egy kört jelöl ki. Ezt a kört ``ekliptikának''  nevezzük. Az ekliptikát 12 részre, ún. ``házakra'' osztják be  az asztrológusok, általában az ekliptika keleti látóhatárral történõ metszéspontjából kiindulva. A házbeosztásban is sok az eltérés: valaki az elsõ ház szélét a keleti látóhatártól számítja, mások szerint itt a közepe van. Egyesek az ekliptika mentén egyenletesen osztják be a házakat, mások nem egyenletes beosztást alkalmaznak. A házak kijelölése után kiszámítják, hogy a Nap, a Hold és a bolygók mely házakban és mely csillagképekben vannak az adott idõpontban, és ezt egy kis rajzon rögzítik. Ez a rajz maga a horoszkóp.

Idáig még semmi jóslás nem történt, csak egy csomó számítgatás. Az, hogy manapság számítógéppel végzik ezt, nem jelenti a csillagjóslás fejlõdését, csak azt, hogy az asztrológusoknak még a csillagászat pályaszámítási részét sem kell ismerniük.

Vegyük észre, hogy már a horoszkóp felrajzolása is teljesen bizonytalan: ha máshogy osztjuk be a házakat, teljesen átrendezõdhet a horoszkóp. Azt is vegyük észre, hogy a horoszkóp 5-10 perc alatt már megváltozhat, mert a bolygók látszólagos napi mozgása miatt ennyi idõ alatt egyik házból a másikba kerülhetnek.

A horoszkóp értelmezése  csak ezután következik, és ez tág teret enged a találgatásoknak. A legfontosabb gondolatok a következõk: Egy emberre (jellemére vagy jövõjére) a születése pillanatában felvett horoszkóp van alapvetõ hatással. A hatás rengeteg dologtól függ. Jellemzõi vannak a házaknak, az ekliptika mentén elhelyezkedõ csillagképeknek  (ezek az ``állatövi jegyek'',  azaz az Ikrek, Bika, stb.), a Napnak, Holdnak és bolygóknak, a fényesebb csillagoknak.  Ezek hatása erõsödhet vagy gyengülhet látszó helyzet és az egymáshoz képest felvett helyzet függvényében. A legerõsebb hatásokat a következõknek tulajdonítják:

Melyik csillagkép van épp felkelõben.
Melyik csillagképben van a Nap.
Melyik házban van a Nap.
Vannak-e egymást erõsítõ vagy gyengítõ hatású elrendezõdések?
 Megjegyezzük, hogy a közönséges ``horoszkópok'', melyek a napilapokban és itt-ott találhatók, ezek közül csak a másodikat veszik figyelembe, ami még a csillagjóslásban hívõk szerint is annyira pontatlan, hogy semmitmondó lehet, mert a többi jellemzõk esetleg leronthatják ennek hatását. Az olyan jellegû ``horoszkópok'' tehát, hogy ``A héten az Ikrek jegyében születettekre munkahelyi elõmenetel vagy elismerés vár, csak legyenek pontosak a munkaidõ kezdetén.'' valójában nem is csillagjósláson alapulnak, hanem a lap eladhatóságát növelõ, olvasót becsapó reklámfogások közé sorolandók. (Gondoljuk csak el: Ikrek jegyébe tartoznak 3 hónapos csecsemõk és 75 éves nyugdíjasok is. Rájuk hogyan vonatkozna a fenti jellegû idézet?) Ilyen dolgokat tehát elolvasni sem érdemes, mert egyszerûen butaságok.

Az égi objektumoknak számtalan jellemzõje van az asztrológia szerint. Ilyen pl. az ókori görög gondolkozás négy alapelemének  jellemzõivel való felruházás, aminek megfelelõen minden dologról meg van mondva, hogy föld-,  tûz-,  víz-  vagy levegõ  jellegû. Ezen kívül még számtalan egyéb jellemzõ is létezik, melyet a megfelelõ ``szakkönyvek'' több tucat oldalon sorolnak fel. ``Értelemszerûen'' vízjellegû csillagképben vízjellegû bolygó állása erõs vízjellegû hatást fog jelenteni, de kevésbé nyilvánvaló kapcsolatokat is számításba vesz a csillagjóslás, mint pl. néhány megadott szögtávolság erõsítõ, más szögtávolság (``fényszög'')  gyengítõ hatást jelent a bolygók esetében.

A jellemzõk és a lehetséges kapcsolatok száma olyan nagy, hogy mindet a csillagjós nem is tudja számba venni. Hisz a Nap, a Hold és legalább öt bolygó helyzetét kell vizsgálni a csillagképekhez, a házakhoz és egymáshoz valamint néhány fontosnak vélt csillaghoz képest és még számtalan fiktív pontot is figyelembe lehet venni a csillagjósok szerint. Az asztrológusok el is ismerik, hogy mindezek kifejtése nem bontható egyértelmûen megtanulható lépésekre, csak a gyakorlat teszi ``mesterré'' a csillagjóst.

A helyzet tehát az, hogy a csillagjóslási technikák annyi lehetséges értelmezést, jellemzõt, eseményt adnak az asztrológus kezébe, melybõl neki szelektálnia kell, hisz esetleg egymásnak ellentmondanak. (Egyszerû példa: egy horoszkópban egy vízjellegû bolygó vízjellegû házban, de nem vízjellegû csillagképben áll. Erõs, vagy gyenge a vízjelleg ekkor?) Ezt, azaz annak megállapítását, hogy melyek a figyelembe veendõ jelek, események csak megérzésre végzik a csillagjósok. Itt fennáll annak a lehetõsége, hogy a csillagjós az emberrõl kapott egyéb információkhoz igazítja következtetéseit, azaz egyszerûen csal,  de az is lehetséges, hogy szellemi lényekhez  fordulva, azok segítségével választ helyesen. Ez utóbbi eset igen veszélyes, hisz valójában az okkultizmus  egy bizonyos formáját ûzi a csillagjós, a horoszkóp felállítása csak álcának, segédeszköznek kell. (Érdemes lehet felidézni a jóslásról  általában mondottakat. Lásd 3.3.3. fejezet, . oldal.) Valóban, a ``nagy'' csillagjósok szinte kivétel nélkül foglalkoznak az okkultizmus valamely ágával is, keleti vallási  elemeket öltöztetnek kereszténynek tûnõ köntösbe.

Tipikus példa erre Baktay Ervin  személye, aki a magyar csillagjóslás egy meghatározó személyisége, de komolyan foglalkozott a keleti vallásokkal, és könyveibõl olyan vegyített filozófia ismerhetõ meg, mely a kereszténység, az okkultizmus és a keleti vallások keverékébõl állt elõ. A felületes olvasó akár kereszténynek is vélheti az író személyét és az általa ismertetett dolgokat, de módszeresen felbukkannak pl. a reinkarnációra  való utalások és egyéb, a keresztény alaptanítással össze nem egyeztethetõ elemek.

Nézzünk ezek közül néhányat!

 Baktay Ervin szerint már benne vagyunk a Vízöntõ  korszakának kezdeti szakaszában, és az alapvetõen változtatja meg az emberiség sorsát. (Ez a könyv 1942-ben került kiadásra. De már itt felfedezhetõk a New Age  ma gyakran emlegetett alapgondolatai.)

      
Új világkorszak  jön, amelyben a ma még forrongó, megoldatlan problémák tisztázódnak és a földi élet kiegyensúlyozottan indul meg fölfelé emelkedõ útján.
...

Mi a Vízöntõ  õsi jelképe? Az ifjú, aki kezében sajtárt tart és termésfakasztó vizet önt a föld rögére. Az egyetlen jegy, amelynek jelképe egy fiatal férfi, ifjú ember. Önkéntelenül az evangéliumi szavakra kell gondolnunk: AZ EMBER FIA, aki eljövendõ... Jézus Krisztus, akinek mûve nem korlátozódhatott egyetlen világérára, a Halakra,  hiszen õ maga mondotta, hogy ismét el fog jönni! A Vízöntõ a jézusi irányítás beteljesítõje, amikor Jézust, akit ``egy idõre nem láttunk'', ``ismét látni fogjuk''. Nem kell ezt betû szerint érteni, nem kell apokaliptikus világvégére  gondolnunk. ... Krisztus mondotta, hogy ``Én az Élet vizét hozom nektek'' - íme az Ifjú, az Ember Fia, az Élet vízének hordozója: - a Vízöntõ!

Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve, 365-366.o.
      
Az elõzõ idézet mondandója világos: Jézus nem jön el úgy, ahogy pedig megígérte, nem lesz utolsó ítélet.  Ehelyett az új kor szellemi változásaira kell figyelnünk, mintha az lenne Jézus vezetése. Nyilvánvalóan kereszténységgel össze nem férõ tanítás! De Jézus figyelmeztetett elõre:

      
Álpróféták   és álkrisztusok  fognak fellépni, és nagy jeleket  és csodákat  visznek végbe, hogy megtévesszék,  ha lehet, még a választottakat is. Lám, elõre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában -, ne menjetek ki, hogy a házban rejtõzködik -, ne higgyétek el! Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is.
Mt 24,24-27
      
Baktay világosan hisz a reinkarnációban  és csúsztatásokkal, mézesmázos szöveggel oly módon tünteti fel, mintha az a kereszténység alapgondolata lenne:

      
És nem tudhatjuk, hogy a ma észrevétlen jelentéktelenségben élõ ember nem vizsgázik-e ebben az életben úgy, hogy legközelebbi születésében mostani eredményei napfényre lépnek ... igyekezzünk meglátni az örök törvényt, az isteni Gondviselést és a határtalan múltból a messze jövendõ felé ívelõ életvonalat.
Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve, 233.o.
      
Végezetül még egy idézet, mely jól kezdõdik, de olyan törvényrõl beszél, melyet a Biblia sosem említ, sõt az ellenkezõjét állítja:

      
Bízzunk Istenben és az Õ törvényében, s lássuk a horoszkópban mindig az isteni törvény megnyilatkozásának halvány visszfényét!
Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve, 280.o.
      
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2011. November 03. - 17:47:39
Válasz #49

Batiszrael

 • Vendég
6.2.2 Parapszichológia, parafizika [4,3]

Nehezen körülírható ez a témakör, mert ahány szerzõ, annyiféle dolgot ért alatta. Közös vonásként talán az jelölhetõ meg, hogy a parapszichológia állítása szerint az ember rendelkezik olyan képességekkel, melyeket a természettudomány még nem tárt fel, de valamennyire megfoghatók a tudomány eszközeivel, mérésekkel. A parapszichológia hívei tehát arról beszélnek, hogy az embernek vannak bizonyos képességei, melyek magának az embernek a tulajdonságai, azaz (általában) nem fordulnak szellemi lényekhez segítségül tudatosan; egyszerûen a tudomány még csak félig felderített területen húzódó frontvonalaként szeretik bemutatni tevékenységüket. El kell ismerni, hogy ez valóban így is van nagyon sokszor, így vannak kutatók, akik valóban természettudományos alapossággal kutatják pl. a gondolatátvitel jelenségének létezését vagy lehetetlenségét. Ezek azonban a kis hányadát adják a ``parapszichológia'' vagy ``parafizika'' címmel megjelölt területnek, egyrészt mert számuk sokkal kisebb a felelõtlen önjelölt szakértõkénék, másrészt az õ eredményeik egyáltalán nem látványosak vagy átütõ erejûek, így nem kerülnek bele olyan mértékben a médiákba, mint a szenzációt ígérõ jelenségek.

A következõkben tehát nem azokról a kutatásokról írunk, melyeket szigorúan ellenõrzött körülmények közt végeznek azért, hogy tisztázzák az ember esetlegesen még fel nem ismert természetes képességeit, hanem az ebben a témában a könyveket, újságokat és a TV-t elárasztó áltudományról. A mai szóhasználat szerint igen valószínûnek mondható, hogy ha valaki magát ``parapszichológus''-nak nevezi, akkor a téma áltudományos oldalán áll. A témakör egy-egy területével tudományos alapossággal foglalkozó fizikusok, biológusok, pszichológusok nem szokták magukat ``para-'' jelzõvel illetni.

Tipikus jelenségek, melyek a ``paratudományok'' tárgykörébe esnek:

gondolatátvitel  (telepátia)
gondolatolvasás
tárgyak gondolatok segítségével történõ mozgatása (telekinézis)
érzékszervekkel meg nem magyarázható észlelések (ESP)
jövõbe- vagy múltba látás
tárgyak testhez történõ tapadása
Könyvünk kereteit meghaladná az említett témák kimerítõ tárgyalása, ezért csak néhány fõ szempontot említünk meg. Tehetjük ezt azért is, mert feltehetõen minden kedves olvasónk találkozott már ezeknek a jelenségeknek a bemutatásával különféle hírközlési eszközökben.


A parapszichológia eredményei nem reprodukálhatók.

Ellenõrzött körülmények közt a fenti jelenségek legnagyobb ``szakértõi'' sem tudnak megismételhetõ eredményeket felmutatni. Nincs olyan ember, aki mondjuk 10-bõl 9-szer eltalálná a másik szobában levõ ember által gondolt számot, vagy aki minden körülménytõl függetlenül tudná a távmozgatás jelenségét produkálni, stb. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem szabad hinni azoknak a híreknek, hogy ``Egy parapszichológiai kutatóintézetben világosan sikerült kimutatni, hogy...'' Sajnálatos módon a kifejezetten ilyen jelenségek kutatására létrejött intézmények sokszor nagyon elfogultan értékelik a megfigyeléseket, hisz erõs érdekük fûzõdik a sikerhez, és amikor egy másik intézet emberei ellenõrizni akarják azokat, azok sikertelenségre vezetnek.

Sajnálatos azonban, hogy amíg a szenzációízû híradások az állítólagos sikerekrõl viszonylag nagyobb teret nyernek a médiákban, ezek cáfolata nem kap akkora hangsúlyt, mert nem annyira látványos. Azért aki figyel, láthat a cáfolatokról szóló híradásokat is a TV-ben. Így pl. egy oroszországi parapszichológiai intézet állította, hogy néhány híres ``parafenomén''  segítségével a gondolatátvitel és a távgyógyítás kimutatásában objektív bizonyítékokra tettek szert. Egyik kísérleti alanyuk a Magyarországon is ismert ``parafenomén'', Ignatyenko  volt. Az USA-ból érkezett kutató- és filmes csapat elõtt azonban nem tudták megismételni az eredményeket. Az errõl szóló filmet bemutatta pl. a Spektrum TV 2002. áprilisában. Azonban biztosak lehetünk abban, hogy a parajelenségekrõl szóló könyvek nagy része meg se fogja említeni ezt a nyilvánosan bemutatott cáfolatot, amikor Ignatyenko fantasztikus képességeit ecseteli.


A parapszichológia legnagyobb ``szaktekintélyei'' sokszor természettudományosan tökéletesen megmagyarázható jelenségeket mutatnak be parajelenségként.

Uri Geller  (aki a világ egyik legismertebb ``parafenoménje'') híres kanálhajlítgató  mutatványait számtalan bûvész  képes megismételni, csakhogy õk elismerik, hogy különféle trükkökhöz folyamodnak.

A 80-as évek végén ill. 90-es évek elején Uri Geller igen sokat szerepelt Magyarországon, és elmondta pl., hogy mindenkiben rejtõzik egy kis bioenergia,  ami egyszerûen kimutatható. Az általa javasolt kísérlet a következõ volt: egy tányérba öntsünk hideg vizet, tegyünk rá néhány igen könnyû tárgyat (pl. kis sztanioldarabkákat), majd két tenyerünkbõl ``T'' alakot alkotva, tegyük kezeinket pár milliméternyivel a víz felszíne fölé. Ekkor kis várakozás után a víz felszínén áramlások indulnak, melyeket a sztanioldarabok tökéletesen megmutatnak. A ``parafenomén'' szerint ez a kezünkbõl kiáramló bioenergia bizonyítéka.

A kísérlet mûködik, és az avatatlan embert valóban kézbõl kiáramló ``energiák'' képzetéhez vezethetik, csakhogy egy kevésbé közismert fizikai jelenség tökéletesen elegendõ a magyarázatához. A fizikai jelenség lényege, hogy a folyadékok felületi feszültsége függ a hõmérsékletüktõl, így a kéz által itt-ott megmelegített vízfelszínen úszó sztanioldarabokat igaziból a felületi feszültség változása hozza mozgásba. Egyébként ezt a jelenséget Eötvös Lóránd  tanulmányozta elõször részletesen (több, mint 100 éve) és a tudománytörténet az õ nevéhez köti a jelenségkör részletes tisztázását.

Másik, hasonló példa az ``Egely-féle vitalitásmérõ kerék''     esete, ami egy tenyérbe fogható eszköz és állítólag az ember vitalitását méri, ami valami közelebbrõl meg nem határozott fogalom, de valahogy az egészségi állapottal van állítólagos kapcsolatban. Ez a szerkezet a 90-es években terjedt hazánkban. Lényege egy igen könnyen forogni képes kerék, melynek forgási sebességét néhány villogó fény jelzi, és a jelek állítólag a vitalitásunkkal, ``bioenergiánkkal'' kapcsolatban álló dolgot mutatnak, ha kezünket a kerék közelébe tesszük. Valójában ez a berendezés a legkisebb hõmérsékletkülönbségre, illetve az ezek által gerjesztett áramlásokra mozgásba jön. Saját tapasztalat alapján mondhatjuk, hogy környezetünkben legnagyobb vitalitása egy bekapcsolt asztali lámpának volt a ``mûszer'' szerint. A nem is túl olcsó berendezés tehát egyszerû fizikai jelenségek alapján mûködött. (Persze, irataiban Egely György tagadja mindezt, de elég elfogulatlanul kézbe venni a berendezést, hogy néhány kísérlet meggyõzze az embert, hogy itt semmiféle, nem hagyományos fizikai hatás nem szükséges a jelenség megmagyarázásához.)

Mirõl van szó? Az egyik lehetõség, hogy a parajelenségek itt idézett szakértõi annyira tudatlanok, hogy nem ismerik fel a jelenségek mögötti normál fizikai magyarázatokat. Ebben az esetben semmi nem bizonyítja, hogy más, itt nem tárgyalt esetekben véleményük mérvadó. Ha pedig tudatosan csalnak,  az még rosszabb eset. Mindenképpen erõsen hitelrontó a jelenség: a paraszakértõk kevésbé ismert fizikai jelenségeket ``árulnak'' parajelenségként.


A paratudományok által nyújtott elméletek súlyos hiányosságokkal küzdenek.

Ezek a hiányosságok egyrészt önellentmondásokat jelentenek, másrészt a tudomány sokszorosan ellenõrzött eredményeivel való ellentmondást.

Például Egely György,  a hazai parafizika egyik legismertebb alakja azt állította, hogy néhány jelenséget csak a negyedik térdimenzió  feltételezésével tud megmagyarázni. Erre az esetre viszont kidolgozott elmélete van, amit a népszerûsítõ könyvekben csak azért nem ismertet, mert az olvasók többsége nem lenne képes felfogni azokat. A 90-es évek elején ezért az Eötvös Lóránd Tudományegyetem lehetõséget biztosított neki, hogy elméletét szakértõk, azaz fizikusok, matematikusok és egyetemi hallgatók elõtt adja elõ. Az elõadás során azonban a beharangozott elmélet ismertetése elmaradt, csak néhány gondolattöredék került elõ az elektrodinamika négydimenziós esetre való általánosítási kísérletérõl. A többszöri rákérdezések végül is felszínre hozták: az ígért elmélet nem létezik, a néhány töredék pedig alapvetõ matematikai nehézségekkel küzd. (A szerzõk egyike személyesen tanúsíthatja a történteket, mert egyetemi hallgató volt az ELTE-n akkoriban: a fizikusok és a hallgatók nagyon várták az ígért újszerû elméletet, hisz az ilyen dolog nekik is csemege, élvezetet okoz a hallgatása, de csalódniuk kellett a fent említett tények miatt.)

Egy másik, általánosan használt elméleti fogás a paratudományokban a következõ: Tudjuk, hogy agyunk   mûködése során elektromos impulzusok  mennek idegvégzõdéseink között, és ezek a koponyán kívül is mérhetõk. (EEG  mérések az orvostudományban.) Agyunk tehát fizikai hatással van környezetére. A paratudományok képviselõi itt azt mondják: ha valaki gyakorol, ezt a hatást irányítani tudja és így távmozgatás, gondolatátvitel és sok egyéb jelenség érthetõvé válik.

Ez a gondolatmenet azonban súlyos tévedéseket tartalmaz.

Agyunk elektromos jelei igen gyengék, ami annak köszönhetõ, hogy idegszálaink csak nagyon kis áramerõsséget képesek elviselni. Ez olyan tény, amin nem lehet gyakorlással változtatni. Egy szabad szemmel észlelhetõ tárgy 50cm távolságból történõ megmozdításához agyunkban millió amper nagyságrendû áramoknak kellene folyni, ami teljes képtelenség, hisz már egytized amper is súlyos károsodást okoz. Az agymûködés elektromos jelenségeibõl levezetni a telekinézis lehetõségét tehát körülbelül olyan, mint a következõ gondolatmenet: ``Karommal fel tudok emelni egy 30 kilós tárgyat. Ha sokat gyakorolnék, akár 50 kilót is meg bírnék egy kézzel mozdítani. Az igen erõs emberek pedig 100 kilónál nagyobbat bírnak megtartani egy kézzel. Akkor nem lehetetlen elméletileg, hogy valaki puszta kézzel felkapjon egy buszt, megállítson egy száguldó gyorsvonatot, mint Szupermen a mozivásznon.'' Ezen a gondolaton mindenki nevet. Az agyi elektromos jelek külsõ hatásával arrébb tenni egy 10g-os tárgyat ugyanekkora képtelenség, csakhogy az elektromosságtanról az emberek kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, így nem bírják felmérni, mekkora különség is van az idegi ingerületterjedés távoli hatása és a kicsi tárgyak megmozgatásához szükséges erõ között. Hasonló áthidalhatatlan nagyságrendi különbségekkel találjuk szembe magunkat, ha az elektromágneses hullámokkal kívánjuk megmagyarázni a gondolatátvitel jelenségét. Az agyunkban keletkezõ elektromágneses hullámok hatása a fejünktõl mért távolság növekedésével ugyanis igen rohamosan csökken, így ha valaki 1 méterrõl érzékelni tudná a másik ember agyából kijövõ elektromágneses jeleket, az teljesen megbolondulna a mai világban, mert a különféle elektronikus berendezések, mobiltelefonok annál sok nagyságrenddel nagyobb térerõsséget hoznak létre az összes létezõ frekvencián.

Másik súlyos probléma az ``agyhullámokkal'' az irányítás kérdése. Agyunkban az idegvégzõdések térbeli elhelyezkedése nem feleltethetõ meg semmilyen módon az elképzelt tárgyak térbeli helyzetének. Képzeletünk magunk elé idézi mondjuk az asztalon elõttünk levõ toll képét, és azt is elénk vetítheti, hogy ez a toll elmozdul egy centit balra (vagy akár azt is, hogy egy kanadai pocoknyúllá változik). Mindeközben az agyunkban terjedõ jeleknek semmilyen térbeli irányultsága nem mutatható ki, azaz a fejünkbõl kiinduló elektromágneses hullámok véletlenszerû irányokban indulnak ki. (Ez független attól a ténytõl, hogy bizonyos agyfunkciók esetén agyunk egyik vagy másik területe aktívabb, hisz ezek a területek milliószámra tartalmazzák a véletlenszerû térbeli helyzetû idegvégzõdéseket.)

Természetesen az itt említett két eset nem mutatja az egész jelenségkör téves voltát, mégis igen tipikusak, és az átlagos parafizikai könyvekben tömegével találkozhatunk ezekhez hasonló kifacsart gondolatokkal, komolynak álcázott elméletekkel. Azt azonban leszögezhetjük: az ismert fizikai jelenségek közt nincs olyan, amely a valódi parajelenségek megmagyarázását lehetõvé tenné.
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2011. November 04. - 08:06:13
Válasz #50

Batiszrael

 • Vendég
   
   
6.2.1.2 A csillagjóslás veszélyei

Miben foglalhatók össze tehát a csillagjóslás veszélyei keresztény szemszögbõl?

Láthattuk, hogy az asztrológust a ``megérzésekre'' hagyatkozás tudva vagy tudatlanul is szellemlények befolyása alá vonhatja. Itt nemcsak a kevés ``profi'' csillagjós veszélyeztetett, hanem mindenki, aki egy könyv elolvasása után akár csak a saját horoszkópját igyekszik felírni és megfejteni jelentését.

A csillagjóslás elfogadóját mindaz fenyegeti, ami a . oldalon leírva található a jóslásokkal általánosan foglalkozó részben.

Ezen kívül már annak a ténynek az elfogadása, hogy az égitestek sors- és jellemformáló tényezõk lennének, valójában Isten tulajdonságaiból ruház át néhányat élettelen tárgyakra, így gyakorlatilag a bálványimádás  esete forog fenn. Nincs mentség: a tudomány eredményei, a Szentírás egyértelmû elítélõ nyilatkozata és a Katolikus Egyház állásfoglalása mind-mind a hamis, megengedhetetlen dolgok körébe sorolja a csillagjóslást. Horoszkópot komolyan venni tehát egyértelmûen bûn. Ennek súlyát a tudatlanság ugyan némileg csökkentheti, de Te, kedves Olvasó, az elõzõ fejezetek elolvasása után már nem vagy tudatlan: ha a csillagjóslást elfogadod, tudnod kell, hogy valójában Isten gondviselését alapjaiban kérdõjelezed meg, Isten egyértelmû rendelkezéseivel helyezkedsz szembe. Emlékezz: Éva megkísértése is így kezdõdött: a kígyó  elõször csak Isten tiltó rendelkezéseit magyarázta félre egy látszólag kicsi (egyetlen fa egy egész kertben) ügyben. Valóban: a csillagjóslás elfogadása ``belépõ'' lehet, és sok esetben valóban az is a többi keresztény alapigazsággal való szembeforduláshoz, az okkultizmus  és a New Age  egyéb területeinek elfogadásához.

A kereszténység világosan hirdeti: Istennek gondja van ránk, egészen személyesen vigyáz mindannyiunkra:

      
Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre.
Nektek minden szál hajatok számon tartják.

Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél.

Mt 10,29-31
      
Nem távoli fénypontok irányítják életedet, kedves Olvasó, hanem a végtelen hatalmú és szeretetû Isten, aki személyesen figyel rád, minden szál hajadat számon tartja. Ennek a féltõ gondviselésnek mondasz ellent, ha élettelen dolgokat tartasz sorsod és jellemed irányítójának.


   

2012. Március 11. - 13:13:47
Válasz #51

OZsuzsa

 • Vendég
Mindenki tudja közületek, miért rossz a természetgyógyászat, fehérmágia, fénygyógyítás és tudjuk, hogy van ebből is szabadulás - aki felismeri és megbánja. Egy férfi aki ezzel foglalkozott és megszabadult belőle, elmeséli, neki hogyan is sikerült.
A leglényegesebb üzenetét szeretném elmondani, ami viszont mindannyiunkra vonatkozik.

Félig-meddig megtért belőle, de úgy gondolta, csak úgy simán (ördögi erő nélkül) azért tovább folytathatja. Elszenvedett egy kis híján halálos kimenetelű autóbalesetet, ahol újra újjászületett. De addig kísértetett, míg meg nem kérték testvérei, hogy égesse el az összes okkult írását - elkezdett bizonyságot tenni más természetgyógyászoknak. Volt aki megtért, volt akit nem érdekelt, volt aki (bizonyságtevés után 1 nappal - mert nem fogadta el Isten szavát) meghalt. Mert úgy gondolta, "én meggyógyítom szellemgyógyászattal,  és hitet adok nekik - az Úr Istentől kaptam ezt az ajándékot".

Leírom (már több ember által feltett kérdésre) a választ.
"...a sátán világosság angyalának álcázva magát, ez esetben egy vallásos köntösbe öltöztetett démoni üzenet által próbálja megakadályozni, hogy emberek az Úrhoz forduljanak szabadulásért. (2Kor 11,14)

Mindenki okulására írom le: Bár teljes bizonyosságot szereztem arra nézve, hogy megvallottam bűneimet, szakítottam az okkultizmus minden formájában, megtagadtam minden kapcsolatot az ördöggel, és az Úr Jézus Krisztus vérével minden bűnömet eltörölte, de még most is többször jönnek olyan kísértő gondolatok, hogy bűneim súlyossága miatt Isten nem is bocsátott meg, ezért meg sem tértem. Még most is, hívő ember létemre, sokszor vétkezek Isten ellen. Ilyenkor sajnos hamar elcsüggedek.
A lelkigondozóim azonban felvilágosítottak arról, hogy ez az ördög kísértése, mert a Bibliában egyértelműen meg van íva: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól:"(1Jn1,9)

Ebből megértettem: az okkult bűnök egyik következménye éppen az, hogy az ördög nehezen akarja kiengedni kezéből áldozatát.
Senkinek sem kívánom, hogy átélje azokat a félelmeket, amikben voltam. Ezért kérek mindenkit, akik - tudatosan vagy tudatlanul - olyan ártalmatlannak tartott babonás dolgokban hisznek, mint például szerencsepatkó, négylevelű lóhere, fekete macska, fán lekopogás - vigyázzanak, mert az ezekben való hit által az ördögnek nyitnak rést életükben. Ezért veszélyes többek között a horoszkópban való hit, vagy ha kíváncsiságból részt vesznek szellemidézésen Vannak, akik természetgyógyászhoz fordulnak, hogy valamilyen betegségből fordulnak, hogy mindenáron meggyógyuljanak. Mindemellett fontosnak tartom megjegyezni, hogy több esetben valóban van testi gyógyulás, de ez démoni "segítség", hogy az ember bizalmát megnyerje. Egyre többen fordulnak jósokhoz, hogy megtudják a jövőt, ami normális úton nem tudható meg, de aki máshonnan kér természetfölötti segítséget, mint az élő Istentől, az akár tudja, akár nem, a sátánba veti bizalmát, aki ezért a segítségért nagy árat fizetett meg. Világosan látnunk kell, hogy a sátán ezért benyújtja a számlát, az ő célja mindig a pusztítás. "Emberölő volt kezdettől fogva." (Ján 8,44) Sok ember nem tudja, miért van benne harag, gyűlölködés, természetellenes szexuális hajlam, félelemérzet, saját magát is megdöbbentő gondolatok, idegproblémák és öngyilkosságba kergető jól érthető hangok. De a legsúlyosabb következmény az, hogy nem tudnak hinni Istenben, az Úr Jézus Krisztusban, ezért nem is Hozzá fordulnak szabadításért. Legtöbb esetben ezekre nincs orvosi segítség, mert lelki eredetű ártalmak.
(újságcikk részlet: bioenergia-adáskor ha a "gyógyító" beteg, átadja a betegségét, vagy meghal)

2012. Március 11. - 20:01:54
Válasz #52

OZsuzsa

 • Vendég
(Valahol fölmerült a kérdés-ezért gondoltam megosztom veletek)

A témához kapcsolódóan szeretnék agrármanager tudásomból meríteni (talán az egyetlen, ami megmaradt-a többi nem volt érdekes)

A természetgyógyászok falára szokták kifüggeszteni, hogy az E 154898 + az E 89564689 termékek mérgezőek.
Nem kell elhinni.
Az E betű csupán egy minősítő kategória. EUROPE minőséítés, nem E-gészséges, vagy E-gészségtelen, csupán Európe-i.
Még a C-vitaminnak is van E-s elnevezése.

Ha nem ennénk vegetát, mert ízfokozót tartalmaz, semmit nem ehetnénk, mert minden rossz. (már rég nem élne ember a földön, ha igaz lenne, hogy az ízfokozó károsítja az agyat)
Ha odafigyelnénk, hogy a fluor mérgező, alumínium tartalma miatt, nem moshatnánk fogat.
Hallottam már, hogy a töltöttkáposzta rákkeltő, ne egye senki. Húst tilos enni, mert mérgező. Cukor-fehér méreg.
Levegő-arzén van benne, ne lélegezzünk.

Amit Jézus megtisztít, az tiszta.
Amit ma mondott Sándor, igaz, hogy nem kell folyamatosan tudatosan egészségtelen ételeket enni, de  természetgyógyászati-módon odafigyelni sem kell.
János sem vitte mikroszkóp alá a sáskákat, úgy ahogy volt, megette.
És nem mondta, hogy a méz hízlal, különben is "hogy készül Uram! én ezt meg nem eszem!"

2012. Március 13. - 11:20:04
Válasz #53

OZsuzsa

 • Vendég
Valaki tudna segíteni? Zöldike cikkében találtam, és nem értem. Láttam egy filmet, ahol halálos betegségéből gyógyult meg egy férfi, mikor az Úrvacsorai bort magához vette. Mert "testnek, léleknek gyógyulás az Úrvacsora" (állítólag), ha nem méltatlanul veszi magához az ember.
Mi minősül mágiának ebben a témakörben?

"Az úrvacsorai kenyér és bor mágikus alkalmazása"

2012. Május 02. - 12:06:32
Válasz #54

Nem elérhető Ibolya009

 • ifjú tag
 • **
 • Hozzászólások: 115
 • Ország: 00
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Szeptember 07. - 20:56:00
 • Testvér
 • Regisztrált: 24/04/2012
az ur áldjon titeket a kérdésem az lene a párom évekig járt fel pestre kezelésre egy vietnámi dr nőhőz aki cérna beűltetést végez a  test kűlőnbőző részein  imunrencer erősitő és minden betegségre jo akkor ez is okult izmus most nem jár már 1 éve  sajnos az ujjjait le kelett vá amputálni mert a hajszálérr  betegsége végett elhaltak  az ur áldjon titeket

2012. Május 02. - 12:15:41
Válasz #55

Kamilla

 • Vendég

 Szia Ibolya   bye

 Erről van szó?


 Cérnabeültetés – Le Thuy Oanh módszere

Cérna-beültetés mint az akupunktúra különleges módszere. Egy lépés előre az akupunktúrás módszerek fejlődésében. A Hagyományos Keleti Orvostudomány (HKO) és a Modern Orvostudomány (MO) kombizánciója.

Cérna-beültetés (más szóval cérna berakása, catgut bebújtatása, cérna kötése, a cérna u.n. egyszálú cérnafajta, fonál nem alkalmazható) egy olyan eljárás, amikor az önemésztő cérna a pontba beültetve a pont izgatását tovább fenntartja, mintha a tű benne lenne. Ennek következtében olyan hatása van, mint az akupunktúrának, így a cérna-beültetés az akupunktúra egyik speciális módja, ez az akupunktúra technikájának olyan egyirányú fejlődése, amiben a hagyományos és a modern orvostudományt együtt alkalmazzuk..
 (részlet)


forrás: http://www.catgut-embedding.net/cernabeultetes-le-thuy-oanh-modszere
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2012. Május 02. - 12:29:05
Válasz #56

Nem elérhető Ircsi

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 7899
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2018. Április 01. - 08:52:20
 • Testvérnő
 • Regisztrált: 15/08/2009
   • Békesség blog és fórum
az ur áldjon titeket a kérdésem az lene a párom évekig járt fel pestre kezelésre egy vietnámi dr nőhőz aki cérna beűltetést végez a  test kűlőnbőző részein  imunrencer erősitő és minden betegségre jo akkor ez is okult izmus most nem jár már 1 éve  sajnos az ujjjait le kelett vá amputálni mert a hajszálérr  betegsége végett elhaltak  az ur áldjon titeket

Békesség Ibolya!

Minden keleti gyógymód az okkultizmusba tartozik, mert okkult szellemi háttere van.
Átmeneti gyógyulást elérhető vele, de amint ti is tapasztaltátok nemhasznált, sőt ártott mert újjabb amputáció lett a vége.
Biztosan vanak jó orvosok is akik kezelni tudják ezt a betegséget, de emelett fontos az Úrtól elkérni a gyógygulást. Az Úr Jézus adjon férjednek felépülést betegségéből. ok25

Szeretettel Ircsi bye2
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Ján.14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

2012. Május 02. - 13:49:04
Válasz #57

Kamilla

 • Vendég
az ur áldjon titeket a kérdésem az lene a párom évekig járt fel pestre kezelésre egy vietnámi dr nőhőz aki cérna beűltetést végez a  test kűlőnbőző részein  imunrencer erősitő és minden betegségre jo akkor ez is okult izmus most nem jár már 1 éve  sajnos az ujjjait le kelett vá amputálni mert a hajszálérr  betegsége végett elhaltak  az ur áldjon titeket

  Kedves Ibolya   cw6

 Gondolom, azért kérdezted, okkult-e ez a dolog, mert kétségeitek vannak ezzel kapcsolatban.
 Azt írtad, hogy jártok egy kis gyülibe....ott mit mond a pásztor erről?

 Egyébként azt gondolom, hogy a tudatlanság idejét elnézi Isten - de ha tudtátok és mégis odamentetek, hogy hátha jó lesz -, és ha ez nem az Úrtól volt, mármint, hogy igénybe vettétek ezt a gyógymódot, akkor bocsánatot kell kérnetek Istentől, és Ő megbocsát, ezt ígérte :)

 Azt is gondolom, hogy a szívetekre kell hallgatnotok, mit mond a Szent Szellem ezzel kapcsolatban nektek és engedelmeskedni szavának.

 Isten szeret titeket és kegyelmes, irgalmas, a töredelmes szívet, azt, aki őszintén keresi Őt, nem veti meg, dicsőség Istennek!   ok25

 Áldott napot nektek!   ok21

 szeretettel Kamilla    cw6

2012. Május 02. - 14:52:24
Válasz #58

vatamas

 • Vendég
Sziasztok!

Idézet
Minden keleti gyógymód az okkultizmusba tartozik, mert okkult szellemi háttere van.

Teljesen egyetértek, kibővíteném a felsorolással.
Akupunktúra

Más néven gyógyítás tűkkel, a hagyományos kínai orvoslás egyik legrégebbi módszere. Alkalmazója az élő test energiarendszeréhez tartozó fontos energetikai helyeken, más néven az akupunktúrás pontokban a külön az erre a célra készített rugalmas tűk alkalmazásával serkenti a bioenergia áramlását. A tűket a bőr és az irharéteg között található ilyen pontokba szúrják, s az így kiváltott ingerrel segítik az energiaáramlást. Az akupunktúrás pontok a test láthatatlan energiacsatornái, az ún. meridiánok mentén helyezkednek el. A tűszúrások szabaddá teszik, visszafogják vagy fokozzák a meridiánokban az energia áramlását. Újabban a szájüregben, a nyálkahártya alatti akupunktúrás pontok ingerlésével is végeznek ilyen műveleteket. Akupunktúrával való gyógyítást csak arra kiképzett és megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező orvos végezhet.

Pránanadi

"A pránanadi az önzetlen szeretet kifejezése mindenhol, mindenkinek, élőnek és élettelennek egyaránt." A 3000 éves múltra visszatekintő pránanadi terápia a lélek és a test betegségeit egyaránt képes gyógyítani, azaz a test-lélek-szellem teljességében hat. A pránanadi szanszkrit eredetű összetett szó. A prána jelentése abszolút energia, univerzális életérő. A nadi jelentése csatorna, folyam, ér, cső. A pránanadi jelentése abszolút energia csatorna, univerzális életerő csatorna. A prána, azaz az életerő az energiatesten áthatolva, az energiaközpontok, a csakrák segítségével szívódik fel. A nadik, azaz a csatornák segítenek abban, hogy az életerő szétáradhasson a testünkben. Ahhoz, hogy testünket és lelkünket meggyógyítsuk, az egész testet behálózó nadik megtisztítása a cél, méghozzá a prána által. Amíg a nadik nem tiszták, addig szabadon áramolhatnak a negatív tudattartalmak és a kellemetlen pszichikai állapotok. A művelet elvégzése után azonban testünk és lelkünk mentessé válik a szennyeződésektől, így a harmónia is visszaállhat. A pránanadi sokak számára az energetikai gyógyászatba való belépést jelenti, ami érthető is, hiszen igen egyszerűen megtanulható és alkalmazható hatékony módszer. A több ezer éve élő láncolaton hangolt pránanadi több fokozatból áll. Az első erőteljesebben a fizikai testre hat, a második alapvetően mentális hatású és lehetővé teszi az energia közvetítését a tér és az idő korlátain túl is. Mindkét fokozat intenzív testi, lelki gyógyulást hoz, megnyitva az éntől független energia útját belső lényünkön át. A további fokozatok a magasabb szintű segítségnyújtást, valamint a módszer átadását teszik lehetővé.

Kineziológia

Görög szóösszetétel, a kinesis mozgást, a logos pedig tudományt jelent. Mint holisztikus gyógyító és személyiségfejlesztő módszer, a kineziológia szervezetünk szabad energiaáramlásának biztosítását, az energiák útjában álló akadályok feloldását célozza, bármilyen témára vonatkozóan, amelyben jobbulást, pozitív változást szeretnénk elérni.

Kristálygyógyászat

A kristálygyógyászat az emberiség egyik legősibb gyógymódja. Már Lemúriában, vagy Atlantiszon is igen behatóan foglalkoztak vele. A kristályokkal történő gyógyítás szinte minden területet érintő terápia forma, hiszen hatással van a testre, a lélekre és a szellemre. A gyógykövek felhasználásával szabályozó és kiegyensúlyozó hatást lehet kifejteni a megváltozott rezgésekre. Alkalmazásuk leggyakoribb módja, hogy testünkön ékszerként viseljük őket. Függőként, láncon, fülbevalóként, gyűrűként vagy karkötőként.

Jóga

A "jóga" szó általánosságban mindenféle aszketikus technika és meditációs módszer megnevezésére szolgál. Ez a több ezer éves bölcseleti rendszer megadja a választ az emberi sorssal kapcsolatos kérdésekre. Nem csak elméleti állításokat tartalmaz, hanem gyakorlati megtapasztalható utat kínál a felszabadulásra. Gondolkodásunk és cselekvéseink igazi gyökerét tudattalan és láthatatlan energiák alkotják. Amikor tudatára ébredünk személyiségünk tudattalan szintjeinek és az őket érő hatásoknak és törvényeknek, megtettük az első lépést az önmegismerés és önmegvalósítás felé. Ez azt is jelenti, hogy a szűk látókörű egót számos burkával-olyannal mint a neveltetés, szokások, konvenció - lépésről lépésre levetkőzzük és az Isteni Önvalót köszöntjük, mely a valódi természetünk. Az emberi nyomorúság nem Isteni büntetés, nem is hajdani bűnbeesés, hanem a tudatlanság következménye, s nem is bármely tudatlanságé, hanem a szellem igazi természetét illetőé, vagyis ha összetévesztjük a szellemet a pszichomentális tapasztalatokkal. A metafizikai tudás az, amivel a tudatlanságot legyőzhetjük, s amely a tanítványt a megvilágosodás küszöbéig, vagyis igazi Énjéhez elvezeti. Minden ember magában hordozza egy beteljesült, boldog létezés alapjait, és aki komolyan keresi az igazságot annak meg is nyílik az oda vezető út. A jóga minden ember számára lehetővé teszi, hogy megtalálja igaz természetét.

Reiki

A Dr. Mikao Usui által mintegy 150 évvel ezelőtt újra felfedezett gyógyító rendszer egy kézrátételes ősi tibeti gyógymód, mely az univerzális életerőre épül. Oda áramlik, ahol a kezelt személynek a legnagyobb szüksége van rá. A Reiki energiát közvetítő egy csatornaként működik, akin keresztül az energia a kezelt személy testébe áramlik. Világnézetre való tekintet nélkül működik, nem ellentétes egyetlen vallás vagy felekezet tanításaival sem. A Reiki elsajátítása és használata mindenki számára hasznos, mert hosszútávon testileg és lelkileg nagyobb harmóniát és kiegyensúlyozottságot biztosít, így segíti az egészség megőrzését. A Reiki segítségével önmagunkkal és környezetünkkel való kapcsolatunk harmonikusabbá, szeretetteljesebbé és megértőbbé válik.

Thaimasszázs

Az ősi távol-keleti gyógymódok egyike, amely a csontkovácsok bibliájának tekinthető. Az egyik legősibb, legnépszerűbb és leghatékonyabb keleti gyógymód. Több ezer éves múltra tekint vissza, a jógából fejlődött ki. Sokáig szájról-szájra terjedt, majd 1832-ben III. Rama király bevésette a fogásokat a What Po templom falába, s ez a csodálatos hely ma is a masszázsképzés központja Thaiföldön. A nyugati masszázstechnikákkal ellentétben a thai masszázs nem elsősorban az izomzat megdolgozására fekteti a hangsúlyt, hanem a test energetikai egyensúlyát igyekszik helyreállítani a test energiavonalain történő masszázzsal. A fizikai test, az izmok gyúrása helyett, az ember energiatestével foglalkozik. A meridiánok és izületek energetikai blokkjainak oldására, izületek ki- és helyremozgatására alkalmas.Ha az ember egészséges az energia akadálytalanul áramlik a testében. Ha ez a harmónia megbomlik pl. stressz, helytelen életvitel, táplálkozás stb. hatására, előbb vagy utóbb különféle betegségek jelentkeznek. A thai masszázs technikáját tekintve is teljesen eltér a nyugati masszázsoktól. A thai masszázst a földön, ruhában végzik; a masszőr nem csak a kezét, hanem teljes testét használja a masszázshoz. A thai masszázs, több mint masszázs: ötvözi az akupresszúra, jóga, reflexológia elemeit. Kilazítja az ízületeket, nyújtja az izmokat, stimulálja a különböző szerveket, vitalizálja és felüdíti a testet és a lelket egyaránt. Gyógymasszőri ismeretek és orvosi felügyelet nélkül csak egészséges emberen végezhető.

Színterápia

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a különböző színek különféle hangulatokat váltanak ki belőlünk. A színek gyógyító és közérzetjavító hatása megsokszorozódik a színterápia használatával. Pótolja az elveszett energiát, javítja a memóriát és az ellenállóképességet, oldja a stresszt, enyhíti az emésztési panaszokat, élénkít, frissít, fiatalít. A színterápia harmóniát teremt lekünkben, és nyugalmat hozhat számunkra.

Fényterápia

Amikor a keleti orvoslás és a nyugati orvostudomány összefog, hogy közösen létrehozzon egy olyan kezelési módszert, mely mindkettejük tudásán alapul, abból érdekes dolgok születhetnek. Érdekesek, de nem haszontalanok.

Aromaterápia

Az aromaterápia eredete évezredekre nyúlik vissza. Ez egy egzotikus gyógymód, ugyanakkor drámaian hatásos lehet. Napjainkban ismét divatba jött, főleg stressz oldására használják. A gumiból, gyantából, fakéregből és virágszirmokból kivont értékes illóolajokat - kellemes illatuk miatt - már az ókori egyiptomiak is fölhasználták, részben gyógyszerként, részben vallási célokra. Indiában szertartásokon és gyógyításra használták őket. Kínában az akupunktúra mellett a növényi kivonatokat is századok óta alkalmazzák kiegészítő kezelésként.

Zeneterápia

A zeneterápia olyan eljárás, mely a zenét, mint eszközt alkalmazza a megelőzés, a személyiségfejlesztés, önismeret, korrekció, gyógyítás, és a rehabilitáció területén. A zeneterapeuta feladata, hogy a figyelme és gyakorlata segítségével a pszichés energiákat a pozitív változás irányába igyekezzen eljuttatni a belső, önsegítő, változtató, gyógyító folyamat elérése érdekében.


Hangtál terápia

A hangtálak alkalmazása a gyógyításban régóta, széles körben elterjedt a keleti tradíciókban. Megtalálhatók többek között a mongol, tibeti, indiai, kínai gyógyászatban is. A hangtálak több, általában 8 - 12 különböző fém ötvözetéből készült, behangolt fémtálak (minden egyes fém más energetikai minőséget, analógiás jellemzőket - pl. bolygók - képvisel). A bennünket körülvevő világban mindennek energiája, és rezgése van. Talán a hangokkal való kapcsolatnál érezhető, érzékelhető ez számunkra a legkönnyebben. A különböző mélységű és magasságú hangok magasabban, illetve mélyebben rezonálnak. Mivel a hangok által képzett rezgések is kimutathatóan gyógyító, harmonizáló hatással bírnak, a hangtál terápiát lelki és fizikai megbetegedéseknél egyaránt használják. A hangtálakkal alkalmazott hangrezgés terápiában egyesül a fellépő hangok, a rezgések és energiák gyógyító hatása. Ezek fizikai, energetikai és tudati szinten segítenek az adott szinten fellépő blokkok kiegyenlítésében, valamint az ellazuláson túl az esetleg megrekedt természetes öngyógyító folyamatok beindításában.

EFT

Az EFT (az Érzelmi Felszabadítás Technikája) egy alternatív gyógyító, öngyógyító és személyiségfejlesztő módszer. Az EFT mögött az az elmélet áll, hogy minden rossz érzésünket és így a betegségeinket is a szervezet energiaáramlásának zavarai okozzák. Az EFT kezelés során az úgynevezett meridián pontokat kopogtatják, miközben a negatív érzelmekre koncentrálnak, és pozitív megerősítéseket mondanak. Ez az eljárás az EFT gyakorlói szerint megváltoztatja a szervezet energiarendszerét és helyreállítja azt.


********************************************************************************
                                                                   


Kívánom, hogy az egész családnak sikerüljön megtapasztalni a názáreti Jézus Krisztus gyógyító erejét!  Egy jó könyv: Krisztus a gyógyító (F. F. Boswort)
üdv.tamás

2012. Augusztus 05. - 15:57:39
Válasz #59

mariann72

 • Vendég


Ezt az írásomat ajánlom minden természetgyógyásznak aki, akár tudtán kívül is, de beleesett a sátán alattomos csapdájába úgy mint én. Hiszen a természetgyógyászat nagyon kevés kivétellel magán hordozza a "new age" mozgalom hamis tanításainak a jegyeit. Mint pl: reinkarnáció, energiaátadás, stb....

Ezzel az írásommal szeretnék rávilágítani a csapda lényegére és, hogy ebből mi a kivezető út. Ha te is természetgyógyász vagy akkor kérlek olvasd végig és gondolkozz el rajta. Neked is szeretnék segítséget nyújtani, hogy meg tudj szabadulni a sátánnak ebből a fondorlatos csapdájából. Rajtad áll, hogy ezután hogyan döntesz, de hidd el nagyon nagy a tét.

ÖRÖK ÉLET,vagy ÖRÖK KÁRHOZAT.

Előre elnézést kérek mindenkitől, a néhol talán keményebben fogalmazott mondataimért, de sok helyen csak így tudok nyomatékot adni a mondanivalómnak.

 A természetgyógyászat csapdáiNapjainkban sokszor olvasunk, látunk, hallunk, csodálatos "gyógyulásokról" a Tv-ben, újságban, rádióban. Ezeket a "gyógyításokat" a természetgyógyászat különböző ágait képviselő gyógyítók végzik, és kapják érte az elismerést a betegeiktől. A gyógyítási tevékenység megnevezése már szinte követhetetlen mert minden nap megjelenik valami új hangzatos nevű "csodagyógyítás" ami a figyelemfelkeltő nevével magához csalogatja a gyógyulni vágyókat. A gyógyítás történhet drágakövekkel, univerzális energiával, kézrátétellel stb.... A lényege mindegyiknek ugyanaz. A "gyógyító" energia közvetítése. A betegek néha meg is tapasztalják a gyógyulást, amit sok esetben vissza is jeleznek a "gyógyítójuknak".

A természetgyógyászat ott válik okkultizmussá, amikor már természetfölötti szellemi erőkkel akarsz együttműködni és energiát akarsz a betegeknek átadni.
Mivel minden ember szeretne egészséges lenni, szivesen keresnek fel olyan természetgyógyászokat akik a hagyományos orvosi gyógyítás adta lehetőségek helyett misztikus, jó hangzású "csodadoktorként" hirdetik vagy terjesztik a tudományukat. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen gyógymódok megfizetésére sokszor igen mélyen a zsebébe kell nyúlnia a gyógyulni vágyó betegeknek. Tisztelet a kivételnek akik nem kérnek pénzt a gyógyításért, bár ez őket sem mentesíti az általában a természetgyógyászokra jellemző okkult tevékenységtől, amire még a későbbiekben rávilágítok és a Bibliai igék alapján bebizonyítom, hogy hamisak a tanításaik.

Vizsgáljuk meg, hogy a természetgyógyászat által bekövetkezett gyógyulásoknak mi a háttere. Honnan és kitől származik a gyógyító energia és a gyógyító erő.
Magam részéről egyetlen személyt ismerek el gyógyítóként és mesterként, és Ő Jézus, aki napjainkban is gyógyít, és ezt a gyógyító energiát azoknak a gyógyítóknak adja akik ezt kiérdemlik, az Istenbe vetett hitük által, és csakis ők tudják közvetíteni ezeket az energiákat a betegek felé. Ezek a gyógyulások az igazi hit által történő gyógyulások amik az betegért elmondott imák által hatnak. Ezek az energiák Jézuson keresztül közvetítődnek az Atyától a beteg emberre. Minden olyan igazi keresztyénnek akinek a szellemi érettsége megengedi közvetíteni a gyógyító energiát, lehetőségében áll a betegekre tenni a kezét és imában kérni a gyógyulást egy másik emberért.
Tehát, hogyha a gyógyító energia nem az Atyától származik akkor könnyű kitalálni, hogy kitől jön. Természetesen csakis a sátántól jöhet.
Mivel ezeket a gyógyító energiákat nem tudjuk kimutatni, megmérni Pl. műszerrel, hogy honnan származik, akkor mégis, hogyan lehet az energia eredetét egyértelműen bebizonyítani? A válasz nagyon egyszerű. A Biblia által, a Bibliai igékkel.

A Bibliát hitelesnek tartó keresztyének meg vannak róla győződve, hogy a szentírás ami másfél évezredig íródott, az hiteles információkat tartalmaz az elejétől a végéig, és Isten szavát és üzenetét közvetíti. Az Úr a Bibliában mindent elmond nekünk amire ebben a földi életünkben szükség van. Minden amit leír az eddig is menetrendszerűen bekövetkezett, és ezután is be fog következni. Egyetlen vallás által közölt prófécia sem teljesedett be teljes mértékben csak a Biblia által közölteké.

A Biblia azt tanítja, hogy az ember számára az egyetlen megengedett legális út, kapcsolatteremtés, kommunikációs lehetőség a természetfölötti világgal kizárólag Jézus Krisztuson át vezet.
Tehát az Atyát az ember egyedül Jézus Krisztuson át közelítheti meg.

Ján. 14.6." Én vagyok az út,az igazság és az élet,senki nem mehet az Atyához,hanemha énáltalam "

A következő igékből egyértelműen kiderül, hogy az Isten milyen tevékenységektől tilt el bennünket.

V móz. 9-14
9. Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
10.Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
11.Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
12.Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
13.Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
14.Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.

                                                             


Az emberek számára a Bibliai kijelentések meghatározzák, hogy miként kell és hogyan nem szabad élni a földi életünket. Ha valaki megszegi ezeket a szabályokat az bűnt követ el, ami felelősségrevonást von maga után.
Amikor azt mondom "bűnt követ el" azzal azt értem, hogy megszegi az Atya parancsolatát és ezzel a cselekedetével utat nyit az ördögnek. Amikor azt mondom, hogy " felelősségrevonást von maga után" azt értem, hogy Jézust megkerülve utat nyit az ördögnek aki ezek után jogosan igényt tart a parancsolat megszegőjének a lelkére, mert ő saját maga nyitotta ki az ajtót a gonosz számára. Az ilyen ember az Atya ellen követ el bűnt és neki tartozik érte felelősséggel.

A természetgyógyászatnak különböző ágait és a gyógyításra jellemző tulajdonságait / mint Pl: kozmikus energia, aura, energiaátadás stb.../a "new age" foglalja magába. A különböző gyógyítási ágak közötti  hangzatos ágak / mint Pl: reiki,jóga,agykontroll / figyelemfelkeltő neveikkel magukra vonják az egészségi problémákkal küzdő emberek figyelmét, akiknek a klinikai orvoslás már nem tud a betegségükre hatékony gyógyítást adni. A gyanútlan, életét féltő, gyógyulni akaró ember figyelmének a középpontjába kerülnek ezek a manapság gombamódra szaporodó praktikák, mit sem sejtve arról, hogy a gyógyítás során milyen ellenőrizhetetlen szellemi erőknek teszi ki magát, és, hogy az ideiglenesen kapott látszólagos gyógyulása milyen lelki következményekkel járhat.
                                                                                               

A gyógyító, a mestere beavatása által összeköttetésbe kerül egy ellenőrizhetetlen energiával. A beavatás után az erő jön .De honnan? A gyógyító a beteget az ebből az energiacsatornából jövő erővel kezeli. A kezelés után, látszólagos  gyógyulások történhetnek, bár ez betudható a hagyományos orvoslásból ismert placebo hatásnak is, ami annyit jelent, hogy a beteg attól gyógyul meg amibe vagy akibe hisz. Ha az infúziójába csak só van de ő azt hiszi, hogy az gyógyszer akkor meggyógyul tőle. A mi esetünkben a beteg a gyógyítóba veti a bizalmát és azért következik be az ideiglenes gyógyulás. Azért is mondok " ideiglenes gyógyulást" mert, ugyan kiűzhetnek valakiből démonokat és ennek hatására meggyógyul de a démon utána visszajön másik hét démonnal akik nálánál még sokkal gonoszabbak és ezután a beteg még rosszabb állapotba fog kerülni mint azt megelőzően.

Mátét 12,45     
Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.

Tehát több rosszat csinálnak vele mint jót.


Egy megtért keresztyénnek nincs szüksége természetgyógyászra!!!
Ha az Úr megbocsájtja a bűneit, ő saját maga is kérheti Jézustól a gyógyulást. Nincs szüksége semmilyen okkult praktikákon keresztül kapott ellenőrizhetetlen helyről jövő energiákra amit ezek a hangzatos névvel illetett "gyógyítók" közvetítenek.
A weblapom " Imák" c. oldalán minden megtérni és gyógyulni vágyó ember megtalálja az üdvösséghez, Jézushoz vezető utat, és a szívből szóló bűnbocsánatkérése után, Jézustól megkaphatja, az Atya döntése alapján a gyógyulást.Jézus gyógyításai nyomán egyaránt testi és lelki gyógyulások is bekövetkeztek, ami csak így együtt tud hatékony gyógyulást hozni a beteg számára. A gyógyítók energiacsatornáin érkező erők csak testi gyógyulásokat eredményeznek. Eközben a beteg lelkét kiteszik ezen sötét erők befolyásának. Véleményem szerint, hogyha a beteg megtért keresztyén és Istenhívő ezek a sötét energiák nem hatnak rá és ilyen esetben nem történik gyógyulás sem. Ezek a sötét "gyógyító" erők csak azokra hatnak akik nem Istenhívők hanem a világ emberei. Őnáluk látványos gyógyulás is bekövetkezhet. Ez azért van mert a sötét erők nem tudnak és nem is gyógyítanak keresztyén Istenhívő embereket.

Mint már említettem az ördög lelkeket próbál szerezni bármi áron is, hazugsággal, csalással és még úgy is, hogy beöltözik a világosság angyalának, hogy még a hívőket is elhitesse. Sajnos sok keresztyén esik áldozatul a csapdáinak. Hogyha szabad akaratunkból átadjuk magunkat a természetgyógyásztól származó energiáknak, a testünk ugyan fizikálisan mutathat gyógyulást, de mivel az energiát az ördög adta hozzá úgy előbb vagy utóbb be is fogja érte nyújtani a számláját. Tehát igényt tart a lelkünkre, mivel a földön egyfolytában folyik a harc a lelkekért. A Jó Isten a szeretete által, a sátán a fondorlatai és cselszövései által szerzi a lelkeket. Te kihez akarsz tartozni? Az úrhoz? Akkor, hogyha beteg vagy az egyedüli gyógymód a betegségedre csakis és egyedül Jézus lehet.

A természetgyógyász a gyógyításai során a természetfölötti szellemvilág igénybevételével jut információhoz, a beteg állapotával és más egyéb dolgokkal kapcsolatban. Mivel a Jó Isten szigorúan megtiltott minden természetfölöttivel történő kapcsolatfelvételt így az információ ami a különböző segédeszközökön keresztül érkezik / Pl: inga , szenzibil, lengyelbot stb..../  csakis a sátántól jöhet, mivel ő megad minden információt csakhogy elhitesse, hogy az a gyógyítás a Jó Istentől származik.

Megjegyzés: Azok a természetgyógyászok akik a méréseikhez olyan segédeszközöket vesznek igénybe mint Pl. az inga, szenzibil, lengyelbot stb... szeretném elmondani, hogy ezek az eszközök sohasem mérnek 100%-osan hiába is mutatják azt, mivel az Atya nem támogatja a természetfölöttitől szerzett információ ilyen módját. Mivel az Atya nem támogatja, sőt megtiltja a szellemvilággal történő kapcsolatfelvételt, így ezeknek az eszközöknek a működtetője csakis egyvalaki lehet, a sátán. De mivel el akarja hitetni a gyógyítóval, hogy a gyógyítása Isteni eredetű így 90%-ban mindig az igazságot mutatja az eszköze. A fennmaradó 10%  az viszont hazugság, és ez a 10% változtatja meg az egész információ lényegét, mondanivalóját.

Minden ilyen eszköz okkult tárgynak minősül mivel az információszerzés eszközét képezik és ezzel a Jó Isten által tiltott területről szereznek "illegálisan" információt. A legális információszerzés csakis Jézuson keresztül történhet. A tiltott területről kerülő úton megszerzett információ az Atya büntetését vonja maga után.                                                                                                                 
Információkat a Jó Istentől csak az a magas szellemi érettségű ember kaphat aki hallja az Atya hangját direktbe, a Karizmákon keresztül, normál ébrenléti állapotába. Nincs transzállapotban, és nem adja át a testét olyan túlvilági szellemeknek akik hiányos ellenőrizhetetlen információkkal akarják közölni magukat a túlvilágról. Őket nevezik médiumoknak. A látókat látószellemek a jósokat a jövendőmondás szellemei segítik, nem Isten szellemei.

Ap.csel.16. 16 Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajt a jövendőmondásával.

Mint volt természetgyógyász engemet is csábított a beavatások által kapott átlagon felüli tudás, képesség a természetfölötti erők irányítására, beavatkozás azokba a folyamatokba amikre csak a Jó Isten hivatott. De hála az Úrnak megmutatta nekem ebből a csapdából a kivezető utat. Az igazság utáni állandó tudásvágyam által, az emberek iránt érzett állandó szeretetemmel,  a Szent Szellem olyan könyvesboltokba vezetett, olyan internetes oldalakra irányított, olyan emberekkel hozott össze, akiktől és ahonnét összeszedtem azokat a fontos információkat ami megvilágította számomra, hogy tudtomon és akaratomon kívül ,sajnos én is beleestem az ördög csapdájába.
Amikor ez számomra világossá vált, rögtön keresni kezdtem ebből a csapdából a kivezető utat. A Szent Szellem ezt is megmutatta. Dicsőség az Úrnak. Az Úr neked is megmutatja a kivezető utat. Hogyha most magadra ismertél a leírásból és úgy érzed te is beleestél ebbe a csapdába akkor kérd az Urat, hogy mutassa meg a kivezető utat.

Visszatérve a gyógyításra. Isten nem azért teremtett bennünket, hogy betegek legyünk, hogy szegények legyünk, hogy szenvedjünk egy életen át. Isten különleges céllal teremtette a földünket és rá minket az embereket.
Az Úr, az első emberpárnak Ádámnak és Évának hatalmat adott a föld felett, hogy uralkodjanak rajta, és örök életűnek teremtette őket. De a sátán, kígyó képében rávette őket, hogy egyenek a tiltott fának a gyümölcséből, de ezzel  elbuktak és ezáltal halandók lettek, megismerték a bűnt. Ezzel a sátánnak adatott át a hatalom a föld felett, ami a mai napig nem változott.Tehát az, hogy Isten eltilt bennünket a varázslástól, ezektől a "gyógyító" technikáktól, ez annak a bizonyítéka, hogy történhetnek gyógyulások.  Hiszen miért tiltana el Isten attól ami nem működik? Akkor mégis miért tilt?  Nyilvánvalóan azért mert ez veszélyes számunkra. Azért veszélyes, mert olyan természetfölötti szellemi lényekkel kerülnénk kapcsolatba, akik nem az emberek gyógyulását, hanem a halálát akarják, és ezáltal megszerezni a lelkét.
Tehát, hogyha Isten eltilt a varázslástól akkor nyilván nem segít benne, márpedig, ha a gyógyítások mégis működnek akkor csakis egy helyről jöhet a gyógyító erő a sátántól. Jézus világosan megmondta. Én vagyok az egyedüli út és ajtó az Atyához. Aki nem rajtam keresztül érkezik az azért jön, hogy lopjon, öljön, és hazudjon.

János 10,1
Bizony, bizony mondom néktek:  Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.

Tehát aki ezt az ajtót megkerülve akar a természetfölötti szellemvilággal kapcsolatot teremteni azt csakis a sátánnal léphet kapcsolatba. A látható világ el van választva a láthatatlantól, a láthatatlan határán van a természetfölötti világ. Aki átlépi ezt a határt az kapcsolatba kerül a természetfölötti világgal, ahol vagy az Istennel vagy a sátánnal találkozik. Tehát Istennek és sátánnak is van egy láthatatlan természetfölötti birodalma de Istené fölötte áll a sátánénak is. Amint már említettem az Atyával kapcsolatba lépni Jézuson át lehetséges, mivel ő az ajtó, és csak és egyedül az ima által a megtérés és bűnbocsánat után.

 Amint már említettem a sátán azért jön, hogy megöljön. Ez nem a fizikai testünk halálára vonatkozik, bár manipulációival, fondorlatos cselszövéseivel olyan helyzetet is tud teremteni, hogy akár fizikai halál is bekövetkezhet.
Az " azért jön, hogy megöljön" kifejezést a szellemi és lelki halálra értem. Ő már tudja, hogy elveszett, mert Jézus legyőzte 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten, de minél több lelket akar magával rántani a pokol mélyére. A pokol az örök kárhozatra való ítéltetést, az örökké tartó szenvedést jelenti. Mondom ÖRÖKKÉ TARTÓ SZENVEDÉST jelenti. Hogy mit is jelent ez? Azt, hogy sohasem lesz vége a sok szörnyűségnek. Az a lélek aki a pokolba kerül egy örökké valóságon keresztül fog szenvedni, ami azt jelenti soha nem lesz vége a kínoknak. A pokolban is működnek az érzékszervek, ugyanolyan fájdalmat lehet érezni mint a fizikai testben itt a földön. A szenvedéseknek vannak fokozatai kinek-kinek a bűne mértékében.Te hová szeretnél jutni?

Akit még mindig nem győztem meg az Isten által tiltott terület megsértéséért járó büntetés szörnyűségéről, az nézze meg Bill Wiese " 23 perc a pokolban " c. videóját amit az alábbi linken lehet elérni.
http://havannacsoport.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=213114


vagy pedig olvassa el a könyvét.Van más lehetőséged is minthogy örök kárhoztatásra ítéld magad.

A másik lehetőséged az ÖRÖK ÉLET. Hát nem sokkal jobban hangzik ez?
Az örök élet azt jelenti, hogy egy örökkévalóságon át együtt lehetsz Jézussal, az Atyával, Szent Lélekkel. Hát kívánhat magának valaki is ennél szebb és csodálatosabb jövőt? Hogy el tudsz beszélgetni a világmindenség teremtőjével, Jézussal, és a Bibliából megismert szentekkel? Én nem tudok elképzelni ennél szebb és csodálatosabb dolgot és sorsot.

Megéri az neked, hogy ebben a rövid földi életedben olyan varázslásokba kezdesz, ami miatt nem juthatsz be az örök életbe? Szerintem a varázslás összes tudománya sem ér annyit. A természetgyógyászok általi gyógyítás is a varázsláshoz tartozik, mert nem Jézustól való. A Klinikai orvoslást az orvostudományt, azért kaptuk Istentől, hogy legyen lehetősége az embernek gyógyulni. Ezt még kiegészíthetjük a természet adta lehetőségekkel. Pl: Napkúra, vízkúra, rendszeres mozgás, gyógynövények, masszázs.

Nagyon nagy a tét. Örök élet vagy örök kárhoztatás. A változtatásra mindig van lehetőséged ha megvallod bűneidet az Atyának, és megtérsz. Hogyha mégis egy határozott döntéssel hátat akarsz fordítani az okkult tudományoknak, akkor sietned kell mert bármelyik nap lehet az utolsó is arra, hogy üdvözülhess. Tedd meg most.

Mark 13,32     
Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.

Minden este olyan tudattal feküdj le, hogy mindent megtettél a lelked üdvösségéért. Kérdezd meg magadtól. Megtettem mindent az üdvösségemért?

Betegség a földön azért létezhet mert az ember elszakadt Istentől. A bűn nem egyenlő a vétekkel. A bűn az ember Istentől elfordult állapotát jelenti. A bűnnel bejött a betegség is és a halál is.

Róma 6.23
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

A gyanús praktikákkal gyógyítók a saját védelmükre, sokszor a beteg gyógyulására hivatkoznak " de hát gyógyulnak a betegeim"  mondják. De ez akkor sem mentesíti a gyógyítót, hogy Isten által tiltott területre hatolt be.
Nem az a kérdés, hogy történnek-e gyógyulások vagy sem, hanem az, hogy hagyjuk-e magunkat becsapni a világosság angyalának öltözött ördögnek és hogy, ezáltal utat nyitunk-e a sötét erőknek az okkultizmusnak az életünkben.

A sátán a célját, a természetgyógyászokon keresztül tudja leghatékonyabban elérni úgy, hogy az Isten és az ember közötti bizalmat lerombolja, szétzúzza.     Az a célja, hogy az ember, ne Jézusba vesse a bizalmát hanem valaki másba, mondjuk a természetgyógyászba. Hogyha ez sikerül neki, már el is érte a célját mert Jézus kikerül a beteg figyelmének a központjából, tehát eltereli a figyelmet Jézusról. Az ördög meg örül, mert megint sikerült valakit becsapnia.

Ez ugyanolyan mint mikor jeleket tesz, csodákat csinál, Pl.könnyező Mária szobor, Ufók stb....azért, hogy az emberek akik amúgy is fogékonyak a csodákra, ezekre a dolgokra irányítsák a figyelmüket. Azt az embert akinek nem Jézusban van a bizodalma, a sátán megkötözi és lehet, hogy soha nem tudja meg, hogy miért is teremtette a Jó Isten őt a földre, hogy milyen feladattal bízta meg. Hogyha nem tudja meg mi a földi létének a célja soha nem fog tudni üdvözülni. Mindenki egy életet kap erre a feladatára hogyha ezt eltékozolja, akkor soha nem fogja megtudni, hogy milyen az örök élet és a mennyország.

A cikk elkészítésében sok segítséget nyújtott Dr. Erdélyi Judit orvos

" Természetgyógyászat az ige mérlegén" c. könyve. Mindenkinek ajánlom elolvasásra.
 

És végül szeretném mindenkinek a figyelmét ráirányítani Máté evangéliuma

15-23-ig igéire.


15.     Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.

16.     Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?

17.     Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.

18.     Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

19.     Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.

20.     Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

21.     Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

22.     Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

23.     És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

 

A SZABADULÁS MÓDJA A SÁTÁN CSAPDÁJÁBÓL:

 A következő pár mondat azoknak a természetgyógyászoknak szól akik megszívlelik az írásomat és abba szeretnék hagyni ezt az Isten akaratának ellentmondó tevékenységet.

Első lépés a szabadulásra: Egy határozott döntéssel abba kell hagynod ezt a tevékenységedet. Meg kell térned. Pontot kell tenni a végére és elindulni az Atya felé vezető úton. Fel kell hagynod teljes mértékben mindenféle okkult praktikával.  / Megtérési ima az "Imák" oldalon /

Második lépés: Istennek  valld meg ezt a bűnödet, hogy Isten ellenes tevékenységbe kezdtél. Ha nem vallod meg ezt a bűnödet akkor nem fogsz tudni kilépni belőle mert nem enged el a másik oldal. A mostani megkötözött állapotod csak akkor oldódhat, ha tiszta szivedből a száddal kimondva megvallod.

Harmadik lépés: Bűnbocsánatot kell kérned.

Negyedik lépés: Teljes és hatékony szabadulás csak akkor érhető el és csak akkor várható, hogyha bemerítkezünk.

F.I.

                             

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu