Szerző Téma: Amit az Úrtól kaptam!  (Megtekintve 3899 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

2014. Január 11. - 16:09:54

Nem elérhető ildiko46

 • újonc tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 49
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 30. - 09:05:59
 • Isten gyermeke!
 • Regisztrált: 08/08/2010
   • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER  vf26 vf22 vf24 vf0 vf0 vf1 vf20 wr01

ehhez szeretném áldott testvéreim ha hozzá szólnátok hogy ki mit gondol
lehet a dicséret Szellemi fegyver??


 én találtam pár igét ezzel kapcsolatosan:2 Krónika: 5: 12-14:Annakokáért az énekes Léviták mind, amennyien valának, Asáf, Hémán, Jedutun, az ő fiaik és testvéreik fehér ruhákban, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal állanak vala napkelet felől az oltárnál és ő velök százhúsz kürtölő pap;13Mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztök vala egyenlőképpen zengeni az Úrnak dícséretére és tiszteletére.) És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dícsérvén az Urat, hogy ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága: akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel,14Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Istennek házát. zsoltár 149:Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!2Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!3Dicsérjék az ő nevét tánccal; dobbal és hárfával zengjenek néki.4Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.5Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.6Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;7Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!8Hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.9Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve:100:4 Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!Kolossé:3:16:A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Csodálatos dolog áldani és magasztalni a Mindenhatót hálákat adni és dicsérni Őt! pray
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Mariann, samjoe, Harang
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

2014. Január 11. - 17:14:00
Válasz #1

Nem elérhető Lilla

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 3044
 • Ország: 00
 • Utoljára itt járt:Ma - 14:26:23
 • Regisztrált: 27/12/2009
Úgy gondolom, a kétélü Fegyver Isten Ígéje.

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
Zsid 4,12    

A dicsöítéshez pedig nagyon fontos:

Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.
Zsolt 51,17

Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
Jak 1,18

2014. Január 11. - 19:03:30
Válasz #2

Nem elérhető LoveChrist

 • fórumtag
 • ***
 • Hozzászólások: 200
 • Ország: us
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2017. Május 30. - 01:20:41
 • Senkiházi Testvér
 • Regisztrált: 15/05/2012
Igen, mind a dicsöités mind az imádás (ami 2 külön dolog) szellemi fegyverként használható és működik mint olyan a szellemvilágban. Emellett még sok más dolog is lehet szellemi fegyver (még olyanok is amelyeket a Biblia nem nevez kifejezetten annak).

Az Isten Igéje a LEGFÖBB szellemi fegyver, védelmi is de inkább TÁMADÓ funkcionalitású (mint fegyver). 
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Január 11. - 20:49:12
Válasz #3

Kamilla

 • Vendég
Egy nagyszerű történet arról, hogy a dicséret miként szellemi fegyver:

2Krón 20. fejezet
Történt ezek után, hogy eljöttek Móáb fiai és Ammón fiai és velük más ammóniak is, hogy harcoljanak Jósáfát ellen.
 Amikor jött néhány hírhozó, és elmondta Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről, Arámból nagy sokaság jön ellene, és már Hacecón-Támárban, azaz Éngediben vannak, félni kezdett Jósáfát, és az URat kezdte keresni, és egész Júdában böjtöt hirdetett.
Erre összegyűltek a júdaiak, hogy az ÚR segítségét kérjék.
Júda összes városából eljöttek, hogy az ÚR segítségét kérjék.
És felállt Jósáfát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az ÚR házában az új udvar előtt, és ezt mondta: Ó, URam, atyáink Istene!
Nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki a népek minden országán uralkodsz?
A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincs, aki megállhatna veled szemben.
Ó, Istenünk!
Nem te űzted-e ki e föld lakóit a te néped, Izráel elől, és nem te adtad-e azt a te barátod, Ábrahám utódainak mindörökre?
Itt laktak, és itt építettek szent hajlékot nevednek, és ezt mondták:
Ha majd veszedelem jön ránk, háború, ítélet, dögvész vagy éhínség, megállunk e házban teelőtted (mert a te neved e házban van), és ha nyomorúságunkban hozzád kiáltunk, hallgass meg és szabadíts meg minket!
És most, íme, az ammóniak, a móábiak és a Széír hegyén lakók, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjenek Izráel fiai, amikor Egyiptom földjéről kijöttek, hanem mellettük mentek el, és így nem pusztították el őket; íme, ezek azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, amelyet örökségül adtál nekünk.
 Ó, Istenünk, nem ítéled meg őket?
Mert nincs bennünk erő e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, hanem csak terád néz a szemünk.

És az egész Júda ott állt az ÚR előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt.
 Akkor rászállt az ÚR lelke a gyülekezet körében Jahaziélre, aki Zekarjáhú fia, aki Benájá fia, az Jeiél fia, az Mattanjá fia, Ászáf fiai közül való lévita volt, és azt mondta:
- Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben laktok, és te, Jósáfát király, halljátok meg szavamat!
Így szól nektek az ÚR: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten.
Holnap szálljatok szembe velük!
Íme, ők a Cíc-hágón vonulnak majd fel, és rájuk találtok a völgy szélénél, Jerúél pusztájával szemben.
Nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az ÚR.
Júda és Jeruzsálem!
Ne féljetek és ne rettegjetek!
Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR!

Ekkor Jósáfát arcra borult a földön, és Júda és Jeruzsálem lakói is mindnyájan leborultak az ÚR színe előtt, és imádták az URat.
A kehátiak és a kórahiak fiai közül való léviták pedig fölálltak, hogy az URat, Izráel Istenét nagy fennszóval dicsérjék.

És kora reggel fölkészültek, és kivonultak Tekóa pusztájába.
Amikor kiindultak onnan, Jósáfát megállt, és azt mondta: Halljátok meg szavamat, Júda és Jeruzsálem lakói!
Bízzatok az ÚRban, a ti Istenetekben, és megerősít titeket.
Bízzatok prófétáiban, és szerencsések lesztek!

Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az ÚR énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben a sereg előtt menve, és énekeljék: Adjatok hálát az ÚRnak, mert örökkévaló az ő irgalmassága.

És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az ÚR ellenségeskedést szerzett az Ammón fiai és a Móábiak és a Széír hegyén lakók között, akik Júda ellen jöttek, és vereséget szenvedtek.
 Mert az Ammón és Móáb fiai a Széír hegyén lakók ellen támadtak, hogy levágják és elveszítsék őket.
És miután a Széír hegyén lakókat mind elpusztították, egymás pusztulását segítették elő.
Mire Júda népe a pusztai kilátóhelyhez érkezett, és a sokaság felé fordult, íme, csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg.

Akkor odament Jósáfát és hadinépe, hogy zsákmányoljanak.
Tömérdek kincset találtak náluk és a holttesteken drága szép ruhákat, melyeket lefosztottak róluk, olyan sokat, hogy alig bírták elvinni.
Harmadnapig szedték a zsákmányt, mert igen sok volt.
Negyednapon pedig az Áldás-völgyben gyűltek össze, hogy ott áldják az URat. Ezért nevezik azt a helyet Áldásvölgynek mindmáig.

Azután Júda és Jeruzsálem egész népe fejedelmükkel, Jósáfáttal együtt visszatért Jeruzsálembe nagy örömmel, mert örömet szerzett nekik az ÚR ellenségeik fölött.
Lantokkal, citerákkal és kürtökkel vonultak be Jeruzsálembe, az ÚR házához.
A környék minden királyságára Istentől való rettegés szállt, amikor meghallották, hogy az ÚR harcolt Izráel ellenségei ellen.
 Így megnyugodott Jósáfát országa, mert Isten nyugalmat adott neki mindenfelől.

         ok25     ms7   
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Január 12. - 19:15:11
Válasz #4

Kamilla

 • Vendég
Egy másik nagyszerű példa:

Apcs 16:16-40 
Történt pedig, hogy amikor imádkozásra mentünk, egy szolgálóleányka jött elénk, akiben jövendőmondás lelke volt, és aki urainak nagy hasznot hozott jövendőmondásával.
Ez követte Pált és minket, és így kiáltozott: Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik.
Ezt pedig több napon át művelte.
Pált azonban bosszantotta ez, és hátrafordulva azt mondta a léleknek: Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle!
És az még abban az órában kiment belőle.
 Annak urai pedig, amikor látták, hogy keresetük reménysége elveszett, megragadták Pált és Szilászt, és a piactérre, a hatóságok elé hurcolták őket.
Odavitték őket a bírákhoz, és azt mondták: Ezek az emberek megháborítják a városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk sem átvennünk, sem követnünk, mivelhogy rómaiak vagyunk.
 És velük együtt a sokaság is ellenük fordult, a bírák pedig letépették ruháikat, és megvesszőztették őket.

Miután sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy szigorúan őrizze őket.
 Az pedig a parancsnak megfelelően a belső börtönbe zárta őket, és lábukat kalodába szorította.
Éjféltájban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pedig hallgatták őket.

És hirtelen nagy földrengés támadt, úgyannyira, hogy megrendültek a börtön alapjai, és azonnal kinyílt minden ajtó, és a bilincsek mindenkiről leestek.
A börtönőr pedig álmából fölriadva látta, hogy nyitva vannak a börtön ajtajai, kivonta kardját, és meg akarta ölni magát, mert azt gondolta, hogy megszöktek a foglyok.
Pál azonban hangosan így kiáltott: Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk!
Az pedig világosságot kérve berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kihozta őket, és azt kérdezte: Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?
 Azok pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!

És hirdették neki az Úr igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak.
Ő pedig magához vette őket az éjszakának abban az órájában, kimosta őket sebeikből, és azonnal megkeresztelkedett az övéivel együtt.
 És bevitte őket a házába, asztalt terített nekik, és egész házanépével együtt örvendezett, hogy Istenben való hitre jutott.
Amikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a szolgákat ezzel az üzenettel: Bocsásd el azokat az embereket!
 A tömlöctartó pedig tudtára adta ezt az üzenetet Pálnak: A bírák ideküldtek, hogy bocsássalak el titeket, most tehát távozhattok, menjetek el békességgel!
Pál pedig azt mondta nekik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római polgárok vagyunk, és börtönbe vetettek, és most titokban akarnak bennünket kiküldeni?
Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki minket!
A szolgák pedig elmondták a bíráknak ezeket a szavakat, azok pedig megijedtek, amikor meghallották, hogy rómaiak.
Odamentek, és bocsánatot kértek tőlük, majd kikísérték őket, és kérték, hogy távozzanak a városból.
Ők pedig, ahogy kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és a testvéreket látva vigasztalták őket, majd eltávoztak.

          ok25
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Január 12. - 20:26:12
Válasz #5

Nem elérhető ildiko46

 • újonc tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 49
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 30. - 09:05:59
 • Isten gyermeke!
 • Regisztrált: 08/08/2010
   • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
igen ámen! köszönöm!!! yes1
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

2014. Január 12. - 20:30:26
Válasz #6

Nem elérhető ildiko46

 • újonc tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 49
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 30. - 09:05:59
 • Isten gyermeke!
 • Regisztrált: 08/08/2010
   • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
és miért kell Istent dicsérni? zsolt:107: 1:Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. zsolt: 107:8:Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért, Zsoltárok könyve:99:5   Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!Zsoltárok könyve:99:9   Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!Zsoltárok könyve:105:1   Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!Zsoltárok könyve:106:1   Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.Zsoltárok könyve:118:1   Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!Zsoltárok könyve:118:29   Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!Zsoltárok könyve:136:1   Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.Róma levél:15:11   És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. Zsoltárok könyve » 117. fejezet1Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!2Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

2014. Január 12. - 20:34:11
Válasz #7

Nem elérhető ildiko46

 • újonc tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 49
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 30. - 09:05:59
 • Isten gyermeke!
 • Regisztrált: 08/08/2010
   • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
A hit akcióban!!!  A dicséret erőteljes! A dicséret aktivizálja, működésbe hozza a hitedet, mint amikor a tested aktív, mozog és ez által megerősödik.Ehhez hasonlóan a hálaadás által működésbe hozott hit is megerősödik. Szeretem, amit ez az ige mond Ábrahámról: Hitetlenség sem ingatta meg őt Isten ígéretében. Mit jelent „inogni”?Inogni azt jelenti, hogy előre-hátra mozogsz, ami egy nagyon bizonytalan, megbízhatatlan állapot.A szellemi inogás, tántorgás az,amikor egyszer jobban, máskor kevésbé hiszelIsten ígéretében.Az ingadozás megmutatkozik szavainkban és tetteinkben. Amikor Isten ígéreteivel ellentétesen beszélsz, ingadozó és bizonytalan vagy. Figyeld meg, hogy ez a vers nem azt mondja, hogy Ábrahám sosem volt hitetlen vagy sosem kételkedett. Alapvetően azt mondja, hogy sosem hagyta, hogy ezek vezéreljék vagy megingassák őt abban, amit mond, tesz vagy gondol. Ő foglyul ejtette minden gondolatát és állhatatos volt Isten dicséretében és imádásában.A dicséret stabillá tesz és megerősít.Határozd ma el, hogy a hitedet működésbe fogod hozni hálaadással és az Ő dicséretével egész nap! Ahogy ezt teszed, megerősödsz és azt a győzedelmes életet fogod élni, amit Isten eltervezett számodra.Róma levél 4:20„Hitetlenség vagy bizalmatlanság sem ingatta meg őt Isten ígéretében, de ő megerősödött hitben, ahogy dicsérte és dicsőítette Istent”Bővített fordítás„Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,”Károli Gáspár fordításMond el ezt az imát: Mennyei Atyám, áldom a neved és köszönöm az életet. Hálát adok minden lélegzetvételért. Köszönöm az egészséget, erőt és az örömöt. Dicsérlek azért, mert bőségesen kielégíted minden szükségemet, ami által én áldás lehetek mások számára. Jézus nevében, Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

2014. Január 12. - 20:38:56
Válasz #8

Nem elérhető ildiko46

 • újonc tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 49
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 30. - 09:05:59
 • Isten gyermeke!
 • Regisztrált: 08/08/2010
   • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
én sokszor merítettem erőt a zsoltáros  szavaiból , mert csodálatosak a Dávid zsoltárai  például:


Zsoltárok 51,17 :
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.Zsoltárok 48,11 11 Amilyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.3 Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.
Zsoltárok 34,2 2 Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!Zsoltárok 40,4 4 És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

2014. Január 12. - 21:06:25
Válasz #9

Kamilla

 • Vendég
A hit akcióban!!!  A dicséret erőteljes! A dicséret aktivizálja, működésbe hozza a hitedet, mint amikor a tested aktív, mozog és ez által megerősödik.Ehhez hasonlóan a hálaadás által működésbe hozott hit is megerősödik. Szeretem, amit ez az ige mond Ábrahámról: Hitetlenség sem ingatta meg őt Isten ígéretében. Mit jelent „inogni”?Inogni azt jelenti, hogy előre-hátra mozogsz, ami egy nagyon bizonytalan, megbízhatatlan állapot.A szellemi inogás, tántorgás az,amikor egyszer jobban, máskor kevésbé hiszelIsten ígéretében.Az ingadozás megmutatkozik szavainkban és tetteinkben. Amikor Isten ígéreteivel ellentétesen beszélsz, ingadozó és bizonytalan vagy. Figyeld meg, hogy ez a vers nem azt mondja, hogy Ábrahám sosem volt hitetlen vagy sosem kételkedett. Alapvetően azt mondja, hogy sosem hagyta, hogy ezek vezéreljék vagy megingassák őt abban, amit mond, tesz vagy gondol. Ő foglyul ejtette minden gondolatát és állhatatos volt Isten dicséretében és imádásában.A dicséret stabillá tesz és megerősít.Határozd ma el, hogy a hitedet működésbe fogod hozni hálaadással és az Ő dicséretével egész nap! Ahogy ezt teszed, megerősödsz és azt a győzedelmes életet fogod élni, amit Isten eltervezett számodra.Róma levél 4:20„Hitetlenség vagy bizalmatlanság sem ingatta meg őt Isten ígéretében, de ő megerősödött hitben, ahogy dicsérte és dicsőítette Istent”Bővített fordítás„Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,”Károli Gáspár fordításMond el ezt az imát: Mennyei Atyám, áldom a neved és köszönöm az életet. Hálát adok minden lélegzetvételért. Köszönöm az egészséget, erőt és az örömöt. Dicsérlek azért, mert bőségesen kielégíted minden szükségemet, ami által én áldás lehetek mások számára. Jézus nevében, Ámen.

Szia Ildikó

Látom, kedveled Joel Osteen írásait :)   cw6
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Január 13. - 09:02:15
Válasz #10

Nem elérhető ildiko46

 • újonc tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 49
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 30. - 09:05:59
 • Isten gyermeke!
 • Regisztrált: 08/08/2010
   • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
szép jó reggelt kedves Kamilla! kedvelem igaz! s28 
és minden ami épít ami Isten Igéjén alapul mindent ami az  Igéről szól , mert szeretem Isten igéjét!

Zsoltárok könyve » 33. fejezet1Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2
Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Mindenkor dicsérd Istent áldjad az Ő Szent nevét!  tiszta szívedből teljes lénydből!  olvastam az Ézsaiás: 6  fejezetében hogyan dicsérik a Mindenhatót a mennybe:zsaiás próféta könyve » 6. fejezet1Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;
2
Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;
3
És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!
4
És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.
5
Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!
6
És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval vett volt az oltárról;
7
És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.
8
És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!


 csodálatos olvasni ahogyan  a hit hősei a bibliában dicsérték Istent , és megszabadultak


Zsolt. 149,
Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!
2Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!3Dicsérjék az ő nevét tánccal; dobbal és hárfával zengjenek néki.4Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.5Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.6Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;7Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!8Hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.9Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

 
(2Krón. 20, 19-26.) ( Idézet ami  a Kamilla  testvérnőm irt ) A dicséret ugyanakkor a leghatékonyabb fegyver is a Sátánnal és szolgáival szemben. Előbb van a dicséret és azután jön a szabadulás. Amikor dicséred Istent, megkötözöd a gonosz angyalokat és minden gonosz erőt. Nem akkor kell elkezdeni a dicséretet, amikor megoldódnak a problémák, hanem a probléma közepette. A gyógyulásra is ez igaz, akkor kell elkezdeni a dicséretet, amikor még beteg vagy és azután jön a gyógyulás!


Dávid az egyik legjobb példája ennek. Mikor Sault megszállta a gonosz lélek, Dávid lanton játszott és ez által a gonosz lélek elhagyta Sault. Vagyis dicséret által  Saul megnyugodott mert ott volt Isten Szelleme , ahogyan sok sok zsoltárban olvassuk , valóban jó dolog és illendő dicsérni az Urat! valóban egy csodálatos erős fegyver  a Dicséret!!!
 vf24 vf0 vf0 vf16 vf1 vf21 vf23 vf20 wr01 vf14Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Kamilla, Harang, Ircsi
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

2014. Január 13. - 12:14:44
Válasz #11

Kamilla

 • Vendég

Én azt látom az igei példákból, hogy a dicséret azért tud szellemi fegyver lenni Isten kezében, mert amikor dicsérjük Őt, áldjuk, hálát adunk Neki, Őt szemléljük, megemlékezünk hősi tetteiről, nagyságáról, akkor szívünkben megnő a hit, a bizalom Őfelé, levesszük tekintetünket, elménket a problémáról, az ellenségről, önmagunkról, és nem mi akarjuk megoldani a dolgot.
Amikor dicsérjük Urunkat tiszta, teljes szívből, őszintén, akkor jelenlétébe kerülünk, a keskeny út közepére, és ott nem érnek el a gondok, nem ér el az ellenség és nem gondolkozunk, nem tervezünk, nem akadályoz meg semmi abban, hogy halljuk, értsük Urunkat, felismerjük, megértsük akaratát.
Ilyenkor fent vagyunk a hegyen :)

Az ellenség nem tud rászedni, nem tud felhasználni eszközként, becsapva minket Isten terve ellenében és nem testből-lélekből akarunk megoldást találni.

Szóval ilyenkor Isten véghez tudja vinni akaratát, tervét és megdicsőül Neve.

       cw6
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:

2014. Január 17. - 13:42:54
Válasz #12

Nem elérhető ildiko46

 • újonc tag
 • *
 • Téma indító
 • Hozzászólások: 49
 • Ország: hu
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:2017. Augusztus 30. - 09:05:59
 • Isten gyermeke!
 • Regisztrált: 08/08/2010
   • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
igen kedves Kamilla ! tökéletesen egyet értek veled! igen dicséret közbe Őt magasztaljuk Őt áldjuk é s valóban elfelejtkezünk  a mindennapi problémákról és  gondokról! és akkor  isten Igéje amely élő és ható cselekszik!!!


Zsoltár:34:2:Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
Kamilla
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

2015. Április 15. - 10:39:29
Válasz #13

Mariann

 • Vendég
Vajjon gondolható-é, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Ímé az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged; mennyivel kevésbbé e ház, amelyet én építettem." 1Királyok 8,27

Vajon lakozhatnék-e Isten a mi életünkben? Vajon kibírja-e az Úr azt a sok szeretetlenséget, bosszantást, kritizálást, amit egymással szemben elkövetünk? Vajon nem szomorodik-e meg nagyon sokszor Isten Szentlelke miattunk? Vajon nem zokog-e Isten Lelke szívünk keménysége miatt? Jézus, amikor lejött erre a földre, istállóban született. Elgondolható-é, hogy az ég és föld Ura a legpiszkosabb helyen született? Azután bement a jeruzsálemi templomba, ahol adtak és vettek. Ahol pénzváltók voltak, ahol állatok voltak. Vajon gondolható, hogy Jézus bejön a te életedbe, hogy itt lakik közöttünk? Hála Istennek, hogy gondolható. Hiszen bemegy a Zákeus házába is, és azt mondja: "Ma nékem a te házadnál kell maradnom" (Lk 19,5b). Elgondolható, hogy Jézus beköltözik életedbe a Szentlélek által? Olyan jó, hogy válaszolhatunk erre a kérdésre: igen, igen! Kérhetjük, hogy Uram, bármilyen is az életem, a Te szemeid nézzenek éjjel és nappal erre a házra. Ha fájdalmasan kell is, hogy nézzél, ha úgy nézel is, mint Jeruzsálemre, hogy folyt a könny a szemedbõl, akkor is csak nézzél. Ha úgy nézel is, ahogy néztél a keresztrõl azokra, akik megfeszítettek, hogy folyt a vér a homlokodból, akkor is csak nézzél. Hadd találkozzanak szemeink szemeddel éjjel, nappal. Hadd lássuk meg a vádoló szempárt, a könynyes Krisztus-szemet, és hadd találkozhasson szemünk ezzel a megbocsátó, szelíd szempárral. Legyen ott szívedben a komoly kérés, hogy akit az egeknek egei be nem foghatnak, annak szemei nézzenek éjjel és nappal reád, hogy életed valóban a Szentlélek templomává lehessen.

Trausch Liza
Felhasználók akik megköszönték a hozzászólást:
bist

 SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu