Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
VitaMax / Re:A törvény és a kegyelem.
« Utolsó üzenet: írta lucius Dátum Ma - 11:31:29 »

Kedves Lilla!

Jak 2,8   
Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.


Nem azt írja: "Ha ellenben megtartjátok a Mózesi törvényt..."
Mózes törvénye sohasem vonatkozott a pogányokra, sem a pogányokból lett hívőkre. Igaz viszont, hogy a "Királyi törvény" vagy hívhatjuk úgy is, hogy "új parancsolat" (Szeretet törvénye), amelyet a Királyok Királya adott, tartalmaz részeket Mózes törvényéből. De amikor valaki engedelmeskedik a parancsolatnak, a szeretet törvényének, nem Mózes törvényének engedelmeskedik, hanem a Királyi törvénynek. Az ítéletkor a mérce nem Mózes törvénye lesz, hanem a Királyi törvény, az Élet Szellemének törvénye.

A Jakab levelének második részében a hit és cselekedetek összefüggésében szintén nem Mózes törvényének megcselekvéséről beszél, hanem a szükségben lévőkről való gondoskodásról, a szeretet kifejezéséről.
És ugyancsak Jakab mondja az Apostolok cselekedetei 15.részében, amikor a körülmetélkedésről és a Mózes törvényének megtartásáról vitáznak.

5. Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák....
13. Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondván: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem!
...
19. Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez;
20. Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.


Ugyancsak Jakab írja:
Jak.2:10.    
Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.


Vagyis a törvény úgy törvény ahogy van, és nincs olyan hogy ceremóniális, meg erkölcsi, meg stb., hanem Törvény egy az egyben és ha valaki egyet megront, bármelyiket, az egészet megrontotta.

Szóval Jakab aki által a Szent szellem azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Azt is mondja, hogy Mózes Törvényével nem kell a pogányokból lett hívőket háborgatni.
"háborgatni" -"parenokhleó" : - háborgat, nyugtalanít, zaklat.
Én sem tudok mást mondani, ne zaklassuk egymást a Mózes Törvényével, mert az Izrael házának adatott.

Ha egy országnak van törvénye, de az országgyűlés úgy dönt, hogy egy másik törvényt készít, az új törvény életbe lépése után nem a régi törvény paragrafusaira hivatkoznak sem a vád, sem a védelem képviselői, hanem az új törvény paragrafusaira. Még ha 90% vagy 99%-ban meg is egyezik a régivel, akkor sem hivatkozhatnak a régi törvényre, az új törvény alapján hozzák meg az ítéletet.

Shalom

Kedves Pityu!

Köszönöm, egyformán látjuk a helyzetet. A "törvénytanítók" súlyosan megszegnek néhány logikai szabályt.

1. A Törvény egy kerek, zárt rendszer, ahol Mózes kimondja, hogy "sem elvenni nem szabad belőle, sem hozzátenni." Éppen ezért, senki sem minősül törvénytartónak, aki egyet is megront a mózesi Törvényből. Mivel nincs templom, már mindenki meg is rontotta, mert nem tudnak hol áldozatot bemutatni. Mivel nem ölik meg a szombattartók a szombat megrontóit, már meg is rontották a szombatot, mert Mózes által Isten megparancsolta, hogy mindenki ölettessék meg, aki nem tartja meg ezt a napot.

Emiatt bárki, aki érvényesnek tartja a Törvényt az újszövetségi hívőkre, meg van bélyegezve a saját lelkiismeretében, mert tudat alatt tudja, hogy ő sem tartja meg azt. Emiatt a "törvénytanítók" olyasmit tanítanak, amit maguk sem tartanak meg. Jézus a farizeusokról mondta ugyanezt, azaz, hogy olyasmit tanítanak, amit ő maguk sem tesznek meg.

2. A "törvénytartók" saját maguknak találnak ki CSONKA törvényeket, mert érzik ebben az ellentmondást. Elkezdenek mazsolázgatni a Mózesi Törvényből, és azt mondják: "ez-meg ez már nem érvényes, de ez-meg ez, az igen, azt meg kell tartani. Ezáltal Mózes Törvényét megtörik, megrontják, azaz saját maguk lesznek azok, akik a Mózesi Törvényt ezzel a FELHÍGÍTÁSSAL megölik. Dániel könyve beszél egy hatalomról, amely "véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt" A Törvényt azonban nem lehet megváltoztatni. Egyben kell megtartani az egészet, ha valaki törvénytartó akar lenni. 

Az adventisták például kiválogatták  a Törvényből a tízparancsolatot a Szombattal, valamint a tizedfizetést. Ha megkérdezel egy advantistát, hogy ő törvénytartó-e, azt fogja válaszolni, hogy igen. Miért? Mert szerinte már az törvénytartás, ha a törvény egy kis részét megtartja, mert évekig ezt tanították neki. Mások azt tanítják, hogy ennyi még nem törvénytartás, nem-nem, hanem meg kell még tartani a zsidó ünnepkörből is hét ünnepet, az "Úr ünnepeit". Aki ezt beveszi, az miután nekiáll megtenni ezeket, úgy fogja gondolni, hogy Ő törvénytartó, mert becsapták. Senki nem törvénytartó azonban, aki nem tartja meg az egészet EGYBEN. Ezek a "tanítók" hasonlóan az adventistákhoz csonka törvényt gyártottak maguknak, és híveiknek. Ezzel ők maguk a TÖRVÉNYTIPRÓK.


3. Isten azonban az Ő törvényét sohasem változtatta meg, hanem helyette mást tett. Létrehozott egy új népet, akikben új szív dobog, és akikben Jézus szelleme él. Mivel ezek az új emberek, az újjászületettek már nem azon járatják az eszüket, hogy hogyan igázhatnának le másokat, és hogyan árthatnak másoknak, így ezeket kivehette a Törvény hatálya alól, és ki is vette. A törvény tehát továbbra is egy kerek egész, de a hatálya, azaz az, hogy kikre vonatkozik, kiknek kell azt megtartaniuk (EGYBEN AZ EGÉSZET), az korlátozott. Kétféle ember él pillanatnyilag a Földön.

A) Azok, akik hit által újjászülettek, a szívükbe fogadott Jézus által új szívet kaptak, megigazultak, nevezzük őket "IGAZ"-aknak. Más helyen a Biblia őket Jézus juhainak nevezi, más helyen "szenteknek". Ők Isten gyermekei.

B) Azok, akikre nem igazak a fentiek. Ők a gonoszak, a "sátán gyermekei", a "kecskék", a "mérges kígyóknak fajzatjai".

A törvény a B) csoportra vonatkozik, és azokért van. Pál elmondja, hogy a Törvény "nem az igazért" van, azaz az IGAZAK, az A)csoport  nem tartoznak a Törvény hatálya alá:

1 Timótheus 1:8 - 1:9
Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele, Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya - és anyagyilkosokért, emberölőkért. 


Az igazaknak is van azonban törvényük, és ez a "törvény" nem más, mint "Krisztus törvénye". Erről írt Pityu63 is. Krisztus törvénye nem más, mint maga Isten a mi szellemünkben a nékünk adott Szentszellem által. Mivel Isten mindenhol jelen van, és mindent tud, és maga a szeretet, ezért amíg rá hallgatunk, amíg az Ő vezetésében maradunk, addig a szeretetben maradunk. Ő mindig a szeretetben marad, és amíg mi az Ő vezetésben maradunk, addig mi is, és ezáltal betöltjük a törvény kívánalmait. Nem megtartjuk tehát a törvényt, hanem betöltjük azt. A kettő néha ugyanaz, néha nem.

Mondok egy példát. A Törvény azt mondja, hogy nem szabad szombaton dolgozni. Ha adódik egy olyan élethelyzet, hogy az édesanyám megkér, hogy segítsek neki valamiben szombaton, akkor ha a törvényhez vagyok hűséges, akkor lehet, hogy nemet mondok erre. Ha azonban Istenre figyelek, akkor Ő lehet, hogy éppen úgy vezet, hogy segítsek édesanyámnak ezen a napon. Ebben az esetben nem esik egybe a kettő. Egy másik alkalommal Isten lehet, hogy úgy vezet, hogy ne dolgozzak ezen a napon, ebben az esetben egybeesik a kettő.

Mindebben a lényeg az, hogy engem, ha megigazultam, senki sem vonhat felelősségre a Mózesi Törvény megtartásáért, mert Isten világosan elmondta, hogy nem rám vonatkozik. Ez pedig csodálatos örömhír, mert pillanatnyilag (templom nélkül) senki sem képes megtartani azt. Ami miatt viszont felelősségre vonható vagyok az az, hogy hogyan viszonyulok Jézus bennem élő szelleméhez. Ezt tanuljuk egy életen át. "Akiket folyamatosan Isten szelleme vezérel, azok Istennek felnőtt fiai." Ide kell eljutnunk szerintem, ez a CÉL. Folyamatosan Jézusban, a szőlőtőn kell maradnunk, Isten szellemének a vezetése alatt, a szeretetben kell maradnunk, és tudnunk kell, hogy a Törvény nem a mi parancsolónk, hanem helyette a szellemünkben élő Jézus.

Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.  (Róma 7:4)

Ámen!
2
Ja, még annyit, kedves Pityu!

Volt egy Bibliaiskola tanító, aki nekem azt mondta:

"A Sátán röhög a markába, ha Te a próféciákkal foglalkozol"

Ezzel szemben, az Íge ezt mondja:

Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 20. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, 21. mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
2Pt 1,19-21

 sl8
3
Én is hiszek az Úr Jézusnak!

Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.

Lk. 23:34.

Tehát, ha Jézus megbocsátott, akkor Te kit kárhoztatsz?

Jézust sohasem lehet Istennel szembeállítani! Ő nem eltörli, hanem betölti Isten mindeneggyes próféciáját!   
4
Kedves Lilla!
Hiszel-e abban, hogy a zsidó nép fel fog támadni, és a feltámdásukat követően Jézus megfogja őket győzni, és hitre fognak benne jutni még azok is, akik a földi életükben nem hitttek Benne?

Kedves Lilla!

Érdekelne a válaszod Lucius nagyon egyszerű kérdésére. Remélem fogsz rá válaszolni, hasonló egyszerűséggel.

Shalom

Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek!

Ha Isten mondja, elhiszem, és nem is olyan nehéz. Jézusnak is volt hatalma a már rothadásnak indult testét Lázárnak feltámasztani, és még Péternek is megadta az ÚR, hogy Tábitha életre kelljen. De van több példa is.

Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. 51. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. 52. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. 53. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.
Mt 27,50-53

A Jóeli próféciaban, hogyan lehetséges, hogy azok, akik átdöfték Jézust, a halálban adatna nekik a könyörület és a könyörgés Lelke? Ha halottak hogyan láthatják meg Jézus? Miként tarthatnak bűnbánatot?

Mindazáltal ma  és most kell hirdetnünk Jeshua tiszta Evangéliumát!

A többit bízzuk az Úrra, nekem sem saját érdemem, hogy Isten Jézusban magához vonzott. Övé egyedül a dicsőség!

Senki sem dicsekedhet önmagával!

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. 9. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Ézs 55,8-9

De mostmár tényleg szeretném lezárni ezt a témát!

Kedves Lilla!

Ezek kitérő válaszokat. Egyszerűen, igennel vagy nemmel meg lehet válaszolni őket.

Zsidók hoz írt levél
9:27-28.
"És miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják ."


Ján.5:28-29."Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására."


Én hiszek az Úr Jézusnak. Legyen áldott az Ő neve. Adjon kegyelmet az Úr az Izrael fiainak a megtérésre, az újjászületésre, amely nélkül senki sem láthatja meg Isten királyságát!

Shalom
5
Kedves Mariann!

Azért tisztázzunk valamit…

Idézet
Nem is ez a topic témája, hanem a "maradék-egész" Izrael üdvössége.

Nem, sajnos nem ez a topic témája, hanem:

Re:Példázat a gonosz szőlőmunkásokról (Máté 21:33 - 21:43) (Tegyük helyre!)

Először is, senki sem vitatja itt, hogy Jézus kegyelme nem áradt volna ki a pogányokra! Itt a kérdés, miként. Nem helyettük, hanem mellettük, beoltatva.

Idézet
Elsősorban Izrael fiaiért jött Jézus. Elsősorban, de nemcsak őértük.

Ezt sem vittatta itt senki sem. Nem egészen értem mi a gond nálad?

Itt arról van szó, ahogy Nagyika is írta, hogy a hitetlen zsidók, akik ugye Pál apostol szerint kedveltek Isten szemében, azonban itt keresztény gőggel Ördög fiainak, gonosz szőllőműveseknek meg antikrisztus imádóknak lesznek titulálva.

A „maradék” nem kavarható össze az egyszer beteljesedő teljes helyreállítással. Az egész Izrael üdvözüléséről kétséget kizáróan nyilatkozik nem csak Pál apostol.

Maradék volt az, akik akkor hittek Jézusban, ám Isten kegyelméből visszoltatás által, mivel Isten szemében kedveltek, egész Izraelt helyreállítja az ÚR! Ha Pál maradékra gondolt volna, akkor maradékot is írt volna, és nem egész Izraelt.

Mégegy Mariann, én sem csak kizárólag Izrael békességéért és megtéréséért imádkozom, hanem azokért is akiknek körülöttem szükségük van erre. Amikor arra kértél Érted is imádkoztam. E kettő egymást nem zárja ki.
Idézet
Én találkoztam ilyen keresztény emberrel. Mindent, de mindent feladott Krisztusért , eladott mindent , szétosztotta a szegények között .

Ennek örülök, azért is írtam, hogy biztos van...

De itt is az ÚR tudja, mi volt a szívében... Meg is fogja kapni a jutalmát.

Azok, akik nem veszik észre, hogy azon Ígéretek, amelyket az Örökkévaló előre kijelentett, és napjainkban beteljesülnek, nem tudom milyen Bibliát olvasnak. Sőt Jézus Ígeretét sem látják.

Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé; és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."

Lk. 21:24.    

Ez is beteljesedőben van. Jeruzsálem Izrael fővárosa lett, és főképpen már Izraeliták élnek ott.

Izrael lakossága 8.522.000 (1948-ban 806.000 volt).

Ebből zsidók: 6.377.000 (74.8%), arabok:1.771.000 (20.8%), keresztény arabok és egyéb ill. nem vallási alapon regisztráltak: 374.000.


http://hirekizraelbol.hu/?p=9518

Tehát nyilvánvaló, hogy a pogányok ideje hamarosan lejár. Isten azonban kegyelmes és vár, hogy még a pogányok a nekik kiszabott teljes számban megtérjenek.

Tehát nyilvánvaló Isten Ígéretének beteljesedése, és az Örökkévaló ha elkezdte a szűlést, le is fogja vezetni azt, és Izrael nem csak testileg, hanem lelkileg is helyre lesz állítva, amit már el is kezdett az ÚR. (Ez 37)

Eljön majd az idő - így szól az ÚR -, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, 8. hanem azt, hogy él az ÚR, aki fölhozta, hazahozta Izráel házának utódait észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak lakni.
Jer 23,7-8


Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. 2. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 3. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. 4. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek. 5. Ezt mondja az ÚRisten, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak: 6. Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket.
Ézs 42,1-6

Eme kétséget kizáró jövendőlés az Új szövetségről szól Jézusban. Egyértelmű, hogy megajándákozza népét az Új szövetséggel, és egyben Izrael Szentjében Isten világosságával a nemzeteket!

Sámuel Isten szeretetéről tesz bizonyságot Izraelnek:

Akkor ezt mondta Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az ÚRtól, hanem szolgáljatok az ÚRnak teljes szívből! 21. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. 22. Hiszen nem veti el az ÚR a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az ÚRnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket.
1Sám 12,20-22

Tehát Isten nem veti el saját népét az ő nagy nevéért! Erről tesz bizonyságot Pál apostol is:

Azt kérdem tehát: elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izráelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. 2. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott.
Róma 11,1-2
6

Pontosan ilyen érzésem van nekem is. Nem csak Pál apostol, hanem annak idején Mózes is életét és üdvösségét adta volna oda. Jézus pedig valóban odaadta életét és faltámadt elsősorban Izrael fiaiért!

Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából."
Apcsel 3,26

Szia Lilla !

Ez így igaz . Elsősorban Izrael fiaiért jött Jézus. Elsősorban, de nemcsak őértük. Azt gondolom hogy ebben mindannyian egyetértünk. Nem is ez a topic témája, hanem a "maradék-egész" Izrael üdvössége.

Azt mondja a zsoltáros :

" Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek." Zsoltárok 73/1.


Itt Dávid maga tesz különbséget azok között a zsidó emberek között , akik valóban izraeliták , de azonkívül , hogy betartják a zsidó szokásokat Istentelenül élnek, és kiemeli  azokat , akik "tiszta szívüek" , akik igazán  őszintén , szívből Istenhívők !!

És valóban marad a kérdés , hogy bár Istennek minden lehetséges, de ha azok az emberek nem lesznek "tiszta szívüek" ugyanolyan jó marad hozzájuk az Úr? Én magam idéztem egy hozzászólásomban az Ésaiás próféta könyvében , amikor Isten elmondta az igéretét , hogy eljön Sionnak a megváltó , azoknak, akik megtérnek hamisságukból. Földi szinten elképzelhető, hogy részesülni fognak Izrael áldásaiból azok is , akik képmutató módon gyakorolják vallásukat , de az üdvösségből nem biztos , hogy részesülnek.

7


Még nem igen találkoztam olyan kereszténnyel, aki minden vagyonát eladott és szétosztotta volna a szegényeknek...  Pedig biztos van...

Én találkoztam ilyen keresztény emberrel. Mindent, de mindent feladott Krisztusért , eladott mindent , szétosztotta a szegények között . De . A legnagyobb bizonyság az volt számomra, hogy nem tőle, hanem más embertől tudtam meg, hogy mit tett. Annyira nem az érdekelte, hogy embereknek feleljen meg, és dicsekedjen a cselekedetével, hanem valóban Jézusért tette ! Ezért lehetséges, hogy több ilyen keresztény ember megtette ezt , csak ők nagy boldogságban élik immár  nem gazdag hanem egyszerü életüket Krisztusban , csak nem tartják fontosnak, hogy kikiabálják a világnak. Elég nekik , hogy megtették az Úrért !
8
Azt sem te, sem pedig más Lali nem tudhatja, hogy ki mennyit , és hol imádkozik Izraelért ! Attól, hogy nem írja ki a Hajnalcsillag fórumra , még lehet, hogy így van nem? .......


Nagyjából kikalkulálható! Amivel tele a szív az jön ki szájon, meg a billentyűzeten! Nektek pedig nem Jeruzsálem békéje volt itt a fő gondotok a fórumon, sőt ellenkezőleg! És ha te számon kértél arról, hogy teszek a valamit a zsidókért, (és kényszerből feleltem), akkor most én is hadd kérdezzek már, és te felelj: Imádkoztál-e Jeruzsálem békességért a múlt héten, mikor az arabok mindenfele lázadásokba, gyújtogatásokba és tüntetésekbe kezdtek, amiért Trump elnök Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerte? Eszedbe jutott akkor egy ima? De nem csak neked, hanem valamennyi ideírónak eszébe jutott imakamrájában Jeruzsálem békéje, vagy csak azért dobtatok egy fohászt az ég felé, hogy minél ’igeibb’ cáfolatot írhassatok az ’ördög fiai’, a ’gonosz szőlőművesek’, Izrael ellen?

nagyika7
Izraelt folyamatosan támadják , folyamatos katonai készültség van sok-sok éve , ezért aki jót akar Izraelnek , akkor folyamatosan imádkozik a békéjéért. Ezt ne kérd számon senkitől te sem, én sem , meg senki más. De ha a kérdésedre válaszoljak , nem Lali , aznap, mikor Trump bejelentette , hogy elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának , akkor lett volna teljes az  öröm, ha elismeri Izrael egész szuverenitását Jeruzsálem felett mindennel együtt. Ez még várat magára . Addig pedig lehet, hogy sok ártatlan ember meg fog halni akár izraeli, akár pedig a másik oldalról. Igaz, hogy a háború is meg lett írva ,de vajon most volt -e a rendelt idő . Adja Isten, hogy így legyen. Hogy ebben most így 2017-ben benne volt Isten döntése. A múlt hét óta egy Bence nevü rákos, árva fiatalembert hordozok imáimban az Úr előtt ,aki egy mosókonyhában kapott helyet tele fájdalommal , éhezéssel . Ilyen is van . De ezt te is tudod. Keresztényként más dolgunk is van. Jeruzsálem békessége a mi békességünk is , de van mikor másra nyílik meg a szív , és emiatt hadd ne legyen már bűntudat az emberben.

Én nagyon szeretném ha személyeskedés nélkül lehetne beszélgetni , mert lennének kérdéseim és gondolataim  még ebben a topicban , de vajon fel lehetne- e tenni úgy , hogy  ne az legyen , hogy "gyülőlködöm" ?
9
Kedves Nagyika7

Itt senki sem gyűlöli sem a zsidókat, sem Jeruzsálemet, sem Izraelt, és itt meg jegyeznem egyszerüen azt a tényt, hogy ha bárkit gyűlölnénk az bűn lenne, mert mind az aki gyűlöl, nem lehet kedves Isten előt, sőt meg sem ismerte az Istent.
Azért mert egy Bibliai igazságot próbálunk megbeszélni, és ott vannak nézet eltérések, nem jelenti azt, hogy gyűlölködünk.
Ugyanakkor, ha én a lányomnak azt mondom, hogy ha nem térsz meg, nem születsz újjá,  akkor bizony elkárhozol,  az nem jelenti azt, hogy gyűlölöm a lányomat, sot szeretem s meg akarom menteni.
Vagy mikor evangelizálok, és elmondom az embereknek, hogy meg kell térni, mert ha nem térnek meg bizony elkárhoznak, az nem jelenti azt, hogy gyűlölöm őket, sőt szeretném megmenteni őket.

Mikor Jézus azt mondta, a zsidóknak, hogy bizony újjá kell születni, bizony meg kel térni, mikor rámutatott, hogy bizony-bizony nem lehet akárhogy Isten népéhez és az Ő országához tartozni, akkor azt mondták rá, hogy ördög van benne.
Ugyan ez történt Istvánnal. Ő gyűlölte a zsidókat, Jeruzsálemet, Izraelt? Nem! Akkor miért kövezték meg? Pált miért üldözték? Mert gyűlölte őket? Nem! Akkor miért látták őket mégis úgy?

Bennünk sincs gyűlölet, sem ördög. És kevés ez a fórum ahoz, hogy egymást antiszemita és gyűlölködő jelzővel illessük.


Kedves Zoltán70!

Értelek és örülök, ha nem gyűlölöd a zsidókat! Ez jó és szép dolog! Csak hát valahol kicsit el vagy kalandozva a témában, mert az amiről írsz az nekünk is evidens, nem kérdés és nem téma. Senki nem tagadta. Hanem az itt a vita főtárgya témák óta, hogy Izraelnek mint nemzetnek, lesz e megtérése? Eddigi fejtegetéseitek szerint a teljes zsidóságból csak egy kis maradék kaphat kegyelmet, a többi pedig megy a levesbe, vagy antikrisztust imádni, mert ők az ördög fiai, meg a gonosz szőlőművesek, akik előtt Isten az ő országát bezárta, és most már a pogány egyház lett a "szellemi izrael", benne egy kevés zsidó maradékkal. Ez itt a probléma tárgya, nem az hogy kell e szolgálni a zsidók felé az evangéliummal és a megtérés üzenetével. Ezzel itt szerintem mindenki tisztában van, és ezt senki nem tagadta.

Üdv: nagyika7
10
Elnézéseteket kérem, de nem Jóel próféciájáról volt szó, hanem Zakariás 12, 10-11

Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak.


De mint mondottam is, nem szeretnék ebböl vitát!

Oldalak: [1] 2 3 ... 10


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal | Fordítás: SMF-Portal.hu